Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Valstybės pagalbos schemos galės būti įgyvendinamos ir kitąmet

Valstybės pagalbos schemos galės būti įgyvendinamos ir kitąmet

LR žemės ūkio ministerija


2020-12-08

 

Kai kurios valstybės pagalbos schemos, kurių galiojimas baigiasi šių metų gruodžio 31 d. ir yra finansuojamos iš nacionalinių lėšų, be papildomo derinimo galės būti įgyvendinamos ir toliau – taip nusprendė Europos Komisija. Pratęstos priemonės galės būti taikomos iki 2023 m. birželio 30 d. 

Šis galimas pratęsimas liečia tas pagalbos schemas, kurios yra įgyvendinamos vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius.

Valstybės pagalba, teikiama pagal minėtą Komisijos reglamentą, apima paramą veislininkystei, paskolas nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių, draudimo įmokų dalinį kompensavimą bei kitas sritis.

Priemonių, kurios galėtų būti įgyvendinamos toliau pasibaigus šiems metams, sąrašą galite rasti čia.


baneris

mazinu_1

apskaita