Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Miškas mažina klimato kaitą. Naudokitės ES parama

Miškas mažina klimato kaitą. Naudokitės ES parama

Agnė Žėglevičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė


2021-02-23

© LŽŪKT nuotr.

Klimato kaita – viena svarbiausių 21-ojo amžiaus aplinkosauginių problemų. Didėjant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui atmosferoje, imamasi įvairių priemonių. Pagrindinė kryptis šiai problemai spęsti yra klimato kaitos švelninimas absorbuojant šiltnamio efektą skatinančias dujas. Pagrindinis absorbentas – miškai, kurie sugeria ir savo ekosistemoje saugo didžiulius anglies kiekius. Todėl vienas iš efektyviausių būdų prisidėti prie klimato kaitos švelninimo – įveisti naujų miškų, juolab kad tai padaryti galite pasinaudoję ES parama.

Parengtame nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2021–2030 m. programos projekte numatyta kasmet įveisti po 8 tūkst. ha naujų miškų. Skatindama anglies dvideginio absorbavimo ir jo emisijos miškininkystėje mažinimą, ES taip pat skiria paramą miškui įveisti.

Nuo kovo 29 d. iki birželio 25 dienos galite teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos srities „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ priemonę „Miško veisimas“

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Žemės valda būtinai turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Leidimą miško įveisimui išduoda Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai.

Norint teikti paraišką paramai gauti, reikalingi dokumentai: leidimas miškui įveisti (jei planuojama mišką veisti ne miškų  ūkio paskirties žemėje), bendraturčių sutikimas (jei žemė valdoma bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise) ir želdinimo ir žėlimo projektas, kuriuos  rengia miškininkystės specialistai.

Kas yra želdinimo ir žėlimo projektas?

Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis įgyvendinamas miško įveisimo projektas. Jame nurodyta informacija, reikalinga įveisiant mišką, pavyzdžiui, kokių ir kiek medelių sodinti, kokiu būdu paruošti dirvą, kokiu atstumu sodinti medelius, kur įsigyti sodinukų. Nurodoma, kokių apsaugos ir priežiūros priemonių reikės, norint išauginti sveiką ir produktyvų medyną. Kaip žinia, tvariausi medynai – mišrūs. Jie laikomi ne tik  našiausiais, bet ir didina  biologinę įvairovę, o tai stabilizuoja ir mažina klimato kaitos pokyčius bei jų žalingą poveikį.

Galbūt jau apsisprendėte prisidėti prie klimato kaitos švelninimo?

Nors laiko dar yra, bet neatidėliokite, apgalvokite darbus jau dabar. Jums gali padėti Konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistai. Jie ne tik įvertins galimybę gauti paramą, bet konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas ir konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais (žiūrėti video).

Sodinkime mišką, prisidėkime prie klimato kaitos švelninimo ir gamtos paveldo plėtojimo.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Miškasodis: kaip sodinti eglaites 

Miško valdytojams – nemokamos konsultacijos 

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)