Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Ūkio darbai, kuriuos būtina užbaigti rugsėjį

Ūkio darbai, kuriuos būtina užbaigti rugsėjį

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2020-09-07

NMA informavo, kad rugsėjo 30 d. svarbi pareiškėjams, dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą.  Iki mėnesio pabaigos jie turi užbaigti tam tikrus ūkio darbus ir pranešti NMA mobilia programėle „NMA agro“. 

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos įgyvendinimas prisideda prie kompleksinių tikslų, orientuotų į aplinkos apsaugą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jo, taikant atitinkamą žemės ūkio praktiką, suderinamą su aplinkos, kraštovaizdžio ypatumais, gamtinių išteklių, dirvožemio išsaugojimu ir gerinimu. Pagal priemonę iš viso remiama 13 veiklų,  kai kurių vykdymo terminas baigiasi rugsėjį. 

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas 

Pareiškėjai, vykdydami įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti iki rugsėjo 30 d., be to, iki šios datos nušienauta žolė turi būti išvežta. 

Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d. 

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra 

Pareiškėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą, įsipareigoja melioracijos griovio šlaito ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus – pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d. 

Jei pareiškėjas pasirinko melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, nušienautą žolę jis turi susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., o nesusmulkintą žolę išvežti. Taip pat iki rugsėjo 30 d. jis turi pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 m pločio apsauginėje juostoje. 

Pasirinkę melioracijos griovių šlaito priežiūros būdą, kai nušienauta žolė išvežama, pareiškėjai privalo išvežti nušienautą žolę (nesusmulkintą arba susmulkintą), iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d. 

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje 

Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“. 

Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai privalėjo pusę ploto nupjauti dar vasaros pradžioje (birželio 1–30 d.). Likusį plotą nupjauti jie turi rugsėjo 1–30 d. ir nupjautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. 

Pareiškėjai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti galėjo pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visą nupjautą žolę turi išvežti iki rugsėjo 30 d. 

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje 

Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, galėjo pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d. Pabaigti šienavimo darbus jie privalo iki rugsėjo 30 d., taip pat iki šios datos jie turi pašalinti nušienautą ar susmulkintą žolę. 

Vykdantys minėtą veiklą ūkininkai gyvulius ganyti gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Vidutiniškai ganiavos laikotarpiu gyvulių ganymo ir laikymo intensyvumas negali būti didesnis kaip 0,3 SG hektarui deklaruoto pagal veiklą ploto. 

Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“. 

Naudinga informacija:

 

 

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/