Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Kaip iš dirvonuojančio sklypo turėti naudos?

Kaip iš dirvonuojančio sklypo turėti naudos?

LŽŪKT informacija


2021-04-09

 © LŽŪKT nuotr.

Ar pagalvojote, kad žemės ūkiui nenaudingi, nenašūs žemės sklypai gali tikti miškui? Sutvarkius apleistą, dirvonuojantį sklypą, jį apželdinus, galima gauti ne tik ekonominės naudos, bet ir ilgalaikio, ateities kartas džiuginančio rezultato. Susidomėję galimybe pasinaudoti parama miškui įveisti iki birželio pabaigos kviečiami teikti paraiškas.

Primename, kad su paraiškomis turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, todėl jais būtina pasirūpinti iš anksto. Teiktini dokumentai priklauso nuo planuojamos apželdinti mišku sklypo paskirties, taip pat teritorijos, kurioje šis sklypas yra.

Miškui, jo plėtimui tinkami tiek miško paskirties, tiek žemės ūkio ar kitos paskirties žemės sklypai. Jei, pavyzdžiui, planuojama įveisti mišką 5 ha miško paskirties sklype, kuriame miško plotas sudaro 3 ha, o 2 ha yra pievų plotas, tai reikės turėti šio ploto miško želdinimo ir žėlinimo projektą.

Kas yra želdinimo ir žėlimo projektas? Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis įgyvendinamas miško įveisimo projektas. Jame nurodyta visa informacija, kuri bus reikalinga įveisiant mišką: kokių ir kiek medelių sodinti, kokiu būdu paruošti dirvą, kokiu atstumu sodinti, kur įsigyti sodinukų. Taip pat nurodoma, kokių apsaugos ir priežiūros priemonių reikės, norint išauginti sveiką ir produktyvų medyną. 
Projektą  tvirtina VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Parama teikiama veisiant medžių rūšis, nurodytas Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose, kuriose nurodytos ir medžiams tinkamos augavietės. Pavyzdžiui, nederlinguose, užmirkstančiuose plotuose turėtų būti sodinami juodalksniai, karpotieji beržai. Pasodinus kitas medžių rūšis, gali padidėti miško priežiūros išlaidos, o kartais sodinukai gali žūti. Todėl svarbu, kad miško želdinimo ir žėlinimo projektas būtų įvertintas specialistų.

Planuojant įveisti mišką, pavyzdžiui, 5 ha žemės ūkio ar kitos paskirties sklype, kuriame miško plotas sudaro 3 ha, o 2 ha yra pievų plotas, kartu su paraiška reikės pateikti ne tik miško želdinimo ir žėlinimo projektą, bet ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype. Vientiso želdinamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku.

Tuo tarpu Natura 2000 teritorijose veisiantis mišką pareiškėjas privalo pateikti išvadą / pažymą, išduotą saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės sklypo buvimo vietą, kurioje nurodyta, kad galima veisti mišką Natura 2000 teritorijoje.

Svarbu žinoti, kad kai želdinama žemė, už kurią prašoma paramos, valdoma bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise, kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių sutikimą (įgaliojimą).

Naudinga pasikonsultuoti su specialistais

Paraiškų rinkimo laikotarpis trumpas, tad naudinga pasikonsultuoti su ilgametę patirtį  turinčiais LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus,  pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Svarbiausia – tinkamai susiplanuoti

Siekiant sėkmingai įveisti ar atkurti mišką, svarbiausia – tinkamas darbo planavimas ir nuoseklus jo laikymasis. Miškų įveisimo bei atkūrimo darbų organizavimas prasideda nuo Miško atkūrimo projekto analizės ir vertinimo. Jei miško atkūrimo ir įveisimo projektas parengtas profesionalių miškininkų, kurie savo sprendimus grindžia ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis žiniomis, galima pradėti organizuoti pagrindinius paruošiamuosius darbus: sodmenų paiešką, jų įsigijimą, kokybės vertinimą. Apie tai skaitykite straipsnyje Miško veisimas – nuo ko pradėti?.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Miškasodis: kaip sodinti eglaites

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ renkamos nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. Šiais metais antras paraiškų rinkimo etapas numatytas rudenį – nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 12 d.

LŽŪKT, NMA informacija

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)