Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Eksportas – kaip teisingai deklaruoti

Eksportas – kaip teisingai deklaruoti

Agnė Vileikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Joniškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-05-13

 

Ūkininkas yra lygiai toks pat verslo dalyvis, kaip ir bet kuri įmonė. Dėl šios priežasties jis lygiai taip pat, kaip ir kiti verslo subjektai, nori savo prekes parduoti už aukščiausią kainą bei gauti didžiausią įmanomą pelną. Ne visada Lietuvos grūdų supirkėjai pasiūlo ūkininkams geriausią kainą ar atsiskaitymo sąlygas, todėl dauguma ūkininkų priversti ieškoti išeičių.

Viena iš jų – eksportuoti savo ūkio produkciją į užsienio šalis. Dažniausiai ūkininkai grūdus eksportuoja į kitas Europos Sąjungą.

PVM lengvatinio tarifo taikymas. Jei prekės į kitas ES šalis parduodamos privačiam asmeniui ar įmonei, kuri nėra registruota PVM mokėtoja, prekių apmokestinimui reikia taikyti standartinį 21 proc. PVM tarifą, deklaruoti jį PVM deklaracijoje FR0600 ir sumokėti valstybei.

Jei prekės į kitą Europos Sąjungos šalį parduodamos registruotam PVM mokėtojui, apmokestinimui taikomas 0 proc. PVM tarifas. Tačiau tam, kad būtų galima taikyti lengvatinį PVM tarifą, būtina įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra registruotas savo šalies PVM mokėtoju. Pats paprasčiausias būdas tai padaryti – patikrinti PVM mokėtojo kodą Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Nurodytuose laukeliuose tereikia įvesti šalį, į kurią ūkininkas planuoja eksportuoti savo produkciją bei verslo partnerio PVM mokėtojo kodą. Sudaryta duomenų bazė apima visas Europos Sąjungos šalis. Taip pat reikia turėti įrodymą, kad produkcija tikrai yra išvežta į užsienio šalį. Tam būtina surinkti visus, tai patvirtinančius dokumentus: važtaraščius su parašais ir nurodyta produkcijos pristatymo vieta, PVM sąskaitas faktūras su teisingai nurodytais pirkėjo bei pardavėjo rekvizitais, pirkimo-pardavimo sutartis bei kitus su pardavimus susijusius dokumentus.

Teisingas deklaravimas. Eksportuojant produkciją į kitas Europos Sąjungos šalis, būtina tinkamai užpildyti PVM deklaraciją FR0600. Joje be kitų privalomų deklaruoti sumų 18 laukelyje įrašoma lengvatiniu PVM tarifu apmokestintų, PVM mokėtojams parduotų prekių apmokestinamoji vertė.

Pavyzdys. Ūkininkas iš Lietuvos, PVM mokėtojas, pardavė žemės ūkio produkcijos už 25000 Eur Latvijos įmonei X, PVM mokėtojai (neįsikūrusiai Lietuvoje). FR0600 18 laukelyje nurodoma – 25000 Eur.

Taip pat vykdant eksportą į Europos Sąjungos šalis, privaloma pildyti Prekių tiekimo ir paslaugų tiekimo į kitas ES Valstybės nares ataskaitą (FR0564). Joje turi būti įrašoma tą kalendorinį mėnesį, kurį PVM mokėtojui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už į kitą ES valstybę narę (taikant 0 proc. PVM tarifą) patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas kitoje ES valstybėje narėje. Pagal PVM įstatymo 14 straipsnį prievolė apskaičiuoti PVM už prekių į kitą ES valstybę narę tiekimą, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus „Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui taikomas 0 proc. PVM tarifas“ nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas/paslaugų suteikimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Ataskaita yra mėnesinė ir turi būti pateikiama iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos.

Pavyzdys. Ūkininkas iš Lietuvos, PVM mokėtojas, 2015 m. sausio mėnesį pardavė žemės ūkio produkcijos už 25000 Eur Latvijos įmonei X. Ši įmonė yra PVM mokėtoja. 2015 m. sausio mėnesio ataskaitoje FR0564 (turėjo būti pateikta iki vasario 25 d.) turi būti įrašyta: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – LV; 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – PVM kodas; 13 laukelyje (Paslaugų vertė) – 25000 Eur.

PASTABA. 13 laukelyje nurodyta suma turi sutapti su atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų FR0600 18-tuose laukeliuose nurodytomis sumomis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5