Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Daugiau kaip 2 mln. eurų – tiek papildomai skirta smulkiesiems ūkininkams

Daugiau kaip 2 mln. eurų – tiek papildomai skirta smulkiesiems ūkininkams

LŽŪKT informacija


2021-01-28

 

Daugiau kaip 2 mln. eurų – tiek papildomai skirta smulkiesiems ūkininkams ir kitiems smulkiems ūkio subjektams, praėjusių metų rudenį teikusiems paraiškas bendradarbiavimo paramai gauti, bet jos negavusiems pritrūkus priemonei pagal kvietimą skirtų lėšų, informuoja Žemės ūkio ministerija.

Paramos sulauks smulkūs ūkio subjektai, kurie teikė paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” ir surinko vienodą 55 balų įvertinimą. Iš viso šioms paraiškoms finansuoti trūko 2 223 485 eurų. Kitoms paraiškoms, surinkusioms 8560 balų, užteko lėšų, skirtų 2020 m. paraiškų teikimo laikotarpiui, finansuoti. 

Paraiškas galėjo teikti mažiausiai du ūkio subjektai, t. y. pareiškėjas ir partneriai – kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys, kurie susitaria bendrai veikti ir investuoti į bendrą veiklą. Jie galėjo gauti 90 tūkst. eurų siekiančią paramą vienam projektui įgyvendinti.

Smulkieji ūkininkai, pasinaudoję šia parama, gali įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, naujų technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms. Be to, galima gauti kompensaciją ūkio paskirties naujų pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui.

Parama skiriama ir infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui, naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai bei įrangai (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams, viešinimo bei bendrosioms išlaidoms kompensuoti.

Šiai priemonei iš 20142020 m. KPP programos skirta 7,5 mln. Eur. Per visą programavimo laikotarpį gauta 173 norinčių bendradarbiauti paraiškos, patvirtintos 64 paraiškos už daugiau nei 5,1 mln. Eur.

Praėjusiais metais gautas rekordinis skaičius paraiškų – 79, už daugiau nei 6,4 mln. Eur, kas beveik  2 kartus viršijo šios priemonės kvietimui skirtą lėšų sumą.

Pasak Žemės ūkio ministerijos, šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra dar atlieka paraiškų tinkamumo vertinimą.

Pagal ŽŪM informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita