Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > VERTA ŽINOTI > Nuo kitų metų įsigalios Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų pakeitimai

Nuo kitų metų įsigalios Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų pakeitimai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2020-10-13
© LŽŪKT nuotr.
 
Siekiant efektyvesnio ir rezultatyvesnio žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo, taip pat vykdomos kontrolės rezultatų bei žemės naudojimo patikrinimų kokybės pagerinimo, patikslinti ir Vyriausybės  nutarimu patvirtinti Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatai, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.
 
Operatyviau bus sprendžiamas klausimas dėl neplaninio žemės naudojimo patikrinimo atlikimo. Įsigaliojus žemės naudojimo valstybinę kontrolę reglamentuojančio teisės akto pakeitimams, sprendimai atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą privalės būti priimami per 15 darbo dienų nuo Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT) gautos informacijos apie padarytus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus. Asmenys, pranešę apie galbūt padarytus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus, bus informuojami apie priimtą sprendimą atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą arba jo neatlikti.
 
Siekiant tiesinio reguliavimo aiškumo ir darnos, tiksliau apibrėžtas žemės naudojimo patikrinimo kriterijus dėl žemės sklypų priežiūros ir tvarkymo, kad šie sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Šis kriterijus patikslintas numatant, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų metu bus tikrinami tik žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra žemės ūkio naudmenos, siekiant įvertinti, ar žemės ūkio naudmenos yra prižiūrimos ir tvarkomos taip, kad jos neapaugtų savaiminiais medžių, krūmų želdiniais ar kitais daugiamečiais sumedėjusiais augalais ir šie žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.
 
Išspręsta problematika Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatuose įtvirtinant galimas žemės naudojimo patikrinimų metu matavimo prietaisais atliekamų matavimų paklaidas, laikantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodyto riboženklių koordinačių nustatymo tikslumo (mieste iki 0,1 metro, kaimo teritorijose iki 0,3 m). Šie pakeitimai padaryti siekiant išvengti situacijų, kai žemės naudojimo patikrinimų metu skirtingomis techninėmis priemonėmis nustatant tikrinamo žemės sklypo ribos posūkio taškus, nustatytus atlikus šio žemės sklypo kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje, gali atsirasti koordinuotų ribos posūkio taškų netikslumų (skirtumų) ir tokiu atveju asmenims dėl galimų netikslumų nepagrįstai būtų pradedama administracinio nusižengimo teisena.NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos