Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Proga bandyti dar kartą: parama ir lengvatinės paskolos ūkiams modernizuoti

Proga bandyti dar kartą: parama ir lengvatinės paskolos ūkiams modernizuoti

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2021-02-11

 Jaunasis ūkininkas Tadas Galinaitis drauge su dviem broliais ir tėčiu ūkininkauja Raseinių rajone. Ūkis iš paukščio skrydžio.  © LŽŪKT nuotr.

Kasmet žemdirbiai stengiasi atsinaujinti žemės ūkio valdas, investuoja į ūkių plėtrą, tad natūralu, kad ES priemonės, susijusios su investicijomis, sulaukia didelio susidomėjimo. Netrukus vėl startuos parama ūkiams modernizuoti, parengtos ir taisyklės. Skirtingai nei ankstesniais metais, šįkart žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai, galės gauti ne tik investicinę ES paramą, bet dar ir lengvatinę paskolą. Prieš prasidedant paraiškų rinkimui, pats metas apsvarstyti savo ūkio plėtros galimybes. Ką vertėtų žinoti?

Kam skiriama parama?

Paramą galės gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Kaip ir ankstesniais metais, bus remiama žemės ūkio produktų gamyba, taip pat žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kas galės gauti investicinę paramą kartu su lengvatine paskola?

Paraišką galės teikti  fizinis ar juridinis asmuo, įregistravęs valdą (fizinis asmuo dar ir ūkininko ūkį). Pareiškėjai, pretenduojantys gauti investicinę paramą, investicinę paramą ir/ ar lengvatinę paskolą, iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių gauti iš šios veiklos pajamų. Pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2020 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % visų veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. Eur. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja kooperatyvo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus. Yra ir daugiau reikalavimų. Pareiškėjas gali gauti paramą pagal lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui paramos formą, jeigu:

 • Yra gavęs paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“;
 • Atitinka bent vieną sąlygą:

       - nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos pateikimo dienos vidutinė mėnesio apyvarta (pardavimo pajamos) nukrito 10 proc. (lyginama su 2019 m. vidutinė mėnesio apyvarta (pardavimo pajamomis));

      - skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklis mažiau nei 1 (nustatoma pagal prieš paraiškos pateikimą einančio paskutinio ataskaitinio ketvirčio „Balansą“);

     - skolos rodiklio reikšmė didesnė nei 0,6 (nustatoma pagal prieš paraiškos pateikimą einančio paskutinio ataskaitinio ketvirčio „Balansą“).

 • Pareiškėjas atitinka labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimą;
 • Pareiškėjas nėra gavęs paskolos apyvartiniam kapitalui pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 protrūkio laikotarpiu“ schemą;
 • Nėra pateikęs paraiškos gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui arba lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 • Parama neteikiama, jei pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone (pareiškėjui iškelta bankroto byla arba yra likviduojamas).

Kokia didžiausia investicinės paramos suma ir lengvatinė paskola apyvartiniam kapitalui?

Atkreiptinas dėmesys, kad investicinės paramos intensyvumas, tinkamos finansuoti išlaidos ir projektų atrankos kriterijai 2021 m. nesikeičia. Didžiausia galima investicinės paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur. Kai teikiama investicinė parama kartu su lengvatine paskola, parama projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur, t. y. investicinės paramos suma – 200 tūkst. Eur, o lengvatinės paskolos suma –  200 tūkst. Eur.

Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties pasirašymo. Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.

Svarbu žinoti, kad paraišką bus galima teikti tik pagal vieną paramos formą.

Koks privalomas minimalus atrankos balas?

Pareiškėjai, norintys pretenduoti į paramą, turi įsivertinti ne tik ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų, bet ir ar surenka privalomus minimalius 35 projekto atrankos balus, nes kitu atveju paraiškos teikti negalima.

Atrankos kriterijai taikomi tik investicinei paramai (subsidijai) gauti. Jie pasiskirstę taip:

 • Nėra gavęs paramos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir jai analogišką priemonę – nuo 5 iki 10 balų.
 • Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas – 25 balai.
 • Pareiškėjo VED 2021-01-01 yra:

            -  nuo 8 000 iki 50 000 – 15 balų;

            - nuo 50 000 iki 100 000 – 10 balų;

            - nuo 100 000 iki 150 000 – 5 balai.

 • Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, gamintojų grupės narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys nuo 5 iki 10 balų.
 • Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo (vykdo ekologinę gamybą / dalyvauja „Agrarinė aplinkos sauga ir klimatas“ veiklose / investuoja į mėšlo ir srutų tvarkymo įrangą ir techniką / dalyvaus aplinkosaugos mokymuose) – nuo 5 iki 15 balų.
 • Pareiškėjas yra jaunas ūkininkas (dar nėra suėję 41 m.) arba pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – 10 balų.

Koks paramos intensyvumas?

Paramos intensyvumas priklauso nuo veiklos, į kurią pareiškėjas investuoja, ir sektoriaus, kuriame vykdys veiklą.

Jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba: augalininkystės sektoriui – 40 proc., papildomai 20 proc., jei pareiškėjas jaunasis ūkininkas (jaunasis ūkininkas – iki 41 m. amžiaus ir ne vėliau kaip prieš 5 m. pirmą kartą deklaravęs pasėlius); gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės sektoriams – 50 proc., papildomai 20 proc., jei pareiškėjas jaunasis ūkininkas, bei 20 proc. pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams kooperatyvams.

Jei vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje / kooperatyvo narių valdose) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas – bet kuriam sektoriui – 50 proc., papildomai pridedant 20 proc. pripažintiems gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės žemės ūkio kooperatyvams.

Kokios išlaidos finansuojamos? 

Tinkamos finansuoti išlaidos, kai pasirinkta investicinė paramos forma: nauja žemės ūkio technika ir įranga; nauja įranga, būtina ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti (būtinas biologinio saugumo priemonių taikymo planas); technologiniai įrengimai, skirti pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai; kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu; N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (būtinas biologinio saugumo priemonių taikymo planas); statybinės medžiagos (kai statybos ūkio būdu); infrastruktūros valdoje įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas; daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu); bendrosios išlaidos (verslo plano, paraiškos parengimas ir pan.).

Svarbu įvertinti, kad taikomi fiksuotieji įkainiai (naujoms pieno ūkio fermoms – 208,95 Eur/m2, naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams (pamatų įrengimo išlaidos neįskaitytos) – 90,40 Eur/m3).

Tinkamos finansuoti išlaidos, kai pasirinkta investicinė parama ir lengvatinė paskola investicijoms ir apyvartiniam kapitalui paramos forma: žemės pirkimo išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. paskolos); gamybinių pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas ir (arba) gamybinių pastatų ir (arba) statinių pirkimo išlaidos; nauja žemės ūkio technika ir įranga; technologiniai įrengimai, skirti pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai; N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; kompiuterinė ir programinė įranga; patentų, licencijų, autorinių teisių, prekės ženklų įsigijimas; vienmečių ir daugiamečių augalų pirkimas;  ūkinių gyvūnų pirkimas; PVM išlaidos susijusios su investicijomis į materialųjį, nematerialųjį, biologinį turtą. Apyvartiniam kapitalui skiriama parama galima finansuoti (apyvartiniam kapitalui skiriama parama negali viršyti 30 proc. tinkamų finansuoti investicijų vertės):

 • trumpalaikis turtas (medžiagos, sėklos, pašarai, trąšos, degalai, tepalai ir kt.);
 • DU ir su juo susiję mokesčiai;
 • su ūkio veikla susiję mokesčiai (turto mokestis, draudimo išlaidos ir kt.);
 • debitoriniai įsipareigojimai ir kitos apyvartinės išlaidos.

Tinkamos finansuoti išlaidos, kai pasirinkta lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui paramos forma: visos su apyvartiniu kapitalu susijusios veiklos išlaidos; paskolų refinansavimas (jei jos nebuvo finansuotos ES); išlaidos PVM, sumokėtam už prekes ar paslaugas, susijusias su apyvartiniu kapitalu.

Turite daugiau klausimų nei atsakymų? Atsakysime ir padėsime

Susipažinote su taisyklėmis, bet turite daugiau klausimų nei atsakymų? Kol dar paraiškos nerenkamos, vertėtų apsvarstyti ūkio galimybes, o jei reikia, kviečiame pasikonsultuoti su Jums artimiausio rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) biuro konsultantais – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

LŽŪKT konsultantai patirties turi daug. Per 2014–2020 m. laikotarpį ūkininkams parengta daugiau kaip 2400 paraiškų paramai į žemės ūkio valdas gauti. Sėkmingai įveikę atranką, įvairaus dydžio ir srities ūkiai gavo per 95 mln. eurų savo pasirinktai krypčiai plėsti ar modernizuoti. Daugiausia jų investavo į gyvulininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorius, o už paramos lėšas įsigijo žemės ūkio padargų, traktorių, gyvulių pašarų ruošimo ir šėrimo įrangą, uogininkai – laistymo įrangą ir pan. Aplinkai išsaugoti ir siekiant tvarios plėtros, įsigytos betoninės mėšlidės ir srutų kauptuvai.

Įgyvendinkite savo planus, o su parama susijusius reikalus patikėkite LŽŪKT konsultantams

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita