Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kaip projektą įgyvendinti be sankcijų?

Kaip projektą įgyvendinti be sankcijų?

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2021-01-26

© LŽŪKT nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) analizuoja konkrečias projektų vykdytojų situacijas – kiek, už ką ir dėl kokių priežasčių yra taikomos sankcijos, nuolat teikia siūlymus bei imasi konkrečių veiksmų, kad paramos gavėjams sankcijų būtų taikoma kuo mažiau.
 
Dažniausiai taikomos sankcijos
 
Dažniausiai projekto priežiūros laikotarpiu paramos gavėjams taikoma sankcija dėl įsipareigojimo, susijusio su turto draudimu, nevykdymo, nes nepateikiami turto draudimo faktą įrodantys dokumentai. Pastebėjus, kad draudiminių įvykių įvyksta nedaug, o sankcijos faktiškai taikomos už teisės akto reikalavimo nesilaikymą, Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) buvo pateiktas siūlymas šį reikalavimą taikyti tik privalomai registruojamam turtui. Į siūlymą buvo atsižvelgta ir jam pritarta.
 
Pasak NMA specialistų, sankcijos buvo taikomos už tai, kad paramos gavėjai nepateikdavo projektų įgyvendinimo ataskaitų. Išanalizavus tokias situacijas, ŽŪM buvo pateiktas siūlymas mažinti NMA teikiamų ataskaitų skaičių ir taip sumažinti administracinę naštą ir palengvinti projektų įgyvendinimą. Siūlymui taip pat buvo pritarta – teikiamų ataskaitų skaičius sumažintas 40 proc. arba 4 000 vnt. kasmet, taigi bendromis pastangomis sumažinti ir sankcijų taikymo atvejai.
 
Išvengti klaidų įmanoma
 
Akcentuotina, kad tai, ar paramos gavėjams bus pritaikytos sankcijos, priklauso ne tik nuo NMA ar ŽŪM veiksmų, bet ir nuo pačių paramos gavėjų, kurie privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Kokios pagrindinės paramos gavėjų klaidos? NMA specialistai pataria, kaip jų išvengti. 
 1. Terminų laikymasis. Gavus sprendimą skirti paramą ar pasirašius paramos sutartį yra svarbu nepraleisti mokėjimo prašymo pateikimo, projekto pradžios ar dokumentų pateikimo terminų. Įgyvendinant projektą labai svarbu neatidėlioti darbų ir iš karto imtis aktyvių veiksmų, kad projekto veiklos būtų įgyvendintos laiku. Visais atvejais, kai paaiškėja, kad iki nustatyto termino paramos gavėjas būtinų veiksmų nespės atlikti, reikia iki termino pabaigos kreiptis į NMA. NMA darbuotojai patars, kaip elgtis konkrečioje situacijoje.
 2. Įsipareigojimų laikymasis. Svarbu atidžiai perskaityti sprendimą skirti paramą ar pasirašytą sutartį ir laikytis juose nustatytų įsipareigojimų. Pasirašytuose dokumentuose yra surašyti visi konkretaus paramos gavėjo įsipareigojimai, nurodyti rodikliai, kuriuos reikia pasiekti ir pan. Jei įgyvendinant projektą įsipareigojimų laikymasis negalimas, būtina kreiptis į NMA. Projektą prižiūrintis specialistas išsiaiškins situaciją ir patars, ar reikia rašyti prašymą, ar pokytis galimas be atskiro NMA leidimo ir ar apskritai leidžiamas.
Nepamiršti keletą bendrų įsipareigojimų:
 • įsigyti numatytas investicijas;
 • jei reikalaujama pagal priemonės įgyvendinimo taisykles, laikytis pirkimų taisyklių nuostatų;
 • įsigyjamos investicijos kaina neturi būti didesnė nei vidutinė rinkos kaina;
 • atsiskaitymus atlikti tik per finansines institucijas;
 • tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus;
 • viešinti paramą pagal suteiktos paramos viešinimo taisykles;
 • išlaikyti / pasiekti atrankos kriterijus, už kuriuos buvo skirti prioritetiniai atrankos balai;
 • pasiekti projekto priežiūros rodiklius.
NMA primena, jog visais atvejais, kai iškyla klausimų dėl projekto įgyvendinimo, keičiasi projekto įgyvendinimo sąlygos, aplinkybės, tirpsta terminai ir pan., kviečiama bendradarbiauti su NMA, tartis su projektus administruojančiais specialistais bei taip padėti sau išvengti sankcijų.

baneris

mazinu_1

apskaita