Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Ir jauną mišką reikia ugdyti

Ir jauną mišką reikia ugdyti

Gytis Jurkevičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės biuro specialistas


2020-09-02

© LŽŪKT nuotr.

Miškas turi daug paskirčių ir viena iš jų yra ūkinė – skirta formuoti produktyvius medynus, juos kirsti bei atkurti. Iškirtus mišką, miško savininkams privaloma jį atkurti per trejus metus. Atkūrus mišką, kai medynas pradeda formuotis, atsiranda ugdomųjų kirtimų poreikis, kitaip dar vadinamas tarpiniu kirtimu. Tarpiniai kirtimai yra skirstomi į jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus. Šiame straipsnyje kalbėsime apie jaunuolynų ugdymo kirtimus.

Jaunuolynų ugdymo kirtimai minkštųjų lapuočių medynuose pradedami nuo 6 metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo 8 metų ir vykdomi iki 20 metų imtinai.

Pagrindinis jaunuolynų ugdymo kirtimų tikslas mišriuose medynuose yra tikslinės medynų rūšinės sudėties formavimas. Tikslinė medžių rūšis yra nustatoma pagal miško augavietę, vyraujančią tame medyne, pagal dirvožemio drėgnumą ir derlingumą. Tikslinės medžių rūšys Lietuvoje yra ąžuolai, pušys, eglės, beržai, juodalksniai ir uosiai. Kirtimo metu stengiamasi pašalinti nepageidaujamas ir dažniausiai netikslines rūšis, krūmus ir sudaryti optimalias ar joms artimas sąlygas pageidaujamoms medžių rūšims.

Grynuose medynuose jaunuolynų ugdymo kirtimai pradedami dažniausiai šiek tiek vėliau, kai pasodintas miškas yra 10–15 metų. Grynas medynas tas, kurio vienos rūšies medžių tūris sudaro ne mažiau kaip 86 proc. viso medynų tūrio. Tokiuose medynuose jaunuolynų ugdymo tikslas – medynų tankumo mažinimas, todėl mažinama medžių konkurencija, didėja atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams.

Svarbu kirtimus atlikti laiku

Laiku neįvykdžius ugdymo kirtimų, galima sulaukti tokių pasekmių:

  • Menkavertis medynas, t. y. greitai augančios medžių rūšys, pvz., baltalksniai, drebulės, blindės ir kt.
  • Tankus medynas, kuris daug mažiau atsparus nepalankiems aplinkos veiksniams. Augantys medeliai per arti vienas kito stiebiasi aukštyn dėl to turi silpną lają.
  • Retas medynas, kai jaunus medelius dažnai augimo sparta pranoksta krūmai ir medeliai žūva.
  • Žvėrių pažeisti medynai.

Jaunuolynams ugdyti skiriama parama

Jaunuolynų ugdymo kirtimus ne vienus remia Lietuvos kaimo plėtros programa. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ugdant jaunuolynus 2020 m., siekė 343 Eur už hektarą. Pagrindiniai reikalavimai norint dalyvauti šioje programoje yra miškininko specialisto išvada dėl ugdymo reikalingumo ir gebėjimas vykdyti kirtimą savomis lėšomis.

Norint atlikti jaunuolynų ugdymo kirtimus savarankiškai, miško savininkui nereikia leidimo. Užtenka parašyti pranešimą į Valstybinės miškų tarnybos teritorinį poskyrį apie ketinamą vykdyti kirtimą. Negavus atsakymo per 10 d. d., galima pradėti kirsti.

Visuose jaunuolynuose rekomenduojama vykdyti ugdymo kirtimus kuo anksčiau, kadangi tai yra vienas svarbiausių medyno raidos etapų, kada formuojasi medynas, rūšinė sudėtis ir atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams.

Visais miško priežiūros, tvarkymo ir paramos gavimo klausimais konsultuoja LŽŪKT Miškininkystės biuro specialistai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)