Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Svarbu nevėluoti ir tinkamai deklaruoti pasėlius

Svarbu nevėluoti ir tinkamai deklaruoti pasėlius

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2021-05-17
© LŽŪKT nuotr. 
 
Nors pasėlių bei gyvulių deklaravimas palaipsniui įsibėgėja, tačiau nemažai šalies žemdirbių dėl neatidėliotinų ūkio darbų dar nesuskubo pateikti paraiškų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pataria nevėluoti ir paraiškas pateikti laiku, taip pat atkreipia dėmesį į svarbius veiksmus siekiant sklandaus deklaravimo.
 
Deklaravimas šiemet vyksta įprastine tvarka – pareiškėjai gali užpildyti paraišką savarankiškai, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus arba atvykę į savivaldybes ar seniūnijas, kuriose registruota žemės ūkio valda.
 
Deklaruoti žemės ūkio naudmenas, kitus plotus bei gyvulius ūkininkai galės iki birželio 7 d. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.
 
Užregistruoti dokumentus
 
Ūkininkai turi deklaruoti tik žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) priklausančius plotus. Nuomos ir panaudos sutartys, įregistruotos registruose, padeda išvengti ginčų ar juos išspręsti. Jei ūkininkai deklaruojamų laukų valdymo teisę įregistravo Nekilnojamojo turto registre ar Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, jiems valdymo teisę patvirtinančių dokumentų NMA teikti nereikia. Paminėtina, kad užregistravę mažiau kaip 80 proc. deklaruoto ploto pareiškėjai priskiriami rizikingų pareiškėjų kategorijai.
 
Jei pareiškėjas – juridinis asmuo – siekia gauti išmokas pagal jaunojo ūkininko paramos schemą, būtina užregistruoti juridinio asmens veikloje dalyvaujančius fizinius asmenis Juridinių asmenų registre bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje.
 
Tiksliai įbraižyti laukų ribas
 
Ūkininkai PPIS sistemoje turi tiksliai įbraižyti savo laukų ribas pagal pateiktoje aerofotografinėje žemės dangos nuotraukoje matomas žemėnaudos ribas. Jei žemėnaudų ribos yra pasikeitusios nuo pateikiamų aerofotografinėje žemės dangos nuotraukoje, ūkininkai turi nurodyti aktualias faktines laukų ribas. Taip pat ūkininkai turi tiksliai nurodyti visus netinkamus paramai plotus. Ūkininkams gali pagelbėti PPIS pateikti NMA praėjusių metų patikrų vietoje duomenys.
 
Netiksliai įbraižydami savo laukų ribas ir neišskirdami netinkamų paramai plotų, ūkininkai rizikuoja, kad NMA atlikus deklaruotų laukų matavimus arba atnaujinus aerofotografinę žemės dangos nuotrauką gali būti nustatytas pažeidimas, dėl kurio gali būti taikomos sankcijos ir gali prireikti grąžinti jau gautą paramą.
 
Pareiškėjai, kurie deklaruoja savarankiškai prisijungę prie PPIS, turi perbraižyti laukus nuosekliai pagal šiuos sluoksnius:
  1. 2018–2020 aerofotografinis sluoksnis;
  2. 2018–2020 palydovinių vaizdų ir VMT (Valstybinės miškų tarnybos) sluoksnis;
  3. NMA 2019 patikrų duomenys;
  4. NMA 2020 patikrų duomenys;
  5. 2020 m. deklaruoti laukai.
PPIS pagal NMA 2020 m. administravimo duomenis sukuriama einamųjų metų paraiška, t. y. pateikiami pareiškėjo praeitų metų suadministruotos paraiškos duomenys.
 
2021 m. nuotolinių ir aerofotografinių žemėlapių zonas savivaldybių lygmeniu galima rasti čia
 
Nevėluoti teikti paraiškos ir pavėluotai nekeisti paraiškos duomenų
 
Vėlavimo laikotarpiu, kuris šiais metais truks nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., deklaruojantys žemės plotus ir gyvulius bei keičiantys paraiškos duomenis praras dalį paramos sumos.
 
Pavėluotai pateikus paraišką arba laiku pateiktoje paraiškoje pavėluotai įbraižant naują lauką / didinant įbraižytą lauką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) visos išmokos mažinamos 1 proc., tad kuo ilgiau ūkininkas dels pateikti paraišką ar pakeisti esminius jos duomenis, tuo didesnius jis patirs nuostolius.
 
Pavyzdžiui, jei ūkininkas deklaruoja 10 ha ir paraišką vėluoja pateikti 4 darbo dienas, jis praranda apie 80 Eur tiesioginių išmokų. Nuostolis gali būti dar didesnis, jei prašoma susietosios paramos už plotą ir (arba) gyvulius ar kompensacinės išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ar kitų išmokų.
 
Paminėtina, kad pavėluotai pateikę paraiškas ar pakeitę paraiškos duomenis ūkininkai laikomi ypač rizikingais, todėl atliekamos papildomos patikros vietoje bei ūkininkų prašoma pateikti visų deklaruotų plotų valdymo teisės ir žemės dirbimo faktą pagrindžiančius dokumentus.
 
Naudotis elektroninėmis komunikavimo priemonėmis
 
Pareiškėjams rekomenduojama naudotis elektroninėmis komunikavimo priemonėmis: SMS žinutėmis, el. paštu, informaciniu portalu. Elektroninėmis komunikavimo priemonėmis siunčiama informacija operatyviai pasiekia adresatą. Tuo tarpu įprastu paštu siunčiami pranešimai, prašymai ar kita svarbi informacija gali laiku nepasiekti adresato (pvz., pasikeitus nurodytam adresui).
 
Paminėtina, kad pareiškėjai, kurie paraiškoje nenurodė informavimo būdo, visą informaciją apie savo pateiktas paraiškas ir jų būseną gali rasti informaciniame portale. Taip pat informaciniame portale galima sužinoti apie planuojamą išmokėti ir išmokėtą paramos sumą.

baneris

mazinu_1

apskaita