Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Parengta naujausia žemės išteklių naudojimo stebėsenos ataskaita

Parengta naujausia žemės išteklių naudojimo stebėsenos ataskaita

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2021-02-08

 © LŽŪKT nuotr.

Nacionalinės žemės tarnybos specialistai parengė naujausią Lietuvos žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą.

Jau penkiolika metų parinktose teritorijose vykdoma žemės išteklių naudojimo stebėsena, analizuojamas žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas pagal žemės naudotojus bei pagal žemės ūkio augalų grupes, apibūdinančias žemės naudojimo intensyvumą. Žemės išteklių naudojimo stebėsena atliekama vadovaujantis Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1128.

Stebėsena (monitoringas) tam tikru periodiškumu vykdoma 10-yje nuolatinių stebėjimo teritorijų, kurių bendras plotas – 4000 ha:

  • žemės ūkio augalų grupių sudėties ir žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių ir jų pokyčių stebėsena vykdoma kasmet;
  • žemės ūkio naudmenų melioracinės būklės stebėsena vykdoma kas 5 metus;
  • žemės ūkio naudmenų dirvožemių agrocheminių savybių struktūros ir pokyčių analizė vykdoma kas 5 metus;
  • žemės ūkio naudmenų dirvožemio tipų ir granuliometrinės sudėties analizė vykdoma kas 10 metų.

Žemės išteklių naudojimo stebėsenos darbai įvairiuose šalies dirvožemiuose leidžia sudaryti prognozavimo būdu skaitmeninius žemėlapius, būtinus atliekant žemės našumo vertinimą, diferencijuotą tręšimą ir kalkinimą, naudojant sėjomainas, taikant ekologinį ūkininkavimą, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes. Žemės išteklių naudojimo stebėsenos ataskaitoje pateikiamos išvados ir duomenys naudojami rengiant teritorijų planavimo dokumentus: bendruosius planus, aplinkosaugos projektus, specialiuosius planus – miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, perspektyvinio žemės naudojimo planus, sėjomainos planus.

Intensyvėjanti žemės ūkio produktų gamyba daro neigiamą poveikį klimato kaitai, biologinei įvairovei, vandens, oro ir dirvožemio kokybei. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos VII skyriaus „Misija – Lietuvos žaliasis kursas“ antrame skirsnyje vienas iš Vyriausybės prioritetinių projektų yra „Tvarios žemės ūkio, akvakultūros ir maisto gamybos sistemos“, kuriame numatyta svarbiausia iniciatyva – dirvožemio kokybės valdymas. Atsižvelgiant į tai, Žemės išteklių naudojimo stebėsenos parengti duomenys prisidės siekiant užtikrinti mūsų šalies nacionalinį saugumą, šalies energetinę ir žaliavinę nepriklausomybę, aukštą gyvenimo kokybę bei atkurti gamtos pusiausvyrą.

Stebėsenos (monitoringo) ataskaitą 2020 rasite čia.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/