Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Rugsėjis diktuoja darbus

Rugsėjis diktuoja darbus

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė


2021-09-02

 

Pirmą kartą rugsėjo vardas paminėtas prieš daugiau nei 120 metų kunigo Mykolo Miežinio žodyne. Seniau šis mėnuo turėjo daug vardų: Rugis, Rudugys, Sėjos mėnuo, Paukštlekys, Šilinis, Želmeninis ir kitų liaudiškų pavadinimų. Daugelis jų susiję su žemės ūkio darbais. Kokie svarbiausi rugsėjį?

Augalininkystės ūkyje. Laboratoriniai tyrimai

Žieminių rapsų sėja baigta, prasideda žieminių javų sėja. Išlošia tie ūkininkai, kurie žiemkenčius tręšia fosforo ir kalio trąšomis pagal dirvožemio tyrimų duomenis, žinoma, nepamiršdami ir azoto. Juk geras derliaus pagrindas yra ne tik tinkamas sėklos guolio paruošimas, sėjos terminai, sėklos kokybė, bet ir tręšimas, žinant, kiek dirvožemyje yra maisto medžiagų. Tik tuomet būsite tikri, kad būsimam derliui atidavėte tokį trąšų kiekį, kokio ir reikėjo. Paskubėję dar galite spėti ištirti dirvožemius tų laukų, kuriuose sėsite žieminius javus.

Taip pat netirtuose laukuose, kuriuose planuojate sėti vasarojų, dabar tinkamiausias metas be skubos išsitirti dirvožemį, kad sužinotumėte juose esančių judriųjų fosforo bei kalio kiekius, humusą, rūgštingumą, granuliometrinę sudėtį. Kaip sužinoti?

Rekomenduojame pasinaudoti dirvožemio tyrimo paslaugomis pas mus, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje. Augalininkystės konsultantai ir specialistai, dirbantys visoje Lietuvoje, pasitelkę modernius prietaisus, paims dirvožemio ėminius ir pristatys juos į Konsultavimo tarnybos laboratoriją ištirti. Gavę tyrimų rezultatus sudarys laukų tręšimo mineralinėmis trąšomis planus, taip pat planus ir kintama tręšimo norma, sudarys žemėlapius, rodančius visas problemines lauko vietas. Jei pageidausite, parengs tręšimo planą ir organinėmis trąšomis.

Tiesa, galbūt jūs nusipirkote žemės ir norite įvertinti dirvožemio tinkamumą tam tikriems žemės ūkio augalams auginti? Taip pat rekomenduojame išsitirti dirvožemį, kad vėjais nepaleistumėte pinigų tręšdami pasitelkę nuojautą. Ėminius į laboratoriją galite pristatyti ir patys ar pasinaudoti kurjerių paslaugomis.

Laboratorijoje daugiausia atliekami ne tik dirvožemio makrokomponentiniai cheminiai tyrimai, bet ir šiltnamių grunto, augalų analizės, galima pasidaryti mėšlo, srutų ar dumblo analizę. Beje, galite išsitirti tiek paviršinį, tiek ir gruntinį vandenį. Tuomet būsite tikri dėl geriamojo vandens kokybės.

Gera žinia: įvairių laboratorinių tyrimų duomenys bus saugomi atnaujintoje Konsultavimo tarnybos laboratorijos duomenų registravimo ir saugojimo sistemoje. Tad prireikus tyrimų duomenų, juos gausite bet kada.

Žinoma, naudinga būtų įsivertinti ir šio sezono pasiektus ūkio rezultatus, pasiskaičiuoti augalų auginimo savikainą, nepamiršti sutvarkyti privalomus ūkiui dokumentus ir žurnalus. Augalininkystės konsultantai taip pat pasirengę Jums padėti sumažinti ūkio administracinę naštą.

Gyvulininkystės ūkyje

Gyvulininkystės ūkiuose taip pat darbas darbą veja. Po dviejų sausros mėnesių rugpjūtis buvo palankus metas augti kukurūzams. Jų silosas – puiki alternatyva žoliniams pašarams. Šeriant galvijus kukurūzų silosu, reikėtų nepamiršti kai kurių detalių, todėl rekomenduojame kreiptis į gyvulininkystės konsultantus ir specialistus.Jie ne tik patars, kaip pasigaminti kokybiško kukurūzų siloso, bet ir atvykę į ūkį mobilia laboratorija ištirs jau pasigamintus žolinius pašarus, sudarys subalansuotus racionu?s. Taip sumažinsite gyvulių me?džiagų apykaitos sutrikimus ir ekonominius nuostolius.  Specialistai nustatys ankstyvą veršingumą ir patars reprodukcijos gerinimo klausimais. Jei reikės, atliks kraujo, šlapimo tyrimus, įvertins gyvulių sveikatingumą, suteiks rekomendacijų.

O kuo jūsų verslui gali padėti skiriama parama?

Smulkieji ūkio subjektai, ketinantys  bendradarbiauti organizuodami bendrus darbo procesus, dalindamiesi įrenginiais ir ištekliais, vykdydami bendrą ūkinę, komercinę ar aplinkosauginę veiklą, gali kreiptis paramos: nuo rugsėjo 1 dienos renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Pareiškėjai gali prašyti iki 90 000 Eur paramos.

Taip pat nuo rudens pradžios renkamos paraiškos ir pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės  veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ši parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Pavyzdžiui, statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas; technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas; infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas ar gerinimas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Kad apsaugotumėte gyvulius ir galėtumėte įsigyti įvairiausių tam reikalingų priemonių, visą rugsėjį renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.

Taip pat nuo rudens pradžios gali teikti paraiškas paramai gauti ir ketinantys investuoti į miškų ūkio modernizavimą, miškų kirtimą, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą ar investuoti į minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą arba vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimą ar tikslinimą. Pareiškėjai gali prašyti iki 100 000 Eur paramos.

Dar iki rugsėjo dešimtos dienos ūkininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali teikti paraiškas bendradarbiavimui žemės ūkio maisto produktų teikimo grandinėse.

Apsvarstykite savo galimybes ir teikite paraiškas, o jei reikia pagalbos ar konsultacijos, kreipkitės į jums artimiausią Konsultavimo tarnybos rajono biurą.

Ketinantiems įveisti mišką

Nuo rugsėjo dešimtos dienos galite teikti paraiškas paramai gauti. Nors paraiškos renkamos iki lapkričio vidurio, bet apgalvokite darbus jau dabar. Jei reikia, visus su paramos reikalavimais susijusius dokumentus padės parengti akredituoti Miškininkystės paslaugų biuro specialistai, kurie su jumis bendradarbiaus nuo pirmo susitikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo.

Galbūt planuojate vykdyti miško kirtimus? Kad gautumėte tam leidimą, specialistai parengs biržės atrėžimo ir tūrio nustatymo dokumentaciją, o jums nusprendus savo miškuose vykdyti kitą ūkinę veiklą, atliks visus darbus ir geodezinius matavimus.

Beje, kad jums būtų paprasčiau, aiškiau ir galėtumėte kompleksiškai gauti daugelį paslaugų, susijusių  tiek su trumpalaike, tiek ilgalaike? miško priežiūra, Konsultavimo tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „SKOGRAN“. Apjungę profesines žinias, patirtį ir įgūdžius, ekspertų komanda suteiks kompleksinę miško įveisimo paslaugą, kad galėtumėte įveisti, atkurti, prižiūrėti ir tvariai mišką naudoti, kad jis ateityje džiugintų savo grožiu, medienos kokybe ir užtikrintų, kad gautumėte didžiausią įmanomą naudą.

Buhalterinė apskaita – būtina

Ir toliau skatinamas bei remiamas verslo kūrimas kaime. Na, o kiekviena nauja verslo įmonė neapsieis be buhalterinės apskaitos. Ją tvarkyti patiems, neturint patirties, gali būti sunkoka. Konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantai pasirengę tvarkyti smulkių ir vidutinių verslo įmonių, kooperatyvų, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą – nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.

Būsite tikri, kad reikalinga informacija laiku ir kokybiškai bus perduota VMI ar Sodrai.  Be to, apskaitos tvarkymo paslauga yra apdrausta Profesinės civilinės atsakomybės draudimu, tad Konsultavimo tarnyba prisiima atsakomybę už jos kokybę.

Apskaita reikalinga ne tik dėl mokesčių. Gilinantis į jos duomenis, galima atlikti ūkio veiklos rezultatų analizę. Šią paslaugą teikia Konsultavimo tarnybos rajonų biuruose dirbantys ekonomikos konsultantai.  Juk pradedant planuoti kitų metų veiklą, pravartu sužinoti stipriąsias ir silpnąsias ūkinės veiklos sritis. Konsultantų rekomendacijos, kaip išlaikyti ar sustiprinti veiklą, suteiktos išanalizavus ūkio apskaitos rodiklius, padės priimti jūsų verslui naudingus sprendimus.

Darbuotojų sauga ūkyje

Svarbu pasirūpinti ir ūkio darbuotojų saugumu. Įsivertinti ūkiuose pavojingus ir kenksmingus veiksnius, pagal darbdavio nustatytą tvarką  instruktuoti darbuotojus. Jei turite klausimų, visuomet galite kreiptis į Konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistus. Atsižvelgdami į aplinkybes ir įvykusius nelaimingus atsitikimus, jų priežastis, jie konsultuoja ūkininkus, vyksta į ūkius ir įvertina situaciją, pagal teisės aktus paruošia darbų saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją, pagal poreikį instruktuoja darbuotojus.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis IKMIS e. mokymai pagal „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti“. IKMIS sistemoje galite mokytis ir pagal kitas žemės ūkio srities programas.

Na, o rugsėjo 23–25 dienomis kviečiame susitikti parodoje „Ką pasėsi“. Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro komanda pristatys skaitmenines technologijas ir teikiamas paslaugas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose. Ateikite, sužinokite ir išbandykite.

Daugiau informacijos – Konsultavimo tarnybos interneto svetainėse: www.lzukt.lt,  www.agroakademija.lt, www.ikmis.lt, www.geba.lt

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/