Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Gera žinia miškininkams – patvirtinti didesni įkainiai miškui įveisti

Gera žinia miškininkams – patvirtinti didesni įkainiai miškui įveisti

LŽŪKT informacija


2020-09-10

© LŽŪKT nuotr.

Nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 16 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Šiemet tai antrasis paraiškų priėmimo etapas. Gera žinia – patvirtinti didesni įkainiai už įveisto miško medžių rūšis, didesnės ir kasmetinės išmokos už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Prieš teikiant paraišką paramai gauti, naudinga išsamiai susipažinti su priemonės paramos įgyvendinimo taisyklėmis, tinkamumo kriterijais, būsimais įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą. 

Šiam laikotarpiui skirta 9 283 964 Eur paramos lėšų. Kaip ir anksčiau, paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Kas gali kreiptis paramos

Galimybė teikti paraiškas suteikta juridiniams ir ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus fiziniams asmenims, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise. Taip pat paraiškas gali teikti savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla

Remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Žemiausias atrankos balas – 30

Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Atrankos kriterijai:

  • fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
  • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.

Atliekamas papildomas pareiškėjų, surinkusių vienodą atrankos balų skaičių, kai skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, paraiškų atrankos vertinimas. Tokiu atveju pirmenybė skiriama pareiškėjams:

  1. kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“,
  2. pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.

Nauji išmokų dydžiai

2020 m. liepą buvo patvirtinti didesni miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai. Miško veisimo išmokų dydžiai (taikytinos sumos ir paramos normos) taikomi 2020 (ir vėlesniais) metais pateiktoms paramos paraiškoms. Įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai (taikytinos sumos ir paramos normos) taikomi už 2020 (ir vėlesnius) metus mokamoms kasmetinėms kompensacinėms išmokoms, nepriklausomai nuo paramos paraiškos pateikimo ir miško įveisimo datos.

Web-lentele

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 246 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (163 Eur už 1 ha).

Naudinga konsultuotis su specialistais

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau pateikti patys svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Dažniausiai teikiamose paraiškose neteisingai nurodomas veisiamo ir želdinimo miško plotas, neretai pareiškėjai užmiršta pridėti visus reikalingus dokumentus, todėl verta konsultuotis su specialsitais. Dėl išsamių konsultacijų kviečiame kreiptis į ilgametę patirtį turinčius Lietuvos žemės ūkio miškininkystės biuro specialistus. Jie įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja video

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Miško valdytojams – nemokamos konsultacijos

Parengta pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)