Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kaip už konsultavimo paslaugas mokėti mažiau?

Kaip už konsultavimo paslaugas mokėti mažiau?

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2020-11-24

LŽŪKT nuotr.

Norintiems tobulėti ir pagerinti vykdomą veiklą ūkininkams, miško valdytojams, kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – gera žinia. Iki gruodžio 21 dienos jie gali pretenduoti į paramą pagal KPP priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Apie tai, kaip pasinaudoti galimybe ir už konsultavimo paslaugas mokėti pigiau, kalbamės su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Profesinių kompetencijų padalinio vadove Asta Šakickiene.

Web-pav2Konsultavimo tarnyba – pripažinta konsultavimo paslaugų teikėja. Jūsų pastebėjimai: kiek ši parama aktuali ir naudinga pareiškėjams?

Parama konsultavimui buvo visada: tiek iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tiek nacionalinė. Ji visuomet naudinga, nes ūkininkaujantiems kyla daugybė klausimų, susijusių su technologijomis, atsiranda naujų reikalavimų, kuriuos reikia įgyvendinti, galų gale kiekvienas ūkis turi savą specifiką, tad ši parama tikrai aktuali. Pareiškėjai, kurie anksčiau pagal šią priemonę teikė paraiškas ir gavo teisę konsultuotis, noriai dalyvauja ir tai išnaudoja. Sulaukiame daug įvairiausių klausimų, mūsų klientai domisi, aktyviai ir drąsiai sako savo poreikius, nuomonę. Manau, kad ši parama jiems labai aktuali ir naudinga.

Kas gali kreiptis paramos? 

Paramos gali kreiptis visi žemės ūkio subjektai, mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės bei miško savininkai. Klausimas – kiek pareiškėjų galės gauti paramą, nes lėšų kiekis ribotas. Į žemdirbiams skirtas konsultavimo temas surenkama daugiau paraiškų nei gali būti finansuojama. Tuomet taikomi atrankos kriterijai, su kuriais pareiškėjai jau dabar gali susipažinti taisyklėse.

Numatyti ir pirmumo kriterijai. Jie ypač aktualūs vykdantiems veiklą, kur taikomi ūkiniai apribojimai, pavyzdžiui, agrarinės aplinkosaugos, plėtojantiems gyvulininkystę ar ekologinius ūkius. Tokie pareiškėjai turi didesnę tikimybę gauti paramą.

Pastebėjome, kad kiek buvo paraiškų surinkimo etapų, mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės, miško savininkai visi, kurie atitiko pagrindinius kriterijus, gavo paramą. Tad tikrai gali drąsiai pretenduoti į paramą ir šį kartą.

Pareiškėjų veiklos kryptys skirtingos, tačiau galbūt galima išskirti pagrindinius reikalavimus?

Raginu visus, kurie bent pagalvojo apie paramą konsultavimo paslaugoms gauti, nedvejoti ir pasiryžti užpildyti paraišką. Procesas tikrai neilgas, tereikia prisiregistruoti ir elektroniniu būdu per ŽŪMIS sistemą pateikti paraišką.

Kai pareiškėjas bus atrinktas ir informuotas apie tai, visuomet galima atsisakyti, jei, pavyzdžiui, pasikeitė situacija. Žinoma, yra dar laiko pagalvoti ir apsvarstyti, perskaityti taisykles. Galbūt ne viskas bus aišku, gal kils abejonių, bet tikrai nereikia bijoti. Geriau pateikti, nei vėliau gailėtis, kad nepasinaudojote.

Kai pareiškėjas jau apsisprendžia konsultuotis, prieš sudarant konsultavimo sutartį, visi klausimai detaliai aptariami, išsiaiškinama iki mažiausių smulkmenų. Blogiausia, kad žmonės net nesigilindami iš karto pagalvoja, kad jiems ši parama netinka ir tuomet praranda galimybę. Konsultavimo paslaugoms įsigyti skiriama 1500 eurų. Tai nemaži pinigai.

Siūlyčiau tik labai mažus miško plotus turintiems savininkams pasvarstyti dėl paramos poreikio. Žinot, susidūrėme su problema: jei turi labai mažą miško plotą, už tokį paramos dydį gali kiekvieną medį apkabinti. Realiai skiriami pinigai iki galo nepanaudojami. Vis tik, jeigu pareiškėjas turi viziją ir poreikį – reikia teikti paraišką. Mums svarbu, kad būtų galima iš tikro suteikti reikiamas ir klientui naudingas konsultacijas. 

Žemės ūkiui susiduriant su nemenkais iššūkiais siekiant tvariai ūkininkauti, galbūt atsirado ir naujų konsultavimo krypčių? Pagal kokias temas bus teikiamos konsultacijos šį kartą?

Ši priemonė yra Kaimo plėtros programos dalis, tad esminių naujovių atsirasti negalėjo. Vis tik kai kurių temų atsisakyta, nes tai paskutinis etapas, kai pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas pagal Žemės ūkio ministerijos numatytas ir patvirtintas temas. Paliktos temos pagal kurias žemės ūkio subjektai daugiausia paramos kreipėsi ir anksčiau. Pavyzdžiui,  ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bus teikiamos konsultacijos pagal šias temas: Ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymasis; Klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas; Vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas; Integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymas.

Miško valdytojai bus konsultuojami apie ekonominę ir aplinkosauginę veiklą miško valdoje, teikiant konsultacijas dėl įvairių rūšių miško kirtimų vykdymo, miško ekonominės vertės didinimo (kelių, melioracijos griovių priežiūros, jų plėtros, kitos infrastruktūros kūrimo), ES paramos priemonių miškų ekonominei vertei didinti naudojimo, ūkininkavimą privačiuose miškuose reglamentuojančių teisės aktų  taikymo.

Kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms numatyta teikti konsultacijas apie įmonės ekonominę veiklą, pvz., konsultuojant dėl verslo idėjos įvertinimo, verslo formos pasirinkimo, verslo organizavimo, verslo finansavimo, verslo vadybos, mokesčių sistemos ir kt. temos bei aplinkosauginę veiklą, pvz., konsultuojant dėl teisinių reikalavimų pasirenkant technologijas ar įrangą, identifikuojant atliekas ir jas tvarkant, finansinės paramos gavimo, mokesčių už aplinkos teršimą mokėjimo ir statistinių ataskaitų teikimo, žaliųjų pirkimų ir aplinkosauginio ženklinimo ir kt.

Kokia didžiausia suma vienas konsultavimo paslaugų gavėjas gali pasinaudoti per paramos laikotarpį?

Kaip jau minėjau, konsultavimo paslaugoms įsigyti vienam pareiškėjui skiriama 1500 eurų. Kaimo plėtros plano įgyvendinimas eina į pabaigą. Tikėtina, kad tai paskutinis etapas ir mažiausia likusi pinigų suma. Žinoma, fiziškai pinigų pareiškėjas negaus, tiesiog jis gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, kurių įkainius patvirtino Žemės ūkio ministerija. 

Lėšų suma, kuri 2020–2022 metams gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis: ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 167 945 eurų; miško valdytojams – 64 500 eurų; kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 46 500 eurų.

Prie 2020–2022 metams galimos paskirstyti konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis lėšų sumos bus pridedamos 2016–2018 ir 2019–2021 metams skirtos, bet nepanaudotos lėšos.

Ar visos konsultacijos bus kompensuojamos 100 procentų? Jei ne, taip kaip skirsis paramos intensyvumas?

Reikia pasakyti, kad šaukimas dėl paraiškų surinkimo yra ne pirmas, todėl taisyklės šiek tiek koreguotos, atsisakyta kai kurių temų, tad reikėtų atidžiai perskaityti taisykles. Ankstesniu laikotarpiu, kur pareiškėjai gali konsultuotis iki 2022 metų rugsėjo, yra kelios temos, kur paramos intensyvumas siekia 70 proc., vadinasi, 30 proc. turi prisidėti pareiškėjai. Miškininkystėje parama skiriama 100 proc., mažoms ir vidutinėms įmonėms paramos intensyvumas siekia 70 proc.

Suprantama, kad verslo idėjos yra labai skirtingos, todėl yra pareiškėjų, kuriems reikalingos specifinės konsultacijos, pvz., dėl projektavimo brėžinių ir pan. Konsultavimo tarnyba yra atrinkta konsultavimo paslaugų teikėja tik pagal pagrindines temas, todėl, kai reikia labai specifinių konsultacijų, neturime teisės samdyti subrangovų, t. y. pasitelkti kitų ekspertų. Konsultacijas  gali teikti tik Konsultavimo tarnyboje dirbantys akredituoti darbuotojai. Kiekvienas jų yra suderintas su Žemės ūkio ministerija. Taigi, tam tikros pareiškėjų poreikio išpildymo galimybės yra ribojamos.

Jeigu teikiau paraišką ir iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gavau pranešimą, kad esu konsultavimo paslaugų gavėjas, nuo ko man pradėti? Kas galėtų padėti?

Nacionalinė mokėjimo agentūra, informuodama pareiškėją apie paramos patvirtinimą, nurodo ir kas teikia konsultavimo paslaugas pagal kiekvieną sritį. Tuomet reikia būtinai susisiekti su ta institucija, nes dėl bendrosiosios duomenų apsaugos, negauname paramą gavusių pareiškėjų kontaktų. Taigi, jei pareiškėjas nesikreips, mes jo niekaip nesurasime. Pagal turimą patirtį galiu pasakyti, kad tokių situacijų pasitaikė ne viena, o priežasčių yra įvairių, pvz., gal žmogus persigalvojo, suabejojo, o gal pamiršo, kad prieš metus teikė paraišką. Tačiau reikia suprasti, kad pareiškėjui numatytos lėšos yra rezervuotos ir niekas jomis pasinaudoti nebegali.

Pareiškėjas turi 36 mėnesius, t. y. 3 metus, tad gali galvoti, kokių labiausiai jo verslui sėkmingai plėtoti reikia konsultacijų. Žinoma, ilgai galvoti nereikėtų, nes paramos laikotarpis baigiasi. Konsultacijos teikiamos planingai, tad per likusį laiką labai protingai, sistemiškai, atsižvelgiant ir į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, galima drauge sudėlioti reikiamas konsultacijas.

Konsultavimo tarnyba teikia konsultacijas visuose rajonų biuruose, savivaldybėje, tad jei kuriame rajone nėra reikiamo konsultanto, klientui reikiamas konsultacijas suteiks kitame rajone dirbantis mūsų konsultantas. Kalbėdamiesi su klientu, iki smulkmenų išsiaiškiname, kokie svarbiausi jo norai, kokios tematikos aktualiausios, aptariame konsultacijų poreikį ir pasirengiame jų teikimo grafiką. 

Turintys klausimų ar norintys pasitarti, visuomet gali skambinti tiek į rajonuose esančius  mūsų biurus, tiek į centrinę būstinę. Drąsiai gali skambinti arba rašyti man tel. 8 686 53 703 ar projekto administratorei Renatai tel. 8 642 74 632.

Drauge visuomet rasime geriausią sprendimą, padėsiantį sėkmingai ir tvariai vykdyti kliento pasirinktą veiklą.

Ačiū už pokalbį

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita