Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Čekijos mokesčių sistema

Čekijos mokesčių sistema

LŽŪKT informacija


2016-06-14


Čekijos Respublikos mokesčių sistema panaši į kitų Europos šalių. Čekijos mokesčių sistemą sudaro pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis (PVM), nekilnojamojo turto mokestis, kelių mokestis, dovanų ir paveldėjimo mokestis, akcizas, šalies teritorijoje esančio turto perleidimo mokestis ir aplinkos teršimo mokestis. Kiekvienas mokesčio tipas yra apibrėžtas tam tikru teisės aktu.

Mokesčių sistema Čekijoje suskirstyta į tiesioginius mokesčius, susijusius su pajamų objekto lygiu, ir netiesioginius, susijusius su suvartojimu arba prekių ir paslaugų pirkimu.

Pridėtinės vertės mokestis

Pridėtinės vertės mokestis yra netiesioginis. Čekijos PVM įstatymas grindžiamas bendru PVM sistemos suteiktu PVM direktyvos principu. Šio mokesčio subjektai – dauguma juridinių ir fizinių asmenų. Taikomi du skirtingi tarifai: bazinis – 21 proc. ir lengvatiniai – 10 arba 15 procentų.  Daugumai prekių ir paslaugų taikomas pagrindinis PVM tarifas. Teikiantys finansinės paslaugas, atleisti nuo PVM mokesčio.

Prekių ir paslaugų pardavimo pajamoms taikomas bazinis PVM tarifas. Sumažintas tarifas taikomas maisto produktų, vaistų, spaudinių, viešojo transporto, laidojimo paslaugoms, vandens paskirstymo, kultūrinės veiklos, apgyvendinimo, šilumos paskirstymo pardavimo pajamoms.

Čekijoje PVM mokėtojais privalo registruotis asmenys, kurie turi registruotą buveinę, verslo vietą arba įteisinę veiklą Čekijoje, jei jų apyvarta per 12 iš eilės einančių kalendorinių mėnesių viršija 1 mln. kronų. Net jei riba neviršijama, Čekijos subjektai gali pasirinkti savanorišką registraciją. Apmokestinamasis laikotarpis Čekijos subjektams gali būti kalendorinis ketvirtis arba mėnuo. Jei Čekijos subjekto metinė apyvarta yra didesnė nei 10 000 000 CZK, tai PVM deklaracija turi būti teikiama kas mėnesį. Jeigu ji mažesnė nei 2 000 000 CZK, PVM deklaracija turi būti teikiama kas ketvirtį. Kai metinė apyvarta didesnė nei 2 000 000 CZK, bet mažesnė nei 1 000 000 CZK, mokesčių mokėtojas gali pasirinkti mėnesinį mokestinį laikotarpį. Priešingu atveju, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Pajamų mokestis

Čekijoje gyvenantys asmenys moka pajamų mokestį. Nenuolatiniai gyventojai privalo mokėti tik pajamų, gautų Čekijoje, mokestį. Nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, kuris Čekijoje per kalendorinius metus praleido mažiausiai 183 dienas. Apmokestinamos pajamos, gautos iš verslo, darbo, turto pelnas, dividendai, nuomos pajamos, pajamos iš palūkanų ir kt. Ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kooperatyvai moka 19 proc. pajamų mokestį. Individualia veikla užsiimantys asmenys privalo mokėti 15 proc. pajamų mokestį.

Nuo 2014 m. sausio pajamų mokesčio dalis yra paveldimo turto mokestis ir dovanų mokestis.
Vidutinę algą gaunančios vedusios poros, auginančios 2 vaikus, Čekijoje moka 5,6 proc. pajamų mokestį.

Pelno mokestis

Pelno mokesčiu apmokestinami ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Fizinių asmenų pajamos apmokestinamos 15 proc. tarifu. Jis vienodas ir fiziniams asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir asmenims, dirbantiems savarankiškai. Juridinių asmenų pajamos apmokestinamos 19 proc. tarifu. Pensijų ir investiciniai fondai apmokestinami 5 proc. pelno mokesčiu.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinami asmenys, turintys žemės ir pastatų. Mokesčio suma priklauso nuo turto dydžio ir vertės, jo kokybės, vietos ir paskirties. Pagrindinis mokesčio tarifas dauginamas iš koeficiento, kurį nustato atskiros savivaldybės, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą.

Aplinkos taršos mokestis

Aplinkos taršos mokestis Čekijoje priklauso nuo apmokestinamo objekto, atsižvelgiant į energijos tipą. Šiuo mokesčiu yra apmokestinamos gamtinės dujos, kietasis kuras, elektros energija.

Socialinės ir sveikatos garantijos

Kalbant apie socialines ir sveikatos garantijas, kaip ir Lietuvoje, socialinio ir sveikatos draudimo mokesčius iš darbuotojo darbo užmokesčio pajamų išskaičiuoja ir sumoka darbdavys.

Socialinė ir sveikatos apsauga Čekijoje

Kaip matyti lentelėje, daugiausia sumoka individualia veikla užsiimantys asmenys, tačiau šios įmokos yra skaičiuojamos nuo pusės gaunamų pajamų.

Kelių mokestis

Vis daugiau dėmesio skiriant aplinkos apsaugai, Čekijoje didėja kelių mokestis. Važiuojant krovininiu automobiliu, už 1 km reikia mokėti nuo 2 iki 6 Čekijos kronų, priklausomai nuo automobilio tipo (ašių skaičiaus, klasės), savaitės dienos ir kelio tipo.

Keliaujant po Čekiją, mokėti reikės už vairavimą autostradomis ir greitkeliais. Apmokama įsigyjant specialų lipduką. Nemokami kelio ruožai žymimi ženklu su užrašu „BEZ POPLATKU“. Už važiavimą Čekijos mokamais keliais su negaliojančiu arba neteisingai užklijuotu lipduku skiriama bauda nuo 5000 Čekijos kronų, sumokant vietoje, ir iki 500000 CZK, svarstant pažeidimą teisme. Lipduko kaina lengvajam automobiliui (bendra masė – iki 3,5 t) 2016 m.: 10 d. – 310 CZK, 1 mėn. – 440 CZK, 1 m. – 1500 CZK.     

Važiuojant krovininiais automobiliais, kelių mokestis už 1 km – nuo 2 iki 6 Čekijos kronų, priklausomai nuo krovininio automobilio tipo, savaitės dienos ir kelio tipo. Apmokėjimo sistema labai panaši į veikiančią Austrijoje. Iš esmės skiriasi tik įrenginio pavadinimas (PREMID) ir tai, kad už čekišką įrenginį reikia sumokėti 1550 CZK depozitą, kuris išmokamas jį grąžinus. Norint naudotis įrenginiu, kuris kelių mokesčius automatiškai nuskaičiuoja nuo specialios mokėjimo kortelės sąskaitos, reikia kreiptis į kortelių tiekėją ir tokį įrenginį užsakyti.

Akcizai

Akcizai Čekijoje taikomi mineralinėms alyvoms, alkoholio, alaus, vyno ir tabako gaminiams. Muitas nustatomas pagal fiksuotą normą, tačiau tabako gaminiams taikomas fiksuoto dydžio akcizas, atsižvelgiant į galutinės mažmeninės kainos procentinį kiekį.

Dvigubas apmokestinimas panaikintas

Lietuva Su Čekijos Respublika yra sudariusi ir laikosi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties reikalavimų. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs bet kokios rūšies pajamų (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) iš Čekijos Respublikos ar kitos užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pajamų mokesčio Lietuvoje neturi mokėti, jeigu nuo tokių pajamų užsienio valstybėje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis. Žinoma, gyventojas turi turėti darbdavio ar kito asmens išduotą dokumentą apie gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

Parengta pagal publikacijas internete ir spaudoje


 

uadt

 

apskaita

baneris_5