Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ne individualios veiklos turto pardavimo apmokestinimas GPM

Ne individualios veiklos turto pardavimo apmokestinimas GPM

Augustė Laužikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-09-15

© LŽŪKT nuotr.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pardavę ne individualios veiklos turtą, turi deklaruoti gautas pardavimo pajamas Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje (forma GPM311) ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo skirtumo tarp pardavimo ir pirkimo kainos. Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos apmokestinamos 15 % arba 20 % GPM tarifu, priklausomai nuo per kalendorinius metus gautų pajamų sumos.

Jeigu gyventojas nekilnojamojo turto pardavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą, tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Tuomet kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalį ir sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį.

GPM mokėti nereikia, jei:

  • turtas parduotas pigiau nei buvo pirktas arba parduotas už tą pačią kainą,
  • nekilnojamasis turtas išlaikytas nuosavybėje 10 m., o kilnojamasis turtas – 3 metus,
  • parduotame būste pastaruosius 2 metus iki pardavimo buvo deklaruota gyvenamoji vieta,
  • parduodamame būste gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, tačiau gautos būsto pardavimo pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo yra panaudojamos kitam gyvenamajam būstui įsigyti, kuriame gyventojas deklaruoja gyvenamąją vietą.

Iš turto pardavimo pajamų gali būti atimta:

  • turto įsigijimo kaina. Tai pinigų suma (turto vertė), už kurią buvo įsigytas turtas, taip pat savo ar sutuoktinio lėšomis atlikto to turto rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos. Tuo atveju, kai turtas yra pasigamintas (pastatytas) paties gyventojo, turto įsigijimo kaina laikomos visos tam turtui pagaminti (pastatyti) patirtos išlaidos. Jeigu nekilnojamasis turtas buvo rekonstruotas ir (arba) buvo atliktas kapitalinis remontas, šiems darbams patirtos išlaidos (įskaitant tam tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį) priskiriamos to turto įsigijimo kainai,
  • su šio turto pardavimu susiję teisės aktuose nurodyti privalomi mokėjimai (pvz. notaro paslaugos, Nekilnojamojo turto registro paslaugos, valstybės rinkliavos ir kiti).

Pavyzdys

Butas įsigytas 2016-02-01 už 55000 Eur, o 2020-06-30 butas parduotas už 60000 Eur. Šiuo atveju pajamų mokestis bus mokamas nuo 4500 Eur sumos (60000-55000-500 (notaro išlaidos)).

Apskaičiuojant nekilnojamojo turto įsigijimo kainą, būtina turėti turto įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus. Leidžiama atimti tik tas sumas, kurios pagrindžiamos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

GPM nuo turto pardavimo, kai gaunama tik dalis pajamų

Pasitaiko atvejų, kai gyventojas parduoda ne individualios veiklos turtą, bet pirkėjas pinigus išmoka dalimis. Nuo 2020 m. gyventojai, gavę dalį turto pardavimo pajamų, gali pasirinkti, kaip skaičiuoti GPM:

  • iš pajamų gali būti atimta to turto įsigijimo kainos dalis, proporcinga gautų pajamų daliai,
  • iš pajamų gali būti atimta turto įsigijimo kaina, neviršijanti turto pardavimo pajamų, gautų per metus, sumos.

Tais atvejais, kai pirmosios gautos turto pardavimo pajamų sumos dalies pakanka visai įsigijimo kainai atimti, gyventojas, apskaičiuodamas to mokestinio laikotarpio turto pardavimo pajamas, už tą mokestinį laikotarpį gali pasirinkti atimti visą įsigijimo kainą ir GPM mokėjimą nukelti į tolimesnį laikotarpį, kai bus gautas galutinis atlygis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5