Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Lietuvoje naudojama mažiau rizikingų augalų apsaugos produktų

Lietuvoje naudojama mažiau rizikingų augalų apsaugos produktų

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2020-09-30

© LŽŪKT nuotr.

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, kasmet yra renkami duomenys apie parduotus augalų apsaugos produktus (toliau – AAP, pesticidai) pagal jų veikliųjų medžiagų kiekius ir  jų rizikingumą. Remiantis Lietuvos statistikos departamento teikiama informacija, pastebimos AAP pardavimo bendrų apimčių Lietuvoje mažėjimo tendencijos, lyginant 2017 m. ir 2018 m.

Rizikos rodiklis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į pateiktų rinkai AAP veikliųjų medžiagų pavojingumą (rizikingumą) jas suskirstant į grupes ir kategorijas, kurioms suteikiami sutartiniai rizikingumo lygiai (svertai), ir metinius tų veikliųjų medžiagų rinkai pateiktus kiekius. Suderintas rizikos rodiklis apskaičiuojamas metinį rinkai pateiktų kiekvienos pavojingumo-rizikos grupės veikliųjų medžiagų kiekį padauginant iš atitinkamo pavojaus svorio koeficiento, vėliau skaičiavimo rezultatai susumuojami.

Remiantis skaičiavimais, kurie atlikti įvertinus pateiktų rinkai AAP veikliųjų medžiagų tiekimo rinkai duomenis, 2011–2018 m. rizikos rodiklis rodo bendrą pastarųjų metų rizikos mažėjimą, kuris stebimas nuo 2016 m. ir kuris 2018 m. pasiekė žemesnę ribą, nei kad buvo pradėti rinkti duomenys 2011 m.

Pateikiamų rinkai AAP veikliųjų medžiagų, kurios nepriskirtos vidutinės rizikos kategorijoms, rizikos rodiklis nuosekliai mažėja nuo 2011 m. Didesnės rizikos pateikiamų rinkai AAP veikliųjų medžiagų duomenys rodo, kad nuo 2011 m. iki 2016 m. rizikingumo rodiklis didėjo, o nuo 2016 m. stebimas žymus jo mažėjimas, tuo tarpu AAP veikliųjų medžiagų, kurios nėra patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009,  pokytis yra netolygus: nuo 2011 m. iki 2013 m. matyti staigus rizikos rodiklio kilimas, po to – staigus kritimas 2014 m., tada – gana tolygus augimas iki 2017 m. ir vėl kritimas 2018 m. į 2011 m. lygį.

„Statistika rodo, kad pastaraisiais metais daugiau naudojama saugesnių augalų apsaugos produktų ir juos Lietuvos ūkininkai naudoja taupiai. Tai teigiama tendencija Lietuvos žemės ūkio raidoje ir gera žinia rengiantis Žaliojo kurso strategijos įgyvendinimui“, – teigia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius S. Fedotovas.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/