Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ketinate įsteigti individualią įmonę? Turite tai įvertinti

Ketinate įsteigti individualią įmonę? Turite tai įvertinti

Rasuolė Bučienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-02-15

© LŽŪKT nuotr.

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio buveinė registruota Lietuvoje. Individualios įmonės steigėjas yra vienas fizinis asmuo, kuris dažniausiai yra ir įmonės savininkas. Žinoma, įmonės vadovu taip pat gali būti savininkas arba kitas paskirtas asmuo. Individualios įmonės savininkui egzistuoja vienas apribojimas jis negali būti jokios kitos individualios įmonės savininku.

Pagrindinis individualių įmonių veiklą reglamentuojantis teisės aktas yra LR individualių įmonių įstatymas. Taip pat jų veiklą reglamentuoja ir Civilinis kodeksas.

Individualios įmonės turtas – tai įmonės nuosavybei perduotas savininko turtas, kuris yra neatskiriamas nuo savininko asmeninio turto, taip pat įmonės vardu įgytas turtas.

Įmonės uždirbtas pelnas priklauso IĮ savininkui, kurį jis bet kada gali išsiimti.

Individuali įmonė nuo kitų teisinių formų skiriasi tuo, jog tai yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Savininkas atsako savo turtu, jei įmonėje neužtektų lėšų skoloms, prievolėms padengti.

Numatyta tokia individualios įmonės steigimo tvarka:

 • Rezervuojama pavadinimas juridinių asmenų registrų sistemoje iki 6 mėn.
 • Sudaromi įmonės nuostatai.
 • Notariškai patikrinami ir patvirtinami steigimo dokumentai.
 • Dokumentai pateikiami Registrų centrui, kur užregistruojama nauja IĮ.

Individualių įmonių privalumai:

 • Labai paprasta steigimo procedūra.
 • Individualios įmonės veiklos pradžiai pakanka nedidelio kapitalo, taip pat neapibrėžtas įstatinio kapitalo dydis. Individualios įmonės steigėjas yra vienas fizinis asmuo.
 • Įmonės veiklos visus sprendimus priima pats savininkas. Tuo vadovaujantis savininkas turi visišką veiksmų laisvę pasirinkti metodus, būdus ir priemones savo verslui įgyvendinti ir vystyti.
 • Visas uždirbtas pelnas priklauso įmonės savininkui.
 • Individuali įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Tai reiškia, kad individuali įmonė gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą. Jai nebūtina sudaryti finansinę atskaitomybę, užtenka užpildyti mokesčių deklaraciją.
 • Įmonės savininkas, save paskyręs įmonės vadovu, gali tvarkyti ir buhalterinę apskaitą. Neprivaloma samdyti individualios įmonės direktorių ir buhalterį.
 • Individualios įmonės savininkas gali laisvai, bet kuriuo metu pasiimti lėšų iš įmonės banko sąskaitos ir kasos savo reikmėms (žinoma, šios lėšos LR įstatymų nustatyta tvarka yra apmokestinamos).
 • Individualios įmonės savininkas bet kuriuo metu gali paskolinti ir įnešti nuosavas lėšas į įmonės sąskaitą. Tai leidžia savininkui išvengti nemokumo, kai įmonė neturi apyvartinių lėšų. Taip sumažinama skolų rizika.
 • Jei reikia, nelikviduojant individualios įmonės galima pertvarkyti į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę ar į viešąją įstaigą.
 • Supaprastinta likvidavimo procedūra.

Individualių įmonių trūkumai

 • Savininkas atsako visu savo asmeniniu turtu (kreditoriniai įsipareigojimai pirmiausia išieškomi iš įmonės turto). Neribota turtinė atsakomybė.
 • Ribotos galimybės didinti kapitalą. Savininkas turi investuoti į savo verslo plėtrą išimtinai savo lėšas arba skolintas lėšas. Individuali įmonė negali plėstis pritraukdama naujų investuotojų (akcininkų).
 • Neturi lygiaverčio verslo partnerio (kuris turėtų teisę į pelną).
 • Dažniausia individualios įmonės finansiniai ištekliai yra maži, nepakankami įmonės veiklai plėsti. O turint mažai turto, paprastai yra sudėtinga gauti finansavimą bankuose, todėl sumažėja plėtros ir konkurencijos galimybės.
 • Mirus savininkui, sudėtingas paveldėtojo įmonės teisių perėmimas ar likvidavimas.

Pelno mokestis

Pagal PMĮ 5 straipsnio nuostatas IĮ apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių bei uždirbtų pajamų dydį, apmokestinamas taikant tokius pelno mokesčio tarifus:

 • 15 proc. pelno mokesčių tarifas
 • 5 proc.  pelno mokesčio tarifas, jeigu vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, tai apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus atvejus (pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas);
 • 0 proc. (nulinis) pelno mokesčio tarifas pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui, jeigu IĮ pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas turi teisę taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą bei per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį jos veikla nėra sustabdoma, ji nėra likviduojama, reorganizuojama ir akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams (pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas). Šios nuostatos taikomos tik 2018 m. ir vėlesniais metais įsteigtoms IĮ.

Sodros mokesčiai

Asmenys, esantys individualios įmonės savininkais, privalomai draudžiami:

Valstybiniu socialiniu draudimu (VSD):

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • nedarbo socialiniu draudimu.

Sveikatos draudimu (PSD).

VSD įmokos

Jeigu išsiima lėšų asmeniniams poreikiams, VSD įmokos mokamos nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI (pajamų rūšies kodas 02).

 VSD įmokų galima nemokėti, jeigu:

 • pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • gauna (yra paskirta) pensiją ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna pensiją iš Europos Sąjungos narės;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžių.

BET, tokiu atveju, stažas senatvės pensijai nesikaups. Jeigu neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams, tuomet VSD įmokų mokėti nereikia.

PSD įmokos

PSD įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMA).
 • Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos mokamos 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo MMA.
 • 2021 m. tai būtų 6,98 proc. x 642€ = 44,81 Eur

PSD įmokų kas mėnesį galima nemokėti, jei esate draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5