Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kompensacinio PVM tarifo nauda ir taikymo schema ūkininkams

Kompensacinio PVM tarifo nauda ir taikymo schema ūkininkams

Virginija Dapšienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-05-16

 

Ūkininkai arba kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys turi teisę tapti kompensacinio tarifo PVM mokėtojais. Šios mokestinės lengvatos esmė – nauda, suteikiama jos gavėjui, todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokią naudą gauna ūkininkai, besinaudojantys šia schema. Pirmiausia aptarsime kriterijus, pagal kuriuos ūkininkai arba kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys gali prisitaikyti šią schemą.

Pirmas kriterijus. Pinigais ar bet kokia kita forma gautas (gautinas) atlyginimas (toliau – atlygis) per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas nėra didesnis kaip 45 000 Eur.

PAVYZDYS
Asmuo, neįregistravęs ūkininko ūkio, tačiau besiverčiantis žemės ūkio produkcijos gamyba ir turintis dokumentus apie žemės suteikimą asmeniniam ūkui (suteiktas žemės plotas asmeniniam ūkiui – 5 ha), nori įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM  tarifo schema. Asmens  per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) už parduotas gėles gautas atlygis sudarė 12 000 Eur, pagal autorinę sutartį – 9 000 Eur. Be to, per minėtą laikotarpį jis pardavė nuosavybės teise jam priklausantį butą už 35 000 Eur. Šio asmens atlygio už vykdant jo ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir paslaugas bendra suma, į kurią atsižvelgiama registruojantis ūkininku, kuriai taikoma kompensacinio PVM tarifo schema yra 21 000 Eur ( 12 000 Eur + 9 000 Eur), nes atlygis, gautas už parduotą butą (35 000 Eur) yra atsitiktinio pobūdžio ir nėra laikomos iš ekonominės veiklos gautu atlygiu, todėl, skaičiuojant minėtąją ribą, jis neįtraukiamas. Taigi, asmuo, kurio bendras atlygis už jo vykdomą ekonominę veiklą per metus  (per 12 paskutiniųjų mėnesių ) buvo 21 000 Eur, t. y. neviršijo 45 000 eurų sumos, o registruotas žemės plotas yra mažesnis nei 7 ha, gali būti įregistruotas ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Antras kriterijus. Asmuo turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, arba būti įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, o asmeniniam ūkiui suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

PAVYZDYS
Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) pateikė žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kad šiam asmeniui asmeniniam ūkui buvo suteikta 4 ha žemės. Toks asmuo gali būti įregistruotas ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nes jo registruotas žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ūkininkas negalėtų taikyti šios schemos, jei jis ar bent vienas jo partneris (ūkininko partneriai – tai asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal jungtinės veiklos sutartį ir yra įregistruoti registre kaip ūkininko partneriai) yra įregistruoti PVM mokėtojais bei bendros ūkininko ir jo partnerių iš ekonominės veiklos gautos pajamos viršija 45 000 Eur sumą.

Tuo atveju, jeigu ūkininkas atitinka visus keliamus reikalavimus, turi užpildyti prašymo REG815 formą, kurią gali pateikti per Mano VMI arba įteikti tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje yra įsikūręs jo ūkis.

Svarbu įsidėmėti tai kad, ūkininkai kurie nėra PVM mokėtojai, įsigydami prekių ar paslaugų, naudojamų veikloje, ir sumokėję  pirkimo PVM (t. y. 21 proc.), negali jo įtraukti į PVM atskaitą, kadangi nėra PVM mokėtojai ir neturi į ją teisės. Tačiau  asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas).  Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti.

PAVYZDYS
Ūkininkas, įsiregistravęs ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įmonei pardavė 1000 vnt. rožių po 1 Eur/vnt. Ūkininko gautinas atlygis (be kompensacinio priedo) yra 1 000 Eur (1x1000), nuo kurio turi būti apskaičiuotas 6 proc., t. y. 60 Eur [(1000 x 6 proc.) :100], kompensacinis PVM priedas. Tokiu atveju ūkininko gautas atlygis su kompensaciniu PVM priedu sudarys 1060 Eur.

Prekių ir paslaugų, susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba (trąšų, degalų, elektros ir pan.), pirkimo PVM ūkininkas negali traukti į PVM atskaitą.

Remiantis PVMĮ 98 str., ūkininkai įgyją teisę iš jo produkcijos ar paslaugų pirkėjų gauti kompensacinį priedą už:

 1. Žemės ūkio produkciją – augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės, gyvulininkystės produkciją, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produktus.
 2. Žemės ūkio paslaugas:
  • lauko darbus, javų ir žolės pjovimą, kūlimą, ryšulių formavimą, rinkimą, derliaus nuėmimą, sėjimą ir sodinimą;
  • žemės ūkio produktų pakavimą ir ruošimą pardavimui, pavyzdžiui, džiovinimą, valymą, smulkinimą, dezinfekavimą ir silosavimą;
  • žemės ūkio produktų sandėliavimą;
  • gyvulių priežiūrą, veisimą ir šėrimą;
  • įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuomą žemės ūkio tikslams;
  • piktžolių ir kenkėjų naikinimą, augalų ir dirvos barstymą ir purškimą;
  • drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad miškininkystės paslaugos (pvz., miško auginimas, ruoša ir pan.) nepriskiriamos žemės ūkio paslaugoms.

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti, kai:

 • žemės ūkio produkciją ir paslaugas tiekia (teikia) Lietuvos, kitų ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių (Rusijos, Baltarusijos ir pan.) apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą (PVM mokėtojams, ne PVM mokėtojams, fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą), kurie nėra ūkininkai,  kuriems Lietuvos Respublikoje taikoma   kompensacinio PVM tarifo schema;
 • žemės ūkio produkciją tiekia į kitą ES valstybę narę PVM  mokėtojais įregistruotiems  juridiniams  asmenims,  kurie nėra apmokestinamieji asmenys (t. y. viešosioms, biudžetinėms  įstaigoms ir pan.).

Naudodamiesi šia mokesčių lengvata, ūkininkai turi nuolat stebėti savo veiklą ir privalo tvarkyti apskaitą pagal apskaitos standartus. Apskaita turi būti tvarkoma pagal patvirtintas Valstybės mokesčių inspekcijos viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir  / ar suteiktų paslaugų apskaitos“. Teisingai tvarkant duomenis, galima laiku pastebėti keliamų kriterijų neatitikimą (pajamos viršija 45000 Eur, žemės plotai – 7 ha) bei  laiku pateikti VMI skyriui prašymą išsiregistruoti iš Registro (forma REG815). Priešingu atveju ūkininkas  neišsiregistravęs iš Registro ir toliau gauna priedą iš žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjų, o tai yra laikoma neteisėta. Neteisėtai gautą priedą ūkininkas privalo grąžinti į biudžetą. Laiku to nepadariusiam asmeniui skaičiuojami delspinigiai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Nebeliko kai kurių veiklų verslo liudijimų: kokių ir ką daryti?
Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

uadt

 

baneris_5


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos