Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas ūkininkams

Motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas ūkininkams

Eglė Navickaitė-Brazaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2015-12-28

 

Fiziniai asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, kurių EDV lygus 4 ir daugiau, privalomai draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

Pastaraisiais metais Lietuvoje daugėja jaunesnio amžiaus ūkininkauti norinčių žmonių. Jaunieji ūkininkai ne tik aktyviai naudojasi ES parama, tobulina, plečia ir modernizuoja savo ūkius kaime, bet ir kuria šeimas. Natūraliai iškyla klausimas, kokias socialines garantijas turi šia ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, ūkininkai – tėvai ir mamos, planuojantys išeiti vaiko priežiūros atostogų, ir ketinantys kreiptis dėl motinystės (tėvystės) išmokos.

Pagal šiuo metu galiojančius LR įstatymus, vienas iš tėvų, jeigu jis buvo draustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu, gali išeiti vaiko priežiūros atostogų iki kol vaikui sueis vieneri arba dveji metai ir pasinaudoti Sodros teikiamomis garantijomis, t. y. turi teisę į motinystės (tėvystės) pašalpą. Jei vienas iš tėvų nuspręs motinystės (tėvystės) pašalpą gauti iki vaikui sueis vieneri metai, jam bus mokama 100 proc. kompensuojamojo užmokesčio siekianti pašalpa. Jei vaiką auginantis asmuo norės minėtąją pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai, tokiu atveju pirmaisiais vaiko gyvenimo metais jam bus mokama 70 proc. kompensuojamojo užmokesčio siekianti pašalpa, o antraisiais vaiko gyvenimo metais – 40 proc. kompensuojamojo užmokesčio dydžio pašalpa. Kompensuojamąjį dydį sudaro apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos per 12 kalendorinių mėn., turėtų už praeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį prieš tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

Verta pabrėžti, kad tokiu atveju, jei pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais asmuo, turėjęs draudžiamųjų pajamų iš su darbo santykiais susijusios veiklos, t. y. dirbęs pagal darbo sutartį, grįžta į darbą ar šiuo laikotarpiu gauna kitų draudžiamųjų pajamų, Sodros mokama pašalpa atitinkamai sumažėja. Žmogui mokamas pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas.

Jei buvo pasirinktos dvejų metų trukmės atostogos, antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais tėčio ar mamos gaunamos kitos draudžiamosios pajamos iš Sodros gaunamos pašalpos dydžiui įtakos nebedaro.

Pašalpos ūkininkams mokėjimo specifika

Ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį yra lygus 4 EDV ar daugiau, privalomai draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, todėl taip pat turi galimybę pasinaudoti Sodros teikiamomis garantijomis vaiko priežiūros atostogų metu. Ūkininkui motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama, jeigu VSD įmokos už praėjusį laikotarpį yra sumokėtos. O taip pat iki pirmos teisę į pašalpą dienos ūkininkas turi ne trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Ūkininkai savo draudžiamąsias pajamas už visus praėjusius kalendorinius metus deklaruoja GPM 308 deklaracijoje tik pasibaigus metams, todėl apskaičiuoti Sodros mokamą motinystės (tėvystės) pašalpą nėra paprasta. Tie mėnesiai, kurie privalo būti įtraukiami į pajamų vidurkio skaičiavimą einamaisiais metais, kuomet duomenys apie pajamas dar nėra pateikti, prilyginami nuliui. Tik deklaravus pajamas, jau kitais metais Sodros pašalpa perskaičiuojama pagal atnaujintus duomenis ir asmeniui sugrąžinama nepriemoka.

2013 spalio 23 d. LR vyriausybės nutarime Nr. 966 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ išskiriama, kad „Ūkininkams ir jų partneriams, įgijusiems teisę gauti pašalpą, pašalpa mokama neatsižvelgiant į pajamas.“ Tai reiškia, kad ūkininkams ir jų partneriams, įgijusiems teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, tiek pirmais, tiek antrais vaiko priežiūros atostogų metais Sodros pašalpa bus mokama neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas iš ūkinės veiklos. Net ir pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais asmuo, tęsdamas savo ūkinę veiklą ir pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, deklaravęs pajamas, iš Sodros gaunamos motinystės tėvystės pašalpos nepraranda. Jeigu ūkininkas gautų kitų darbinės veiklos pajamų ne iš ūkinės veiklos, tuomet šios pajamos turėtų įtakos pirmaisiais vaiko priežiūros metais mokamai motinystės (tėvystės) pašalpai.

Pavyzdys. Ūkininkas tėtis ketina eiti vaiko priežiūros atostogų iki kol vaikui sueis 1 m. ir iš Sodros turėtų gauti 100 proc. kompensuojamojo užmokesčio siekiančią motinystės (tėvystės) pašalpą. Vaikelis gims 2016 m. liepos mėn., todėl vaiko priežiūros atostogos tęsis iki 2017 m. liepos mėnesio. Skaičiuojant ūkininko draudžiamųjų pajamų vidurkį, nuo kurio priklausys mokama motinystės (tėvystės) pašalpa, reikės deklaruoti pajamas nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. Kadangi ūkininkų ataskaitinis laikotarpis, už kurį deklaruojamos pajamos, apima kalendorinius metus, t. y. Sodroje bus duomenys tik apie 2015 m. pajamas, apskaičiuojant išmoką, 2016 m. sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiai bus prilyginami nuliui. Tačiau deklaravus pajamas už 2016 m., pateikus GPM 308 deklaraciją, Sodros mokama motinystės (tėvystės) pašalpa bus perskaičiuota, o susidariusi nepriemoka sugrąžinta.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5