Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > KPP paramos aktualijos 2017 m.: priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (2)

KPP paramos aktualijos 2017 m.: priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (2)

LŽŪKT informacijaLR žemės ūkio ministerija


2017-05-02

 

Tęsinys. Pradžia 2017-04-28

Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, kodas MNŠ (160 Eur/ha)

 1.  Vykdyti veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinių. Informacija apie šiuos plotus paskelbta PPIS.
 2.  Neįrengti naujų drenažo sistemų.
 3.  Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių ganymą) trąšų,  kalkinimo priemonių.
 4. Šienauti 50 proc. pagal šią veiklą deklaruoto ploto kiekvienais metais (per 2 metus nušienaujant visą plotą);
 5. Pradėti šienauti ne ankščiau kaip rugpjūčio 1 d.
 6. Sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, surulonuoti, sudėti į krūvas ar kt. būdais) iki spalio 1 d. bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d.
 7. Nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama.
 8. Laikytis ganymo reikalavimų (jei ganoma):
  8.1.  Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal Priemonės veiklą deklaruoto ploto;
  8.2. ganyti galima visame  pagal priemonės veiklą deklaruotame plote;
  8.3. ganyti baigti iki spalio 15 d.

Veikla „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių  juostos ar laukai ariamojoje žemėje“. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai gali prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ir (arba) laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos  ariamojoje žemėje“.

Pasėdami ir įrengdami medingųjų augalų juostas ir (arba) laukus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ir arba laukai ariamojoje žemėje“, kodas 5PT 8 požymis MD (97 Eur/ha), pareiškėjai įsipareigoja:

 1. Pasėti medingųjų augalų mišinį, ariamojoje žemėje, susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų (medingųjų augalų sąrašas pateikiamas taisyklių priede). Apsėti mišinio laukai turi būti arba  kaip atskiri laukai, arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nei vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, tuose laukuose ir (arba) juostose negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio.
 2. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų.
 3. Birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto.
 4. Rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą.
 5. Išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.

Pareiškėjai, pasėdami ir įrengdami daugiamečių žolių juostas ar laukus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos  ariamojoje žemėje“, kodas 5PT-8 požymis DŽ (65 Eur/ha), įsipareigoja:

 1. Pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles (daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas taisyklių 4  priede).
 2. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų.
 3. Antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo  šienauti turi būti pradedama ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 4. Visa nupjauta žolė iš lauko turi būti išvežta iki rugsėjo 30 d.

Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, kodas 5PT-7 (221 Eur/ha):

 1. Pirmaisiais įsipareigojimų metais, iki liepos 1 d., ariamą žemę, esančią šalia paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, privalomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, apsėti daugiametėmis žolėmis. Praplėstos apsaugos juostos plotis gali būti nuo 5 iki 10 m.
 2. Nearti, nenaudoti augalų apsaugos produktų, organinių (išskyrus tuos atvejus, kai ganomi gyvuliai) ir mineralinių trąšų.
 3. 3. Kartą per metus nušienauti ar nuganyti iki privalomos pagal teisės aktus pakrantės apsaugos juostos (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):
  3.1. šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.;
  3.2. nušienautą ar susmulkintą žolę pašalinti iki rugsėjo 30 d. 
 4. Gyvulius ganyti nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.
 5. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal priemonės veiklą deklaruoto ploto.
 6. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.

Veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ (kodai 5PT-11 ir 5PT-12):

 1. Nesuarti melioracijos griovio šlaito ir 1 metro pločio apsauginės juostos.
 2. Nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų melioracijos griovio šlaite ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje.
 3. Pasirinkus melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė yra išvežama (155 Eur/ha):
  3.1. melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  3.2. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje iki rugsėjo 30 d.;
  3.3. išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;   
  3.4. išvežti nušienauta (nesusmulkinta arba susmulkinta) žolę.  

Veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ (kodai 5PT-11 ir 5PT-12):

4. Pasirinkus melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito (141 Eur/ha):
4.1. melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
4.2. nušienauta žolę susmulkinti  ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Nesusmulkintą  žolę  išvežti;  
4.3. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje iki rugsėjo 30 d.

Veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (deklaruojama pagal auginamą kultūrą: daržovėms ir bulvėms – 318 Eur/ha, vaisiams ir uogoms – 336 Eur/ha):

 1. Prisiimtų įsipareigojimų laikotarpiu pasinaudoti individualiomis, specializuotų konsultantų teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis.
 2. Turėti sertifikatą. Pirmaisiais metais šioje veikloje dalyvaujantiems pareiškėjams paraiškos pateikimo metu pateikti sertifikato nereikalaujama.
 3. Antroje augalų vegetacijos pusėje piktžoles naikinti tik mechaninėmis priemonėmis.
 4. Pesticidus, turinčius tos pačios veikliosios medžiagos, naudoti ne dažniau kaip 2 kartus per vegetacijos laikotarpį.
 5. Draudžiama vaisių, uogų ir daržovių apsaugai naudoti toksiškus ir labai toksiškus, paženklintus „T“ bei „T+“ pesticidus.
 6. Laikantis kiekvienai rūšiai reikalingos fitosanitarinės pertraukos sudaryti ir vykdyti sėjomainos planą. Sėjomainos plano kopija turi būti pateikta Agentūrai patikros vietoje metu.
 7. Kiekvienais metais, vadovaujantis dirvožemio ir (arba) augalo laboratoriniais tyrimais, sudaryti ir vykdyti tręšimo planą. Tręšimo plano kopija turi būti pateikta Agentūrai patikros vietoje metu.

Veikla „Dirvožemio apsauga“ (45 Eur/ha), deklaruojama pagal auginamą kultūrą:

 1. Pareiškėjas pasirinktinai gali prisiimti įsipareigojimus – auginti ankštinius augalus (arba jų mišinį) ir (arba) įsėti daugiamečių žolių įsėlį:
  1.1. ankštiniai augalai arba jų mišinys kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje ankštiniais augalais arba jų mišiniu užsėtas plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto (ankštinių augalų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 5 priede):
  - pasėtus ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį deklaruoti pasėjimo metais;
  - ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.

Veikla „Dirvožemio apsauga“ (deklaruojama pagal auginamą kultūrą):

 1. Pareiškėjas pasirinktinai gali prisiimti įsipareigojimus – auginti ankštinius augalus (arba jų mišinį) ir (arba) įsėti daugiamečių žolių įsėlį:
  1.2. daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 20 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 30 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų (daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas taisyklių priede):
  - pasėtas daugiametes žoles deklaruoti pasėjimo metais;
  - antraisiais metais daugiametes žoles, jų nenušienavus, suarti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.;
  - nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų einamaisiais metais tuose pagal veiklą deklaruotuose plotuose, kuriuose auginami pasėti ankštiniai augalai ir (arba) jų mišiniai ir (arba) įsėtos daugiametės žolės.

Ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, negali būti įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą.

Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, kodas RZV (232 Eur/ha):

 1. Pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles.
 2. Įveistoje daugiametėje ganykloje (pievoje) nenaudoti augalų apsaugos produktų ir mineralinių trąšų. Organines trąšas galima skleisti antrais ir vėlesniais metais ne vėliau kaip iki spalio 10 d.
 3. Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti iki rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.
 4. Antrosios pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais nušienautą  žolę  išvežti;
 5. Jei ganykloje arba pieva paverstame lauke bus ganomi gyvuliai, ganyti ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote. Ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, gali dalyvauti ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.

Apie tai – kitame straipsnyje.

LŽŪKT, parengta pagal ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyr. specialistės Agnės Prakapienės pranešimą

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita