Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių ar paslaugų pirkimo PVM susigrąžinimas

Iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių ar paslaugų pirkimo PVM susigrąžinimas

Genovaitė Žemgulytė
VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-02-23

© LŽŪKT nuotr.

Ekonominę veiklą vykdantis PVM mokėtojas turi teisę atskaityti PVM prekių ir paslaugų, įsigytų (ar importuotų) dar iki jam tampant PVM mokėtoju, jei šios prekės ar paslaugos bus naudojamos PVM apmokestinamam prekių (paslaugų) teikimui. Ką reikėtų žinoti?

Pavyzdžiui, ūkininkas sunaudojo trąšas, sėklas, kurą dar iki įregistravimo PVM mokėtoju. Kadangi, tapus PVM mokėtoju, jo gauta produkcija bus parduota ir taip bus uždirbtos pajamos, mokamas pardavimų PVM, tai ir sąnaudų pirkimo PVM gali būti deklaruojamos. Svarbu atsižvelgti į tai, kokia dalis žaliavų buvo sunaudota gaminant tą produkciją, kuri bus parduota su PVM, ir tik galint nurodyti sunaudojimo normas, turint reikalavimus atitinkančias sąskaitas faktūras ir kitą informaciją, galima atskaityti žaliavų pirkimo PVM.

Lygiai taip pat, jei prekybinė įmonė iki įregistravimo į PVM mokėtojus turi įsigijusi prekių, skirtų perparduoti. Tokiu atveju ji gali atskaityti prekių kiekio likučio, turimo PVM įregistravimo datą, pirkimo PVM, nes šios prekės bus parduotos su PVM jau po įregistravimo PVM mokėtojų registrą.

Jei iki įregistravimo PVM mokėtoju buvo įsigytos paslaugos, tai jų pirkimo PVM gali būti atskaitytas tik galint įrodyti šių paslaugų faktinį sunaudojimą vykdomoje veikloje.

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo PVM susigrąžinimas

Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigyto ilgalaikio nematerialiojo turto (programinės įrangos, verslo plano ir kt.) pirkimo PVM dalis, kuri gali būti atskaitoma, apskaičiuojama nuo dar nenudėvėtos (neamortizuotos) ilgalaikio nematerialaus turto dalies.

Pavyzdžiui, 2020 m. sausį įmonė įsigijo programinės įrangos už 9000 Eur, kurios PVM 1890 Eur. Įranga iš karto pradėta naudoti. Programinės įrangos amortizacijos laikotarpis – 3 metai ir jai taikomas tiesioginis amortizacijos skaičiavimo metodas. Nuo 2020 m. liepos 1 dienos įmonė įregistruota PVM mokėtoja. Iki įmonei įsiregistravus PVM mokėtoja, programinė įranga buvo naudota 5 mėnesius, vadinasi, sukaupta amortizacija yra 1250 Eur (9000 / 3 m. / 12 mėn. * 5 mėn.), o likutinė vertė – 7750 Eur (9000-1250). Taigi, įmonė turi teisę į PVM ataskaitą įtraukti PVM sumą, tenkančią neamortizuotai vertės daliai, lygią 1627,5 Eur (7750 * 0,21).

Svarbu paminėti, kad ilgalaikis nematerialusis turtas turi atitikti LR pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 1 priedėlio normatyvus ir būti naudojamas vien įmonės veiklai PVM apmokestinamų prekių gamybai.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo PVM susigrąžinimas

Yra galimybė susigrąžinti pirkto (importuoto) ilgalaikio materialaus turto PVM. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į turto rūšį – turtas kilnojamasis ar nekilnojamasis ir jo nusidėvėjimo laiką.

Jei asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigyja ilgalaikį materialų kilnojamąjį turtą, kuriam taikomas ne trumpesnis nei 4 metai nusidėvėjimo laikotarpis (pagal PMĮ nuostatas), tai tokio turto pirkimo PVM dalis, atitinkanti metų skaičių, likusių iki PVM įstatymo 67 str. nurodyto 5 metų termino pabaigos, gali būti traukiama į PVM ataskaitą.

Pavyzdžiui, ūkininkas, kuris nėra PVM mokėtojas, 2019 m. birželį įsigyja priekabą už 2000 Eur, atitinkamai PVM suma siekia 420 Eur. 2020 m. balandį ūkininkas įregistruojamas PVM mokėtoju. Vadinasi, iki šios datos priekaba ūkyje buvo naudojama 9 mėnesius. PVM apskaičiuojamas 4 metams ir 3 mėnesiams (5 metai minus 9 mėnesiai, lygu 51 mėnesiai) ilgalaikio materialaus kilnojamojo turto laikotarpiui. Taigi, ūkininkas gali deklaruoti 357 Eur (420 / 5 metai / 12 mėnesių = 7 Eur/mėn.; 7 * 51 mėn. = 357) PVM.

Kai asmuo, kuris neįregistruotas PVM mokėtoju, įsigyja nekilnojamą pagal prigimtį daiktą, tai PVM dalis, tenkanti metų skaičiui, likusiam nuo įregistravimo PVM mokėtoju iki PVM įstatymo 67 str. nurodyto 10 metų termino pabaigos, gali būti traukiamas į PVM ataskaitą.

Pavyzdžiui, ūkininkas, neįregistruotas PVM mokėtoju, 2019 m. spalį įsigyja sandėlį už 30000 Eur, kurio PVM 6300 Eur. 2020 m. rugsėjį ūkininkas įregistruojamas PVM mokėtoju. Vadinasi, sandėlis iki įregistravimo buvo naudojamas 10 mėnesių. PVM apskaičiuojamas 9 metų ir 2 mėnesių (10 metų atėmus 10 mėn. sudaro 110 mėn.) laikotarpiui, tai ūkininkas gali atskaityti 5775 PVM (6300 / 12 / 10 = 52,5 Eur/mėn., 52,5 * 110 mėn. =  5775 Eur) sumą.

PVM susigrąžinimas už medžiagas, naudotas ilgalaikiam materialiam turtui gaminti

Jei ūkyje statomas pastatas, kuris bus naudojamas ūkio veikloje, užbaigtas iki tampant PVM mokėtoju, tai jo statybai (ar esminiam pagerinimui) pirktų medžiagų PVM susigrąžinti negalima. Tačiau, jei pastato statyba vykdoma ir bus pabaigta tik po įregistravimo PVM mokėtoju dienos, tai įsigytų prekių ir paslaugų PVM gali būti traukiamas į PVM ataskaitą.

Pavyzdžiui, ūkininkas pradėjo fermos statybą 2019 m., didžiąją dalį statybinių medžiagų įsigijo taip pat 2019 m. Nuo 2020 m. ūkininkas tampa PVM mokėtoju. Kadangi fermos statybos darbai dar nebaigti, tai statybinių medžiagų pirktų tiek 2019 m., tiek 2020 m., todėl pirkimo PVM galima deklaruoti PVM ataskaitoje.

Įtraukti į PVM ataskaitą iki įregistravimo PVM mokėtoju dienos įsigytų ar importuotų prekių ir paslaugų pirkimo PVM neturi teisės tie apmokestinami asmenys, kurie buvo pavėluotai įregistruoti PVM mokėtojais dėl savo kaltės (nepateikė arba pavėluotai pateikė prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, arba mokesčio administratorius teisės nustatytais pagrindais juo neįregistravo).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5