Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Konsultavimo paslaugų gavėjai turi apsispręsti

Konsultavimo paslaugų gavėjai turi apsispręsti

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2021-01-27

© LŽŪKT nuotr.

Norintys tobulėti ir pagerinti vykdomą veiklą ūkininkai, miško valdytojai, kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pernai lapkritį ir gruodį teikę paraiškas dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas ir šiemet iš NMA gavę pranešimą, kad yra konsultavimo paslaugų gavėjai, turi apsispręsti ir pasirinkti vieną paslaugų teikėją, su kuriuo bendradarbiaus artimiausius trejus metus. Ilgai svarstyti nevertėtų.

Jei esate patvirtintas paramos gavėjas

Nacionalinė mokėjimo agentūra, informuodama pareiškėją apie paramos patvirtinimą, nurodo ir kas teikia konsultavimo paslaugas pagal kiekvieną sritį. „Tuomet būtinai reikia susisiekti su ta institucija, nes dėl bendrosios duomenų apsaugos, negauname paramą gavusių pareiškėjų kontaktų. Taigi, jei pareiškėjas nesikreips, jo niekaip nesurasime. Pagal turimą patirtį galiu pasakyti, kad tokių situacijų pasitaikė ne viena, o priežasčių yra įvairių, pvz. gal žmogus persigalvojo, suabejojo, o gal pamiršo, kad prieš metus teikė paraišką. Reikia suprasti, kad pareiškėjui numatytos lėšos yra rezervuotos ir niekas jomis pasinaudoti nebegali“, – pataria Asta Šakickienė, LŽŪKT Profesinių kompetencijų padalinio vadovė.

Kaip žinia,  pareiškėjas turi 36 mėnesius, t. y. 3 metus, tad gali galvoti, kokių jo verslui plėtoti labiausiai reikia konsultacijų. Suprantama, ilgai galvoti nereikėtų, nes paramos laikotarpis baigiasi, o ir konsultacijos teikiamos planingai.

Konsultavimo tarnyba teikia konsultacijas visuose rajonų biuruose, savivaldybėse. „Tad jei kuriame rajone nėra reikiamo konsultanto, klientui reikiamas konsultacijas suteiks kitame rajone dirbantis mūsų konsultantas, – teigia Asta Šakickienė. – Besikalbėdami su klientu, iki smulkmenų išsiaiškiname, kokie svarbiausi jo norai, kokios tematikos jam aktualiausios, aptariame konsultacijų poreikį ir pasirengiame jų teikimo grafiką. Tad per likusį laiką labai protingai, sistemiškai, atsižvelgdami ir į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, galima drauge sudėlioti reikiamas konsultacijas.“

Paramos intensyvumas

Šaukimas dėl paraiškų surinkimo buvo ne pirmas, todėl taisyklės šiek tiek koreguotos, atsisakyta kai kurių temų. Ankstesniu laikotarpiu, kur pareiškėjai gali konsultuotis iki 2022 metų rugsėjo, yra keletas temų, kur paramos intensyvumas siekia 70 proc., vadinasi, 30 proc. turi prisidėti pareiškėjai. Miškininkystėje parama skiriama 100 proc., kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.

Suprantama, fiziškai pinigų pareiškėjas negaus, tiesiog jis gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, kurių įkainius patvirtino Žemės ūkio ministerija. Primintina, jog didžiausia galima konsultavimo paslaugoms per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.

Lėšų suma, kuri 2020–2022 metams bus paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis:

  • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – beveik 168 tūkst. Eur;
  • miško valdytojams – 64,5 tūkst. Eur;
  • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 46,5 tūkst. Eur.

Prie 2020–2022 metams galimos paskirstyti konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis lėšų sumos bus pridedamos 2016–2018 ir 2019–2021 metams skirtos, bet nepanaudotos lėšos.

Konsultavimo kryptys

LŽŪKT konsultuoja visus pagal KPP veiklos sritį patvirtintus paslaugos gavėjus – ūkininkus, jaunuosius ūkininkus bei kitus žemės valdytojus, miško valdytojus ir įmones. Suprantama, kad verslo idėjos yra labai skirtingos, todėl yra pareiškėjų, kuriems reikalingos specifinės konsultacijos, pvz. dėl projektavimo brėžinių ir pan.

„Konsultavimo tarnyba yra atrinkta konsultavimo paslaugų teikėja pagal pagrindines temas, todėl, kai reikia labai specifinių konsultacijų, neturime teisės samdyti subrangovų, t. y. pasitelkti kitų ekspertų. Konsultacijas teikia tik Konsultavimo tarnyboje dirbantys akredituoti darbuotojai. Kiekvienas jų yra suderintas su Žemės ūkio ministerija“, – sako LŽŪKT Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė.

Kadangi tai paskutinis etapas, kai pareiškėjai buvo kviečiami teikti paraiškas pagal ŽŪM numatytas ir patvirtintas temas, kai kurių jų buvo atsisakyta. Pasak A. Šakickienės, paliktos temos, pagal kurias žemės ūkio subjektai daugiausia paramos kreipdavosi ir anksčiau. Pvz. ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bus teikiamos konsultacijos pagal šias temas: ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymasis; klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas; vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas; integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymas.

Miško valdytojai bus konsultuojami apieekonominę ir aplinkosauginę veiklą miško valdoje, teikiant konsultacijas dėl įvairių rūšių miško kirtimų vykdymo, miško ekonominės vertės didinimo (kelių, melioracijos griovių priežiūros, jų plėtros, kitos infrastruktūros kūrimo), ES paramos priemonių miškų ekonominei vertei didinti naudojimo, ūkininkavimą privačiuose miškuose reglamentuojančių teisės aktų taikymo.

Kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms numatyta teikti konsultacijas apie įmonės ekonominę veiklą, pvz. konsultuojant dėl verslo idėjos įvertinimo, verslo formos pasirinkimo, verslo organizavimo, verslo finansavimo, verslo vadybos, mokesčių sistemos ir kt. temos bei aplinkosauginę veiklą, pvz. konsultuojant dėl teisinių reikalavimų pasirenkant technologijas ar įrangą, identifikuojant atliekas ir jas tvarkant, finansinės paramos gavimo, mokesčių už aplinkos teršimą mokėjimo ir statistinių ataskaitų teikimo, žaliųjų pirkimų ir aplinkosauginio ženklinimo ir kt.

Pareiškėjų susidomėjimas parama buvo itin didelis 

Visų trijų pareiškėjų grupių – tiek žemės valdytojų, tiek miško valdytojų, tiek kaimo vietovėse veikiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių – bendra prašoma paramos suma viršijo skirtąją.

NMA informuoja, kad bendras pateiktas paraiškų skaičius – 913. Daugiausia paraiškų pateikė ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai – net 773, kurių bendra paramos suma sudaro 1,16 mln. Eur, o tai beveik 7 kartus viršija skirtąją paramos sumą. Parama konsultavimo paslaugoms kompensuoti itin reikalinga ir miško valdytojams – suskaičiuotos 104 jų pateiktos paraiškos, o bendra prašoma paramos suma yra 156 tūkst. Eur, t. y. beveik 2,5 karto daugiau nei 2020–2022 metams skirta paramos. Galimybe gauti paramą aktyviai naudojosi ir kaimo vietovėse veikiančios įmonės – NMA pateiktos 36 jų paraiškos, bendra prašoma paramos suma sudaro 56 tūkst. Eur.

Kadangi visiems pareiškėjams paramos lėšų nepakako, todėl įvertinta pareiškėjų atitiktis priemonės atrankos kriterijams ir sudarytos pretenduojančių gauti paramą konsultavimo paslaugoms įsigyti paraiškų pirmumo eilės.

„Mums labai svarbu, kad būtų galima iš tikro suteikti reikiamas ir klientui naudingas konsultacijas. Turintys klausimų ar norintys pasitarti, visuomet gali skambinti tiek į rajonuose esančius biurus, tiek į centrinę būstinę. Pasitarsime ir drauge rasime geriausią sprendimą, padėsiantį sėkmingai ir tvariai vykdyti kliento pasirinktą veiklą“, – įsitikinusi LŽŪKT Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė.

Video: LŽŪKT – pripažinta konsultavimo paslaugų teikėja

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita