Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > AUGALININKYSTĖ > Dirvožemio ištyrimo nauda

Dirvožemio ištyrimo nauda

Gintautas Klevinskas
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistas


2014-07-17

 

Artėjant derliaus nuėmimui, artėja ir palankus laikas išsitirti laukų dirvožemį. Nuėmus derlių,  gaunami tiksliausi rezultatai, nes augalai jau būna sunaudoję jiems atiduotas trąšas.

Norėdami išsitirti dirvožemį, ūkininkai turėtų susisiekti su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biuro augalininkystės konsultantu. Susitarus konsultantas kompiuterine programa pasėlyje sužymi taškus iš kurių bus imami dirvožemio ėminiai. Informacija įkeliama į GPS imtuvą ir vykstama į ūkį.

Dirvožemio ėminiai imamai rankiniu būdu arba mechanizuotai, t. y. su keturračiu, kuriame įmontuota speciali įranga. Abiem būdais iš vieno nustatyto taško paimama apie 10–15 ėminių, kurie sumaišomi. Tokiu būdu gaunami tikslesni rezultatai.

Dirvožemis nugabenamas į laboratoriją. Dažniausiai tiriamas fosforo, kalio humuso kiekis ir nustatomas pH. Jeigu yra poreikis, galima ištirti ir kitas medžiagas. Iš laboratorijos gavus tyrimų duomenis, konsultantas pagal juos gali parengti tręšimo planą ir tręšiamų laukų žemėlapį.

Dirvožemį naudinga išsitirti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia ūkininkas tiksliai sužino, kiek ir kokių maisto medžiagų reikia tam tikroje lauko vietoje. Kartais maisto medžiagų jau būna užtektinai ir tręšti nereikia. Taigi sutaupomi pinigai ir laikas.

Kita svarbi priežastis – dirvožemio rūgštėjimas dėl per didelio trąšų kiekio. Ūkininkas, sužinojęs dirvožemio pH, gali nuspręsti, ar reikia kalkinti. Rūgščiame dirvožemyje augalai labai sunkiai pasisavina maisto medžiagas, todėl tręšimas praktiškai neduoda rezultatų, o trąšos išsiplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir su gruntiniu vandeniu nuteka į vandens telkinius.

Tręšiant per daug, teršiama aplinka, ypatingai – Baltijos jūra. Šiuo metu joje vyksta eutrofikacija, kuri intensyvėja dėl trąšų išsiplovimo iš dirvožemio, kai augalai jų gauna per daug ir nespėja pasisavinti.
Taigi norint efektyviai ir ekonomiškai ūkininkauti, tikrai svarbu išsitirti dirvožemį. Tai padeda išlaikyti stabilų dirvožemio derlingumą ateityje.

Žemiau pateiktoje lentelėje matote, kokiam dirvožemio pH esant pasisavinami mikro ir makroelementai.

Dirvožemio pH lentelė:

 

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Biržų rajone
IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Jurbarko rajone

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

Basf_zieminiai_rapsai_230x350px

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos