Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai

Sąnaudas pagrindžiantys dokumentai

Giedra Čepelienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-10-07

 

Reikalavimai individualios veiklos leidžiamus atskaitymus pagrindžiantiems dokumentams nustatyti GPMĮ 18 str. 5 punkte. Išlaidos, kurias patiria gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Tik tokie dokumentai turi juridinę galią.

Privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai yra išrašymo data, serija ir numeris, tiekėjo PVM kodas, pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, tiekėjo pavadinimas, adresas, pirkėjo pavadinimas, adresas, tiekiamų prekių (paslaugų) pavadinimas ir jų kiekis, prekės (paslaugos) vieneto kaina (be PVM), tiekiamų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, PVM tarifas (-ai ) ir suma. Paminėtina tai, kad PVM sąskaitoje faktūroje neprivalomi parašai.

PVM sąskaita faktūra išrašoma elektroninėmis priemonėmis

Elektroninėmis priemonėmis išrašoma PVM sąskaita faktūra turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-82.

Jos privalomi rekvizitai nustatyti BAĮ 13 str. 1 dalyje, t. y. pavadinimas, ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas, data, ūkinės operacijos ( įvykio ) turinys, ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir kiekybine išraiška, asmens (turinčio teisę surašyti ir pasirašyti) vardas, pavardė, parašas ir pareigos. Šią sąskaitą faktūrą privaloma pasirašyti.

Reikia paminėti, kad leidžiami atskaitymai negali būti pagrįsti faksu gautais dokumentais (taip pat PVM sąskaita faktūra), nes faksu gautas dokumentas laikomas neoriginaliu.

Kasos aparato kvitai

Išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kai prekių ar paslaugų vertė (kartu su PVM) neviršija 100 €. Privalomi rekvizitai nustatyti LRV 2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283 patvirtintame Kasos aparatų diegimo naudojimo tvarkos apraše. Taip pat turi būti nurodytas pirkėjas.

Kai kvite prekių ar paslaugų vertė (kartu su PVM) viršija 100 €, sąnaudos turi būti pagrįstos išrašyta sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra) ir išduotu kasos aparato kvitu.

Šis apribojimas netaikomas degalams. Sunaudoti degalai bus pripažinti leidžiamais atskaitymais, jei kvito suma su PVM neviršys 150 €, o kvite bus papildomas rekvizitas, pagal kurį galima identifikuoti įmonę. Taip pat degalų įsigijimo išlaidos sąnaudomis pripažįstamos pagal PVM sąskaitas faktūras.

Kreditinė PVM sąskaita faktūra

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje be PVM sąskaitos faktūros privalomų rekvizitų turi būti nurodyta: įrašas – kreditinė PVM sąskaita faktūra, tikslinamos PVM sąskaitos faktūros duomenys (data, serija, numeris), priežastis, dėl kurios išrašomas kreditinis dokumentas.

Banko sąskaitos išrašas

Banko išrašas gali būti laikomas dokumentu, kuriuo pagrindžiamos banko patarnavimų, palūkanų (už veiklai vykdyti paimtą paskolą), žemės mokesčio išlaidos, sumokėtos žemės nuomos išlaidos, pripažįstant jas leidžiamais atskaitymais.

Sąnaudas pagrindžiančius dokumentus išrašo gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą. PVM sąskaita faktūra išrašoma, jei veiklą vykdantis asmuo yra PVM mokėtojas. Sąskaita faktūra reikalinga, kai veiklą vykdantis asmuo yra ne PVM mokėtojas. Kasos aparato kvitas išrašomas, jei gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą. Visai atvejais pateikiamas pinigų priėmimo kvitas.

Taip pat sąnaudas pagrindžia ir prekių-paslaugų pirkimo pardavimo kvitas, kurį išrašo gyventojas, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą.

Jeigu prekes ar paslaugas perkame iš gyventojų, kurie nevykdo individualios veiklos, tai pagrindžiantis sąnaudas bus tas dokumentas, kuris patvirtins, kad už prekes ar paslaugas buvo sumokėta. Taip pat tinka ir pirkimo-pardavimo sutartis arba laisvos formos dokumentas, kuriame be BAĮ 13 str. 1 d. nustatytų rekvizitų, turi būti nurodytas pirkėjo pavadinimas, kodas, prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina.

Draudimo sąnaudas pagrindžia draudimo liudijimas (polisas), išduotas draudimo įmonių, suteikusių draudimo paslaugas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5