Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kreditiniai ir debetiniai dokumentai. Ką vertėtų žinoti

Kreditiniai ir debetiniai dokumentai. Ką vertėtų žinoti

Loreta Remeikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-01-21

© LŽŪKT nuotr.

Dėl klaidų, prekių grąžinimo, suteiktų nuolaidų, nukainojimo ar dėl kitų priežasčių pasikeitus patiektų prekių ir suteiktų paslaugų vertei išrašomi patikslinamieji dokumentai – kreditinės ir debetinės sąskaitos. Jie leidžia padidinti ar sumažinti anksčiau parduotų ar pirktų prekių vertę bei PVM. Šių dokumentų išrašymo taisykles nustato PVM įstatymo 83 straipsnis. Ką vertėtų žinoti?

Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo asmuo, kuris išrašė pradinę prekių ar paslaugų teikimą įforminančią PVM sąskaitą faktūrą, neatsižvelgdamas į tai, kad minėtas asmuo kreditinės PVM sąskaitos išrašymo momentu yra išsiregistravęs iš PVM mokėtojų registro.

Kreditinė PVM sąskaita faktūra išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) įforminimo:

  1. keičiasi prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis;
  2. keičiasi PVM tarifas ir suma;
  3. suteikiamos prekybinės, apyvartos nuolaidos;
  4. PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida;
  5. turi būti įformintas apskaičiuoto avanso grąžinimas;
  6. prekės ar jų dalis grąžinamos ar paslaugų atsisakoma.

Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz. kaina didėja (+), kaina mažėja (-)).

Web-pav1

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai PVM mokėtojas kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo tada, kai yra nutraukiama, tarkime, lizingo sutartis, o pati prekė grąžinama vėliau arba visai negrąžinama. Tokiu atveju, jei prekė negrąžinama, kreditinė PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma. Jeigu nutraukus sutartį prekė yra sugrąžinama vėliau, tai kreditinė PVM sąskaita faktūra išrašoma, nutraukus sutartį (t. y. neatsižvelgiant į tai, kada turtas grąžinamas).

Šalių susitarimu minėtų aplinkybių pasikeitimas gali būti įformintas ne prekių tiekėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, o pirkėjo išrašomu debetiniu dokumentu, jeigu jis yra PVM mokėtojas. Vadinasi, pirkėjas PVM mokėtojui debetinį dokumentą gali išrašyti ne tik prekių grąžinimo ar paslaugų atsisakymo atveju, bet ir kitais atvejais, pvz. kai suteikiamos tam tikros nuolaidos, dėl PVM įstatymo taikymo klaidos ar netikslumo, paaiškėjusio po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įformino, jeigu yra abiejų šalių susitarimas. Išrašytoje debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje, kaip ir kreditinėje, taip pat dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus.

Kreditinę (debetinę) PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti už bet kokį laikotarpį.

Web-pav2

Visi pasikeitimai, įforminti kreditiniais ar debetiniais dokumentais, privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo, taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą ir į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus.

Tiek kreditinėse, tiek debetinėse PVM sąskaitose faktūrose turi būti pateikti visi PVM sąskaitai faktūrai nustatyti privalomi rekvizitai, taip pat ir netikslinamieji rekvizitai (pvz. Prekių kiekių pavadinimai (pvz. kg ir t. t.), prekių pavadinimai ar prekių (paslaugų) pirkimopardavimo sutarčių numeriai.Taip pat nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serijos numeris bei laisva forma nurodoma, kad tai atitinkamai kreditinė arba debetinė PVM sąskaita faktūra.

Pirkėjui atsisakius priimti pardavėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, o pardavėjui sutinkant, kad jis nepagrįstai išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai laikoma, kad tokia kreditinė PVM sąskaita faktūra teisinės galios neturi ir mokestinių pasekmių nesukelia. Tokia išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra turi būti anuliuojama, t. y. žymima žodžiu ,,Anuliuota”, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu. Anuliuota kreditinė PVM sąskaita faktūra privalo būti saugoma 10 metų nuo jos išrašymo dienos.

Tuo atveju, kai pirkėjas atsisako priimti pardavėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje, pvz. keičiamos (didinamos) prekių (paslaugų) kainos, apmokestinamoji vertė, prekių rūšis ir pan., ir dėl šių aplinkybių vyksta teisminis (arbitražinis) ginčas, tai, kol nėra priimtas galutinis sprendimas, laikoma, kad kreditinė PVM sąskaita faktūra neturi teisinės galios ir mokestinių pasekmių nesukelia. Priėmus sprendimą, patvirtinantį išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas aplinkybes, šios sąskaitos duomenys turi būti įtraukti į pardavėjo ir pirkėjo PVM apskaitą bei mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5