Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kada reikia tikslinti PVM atskaitą?

Kada reikia tikslinti PVM atskaitą?

Laima Pivorienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-08-12

 

Kada tikslinti PVM už atsargas ir paslaugas, už ilgalaikį materialųjį turtą, kaip tai daryti ir kada PVM atskaitos galima netikslinti. 

Kada reikia tikslinti PVM už atsargas ir paslaugas? 

Prekių ir paslaugų pirkimo / importo PVM atskaitos tikslinimas privalomas, kai po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas dalį įsigytų prekių grąžino ar gavo papildomų nuolaidų iš paslaugų ar prekių tiekėjų. Toks įvykis apskaitoje mažina prekių arba paslaugų tiekėjui mokėtiną PVM sumą. Taip pat PVM atskaitą privaloma tikslinti, jei PVM mokėtojui grąžintas importo PVM, o pirkimo ar importo PVM įtrauktas į PVM atskaitą. 

Kada reikia tikslinti PVM už ilgalaikį materialųjį turtą? 

Ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita tikslinama, jei ilgalaikis materialusis turtas pagal prigimtį yra nekilnojamasis (įskaitant ir jo kapitalinį pagerinimą, taip pat yra ir su kitomis ilgalaikio materialiojo turto rūšimis, apibrėžtomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno (pajamų) apmokestinimą, kuriems nustatytas ne trumpesnis nei 4 metų nusidėvėjimo normatyvas).

Prievolė, susijusi su PVM atskaitos tikslinimu, tenka pastato ar statinio savininkui, o ne kitam pagal nuosavybės teisę pastato naudotojui. Naudotojas, pagerinęs pastato būklę, privalo pastato savininkui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, arba prievolė, susijusi su PVM atskaitos tikslinimu, tenka PVM mokėtojui, kuris pastatą pagerino. Jei pastatas grąžinamas jo savininkui nepraėjus 10 metų laikotarpiui, turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM išrašant PVM sąskaitą faktūrą pastato savininkui. Nuo to momento prievolė tikslinti PVM atskaitą tenka pastato savininkui. Jis PVM atskaitą tikslina dar tiek metų, kiek likę iki 10 metų laikotarpio pabaigos skaičiuojant nuo to momento, kada buvo užbaigti pastato gerinimo darbai. 

Kada galima netikslinti PVM atskaitos? 

PVM atskaita gali būti netikslinama šiais atvejais:

  • Dėl prarasto prekių kiekio, kuris atsiranda įvykus natūraliai netekčiai, tačiau neviršijant natūralios netekties normų.
  • Jeigu LRV ar atitinkamų institucijų nustatyta tvarka įrodoma, kad prekės prarastos dėl nusikalstomos trečiųjų asmenų veiklos ar force majeure.
  • Jei pagal faktinius metus apskaičiuotos PVM dalies priskirtai veiklai dydis skiriasi ne daugiau kaip 5 proc.
  • Kai ilgalaikio materialiojo turto pagal faktinius duomenis apskaičiuotos tiems kalendoriniams metams tenkančios atskaityto pirkimo ar importo PVM dalies, tenkančios faktiškai atskaityto pirkimo / importo PVM skirtumas yra ne daugiau kaip 5 proc. 

Kaip atliekamas tikslinimas? 

PVM atskaita tikslinama tą mokestinį laikotarpį, per kurį įvyko pasikeitimas apskaitoje, PVM deklaracijoje priklausomai nuo pasikeitimo atitinkamai didinant mokėtiną arba mažinant grąžintiną iš biudžeto PVM sumą. Jei pasibaigus kalendoriniams metams vadovaujantis faktiniais tų metų duomenimis nustatyta, kad pirkimo arba importo PVM tenkančiai PVM mokėtojo veiklai, nurodytai PVM įstatymo 58 str.1 dalyje, atskaityta per daug pirkimo ar importo PVM, PVM atskaita tikslinama tų metų kalendorinėje metinėje PVM deklaracijoje. Nustačius, kad prekės ar paslaugos pirkimo / importo PVM dalis buvo įtraukta į atskaitą, o pradėta naudoti veiklai, kuri nenurodyta PVM įstatymo 58 str.1 dalyje, PVM tikslinama tą mokestinį laikotarpį, kuriame nustatomas toks pakeitimas, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną arba mažinant grąžintiną PVM sumą.

 

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5