Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Individuali veikla įgijus verslo liudijimą

Individuali veikla įgijus verslo liudijimą

Eglė Matulione
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-03-23

 

Neretai ūkininkai, vykdantys žemės ūkio veiklą, užsiima dar ir kita papildoma veikla – miško kirtimu, sniego valymu ar kt. Tokia veikla įregistruojama Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip individuali veikla įgijus verslo liudijimą arba veikla pagal pažymą. Plačiau aptarsime individualią veiklą, įgijus verslo liudijimą.

Ūkininkas, ketinantis užsiimti veikla, kuri nepriskiriama žemės ūkio veiklai, turi nuspręsti, kokią veiklos formą registruos, todėl turėtų tiksliai žinoti, kokią veiklą vykdys ir kiek planuoja gauti pajamų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje skelbiamas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius. Ūkininkai turėtų pasižiūrėti, ar jų planuojama vykdyti veikla įrašyta į šį klasifikatorių ir tuomet įsigyti verslo liudijimą būtent tai veiklos rūšiai (ar rūšims).

Jeigu pajamų suma iš visose turimuose verslo liudijimuose nurodytų veiklos rūšių viršija 4500 Eur (iki 2014-12-31 buvo 15500 litų) ir pajamos gaunamos iš juridinių asmenų, tuomet jos (nuo pirmo euro (iki 2014-12-31 pirmo lito) apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma).

Pabrėžtina, jog galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei ūkininkas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą.

Įsimintina  tai, kad vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą samdyti darbuotojų pagal darbo sutartį negalima tik tai veiklai, kuri vykdoma pagal verslo liudijimą. Taip pat verslo liudijimas gyventojui nesuteikia teisės įtraukti kitų, jo verslo liudijime nenurodytų asmenų, į savo vykdomą veiklą, kadangi įsigyjant verslo liudijimą gyventojas avansu sumoka pajamų mokestį už pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią vykdo jis pats ar kartu su jo verslo liudijime nurodytais asmenimis.

Fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymas

Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato kiekviena savivaldybės taryba atskirai kiekvienai veiklos rūšiai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Tačiau šis mokestis neturėtų būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 d., sumai pritaikius pajamų mokesčio tarifą, galiosiantį to mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, sausio 1 dieną. Šiems metams, t. y. 2015 m. savivaldybių tarybų nustatomi fiksuoti pajamų mokesčių dydžiai neturėtų būti mažesni nei 540 Eur (12×300×15 proc.), kas atitiktų 1863 litus.

Savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį teisės aktų (GPMĮ 6 str. 4 d.) nustatyta tvarka.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Individualiai veiklai vykdyti verslo liudijimus įsigiję ūkininkai privalomai turi draustis valstybiniu socialiniu draudimu bazinei pensijai gauti. VSD įmokos dydį pagrindinei pensijos daliai gauti sudaro 50 proc. bazinės pensijos. Nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinė pensija nustatyta 105 Eur, tad VSD įmokos dydis per mėnesį yra 52,5 Eur.

VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo verslo liudijimo galiojimo laikui (vykdomos veiklos kalendorinių dienų skaičiui). Įsigyjant verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėn. laikotarpiui, privaloma iš anksto sumokėti VSD įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Jeigu verslo liudijimas įsigyjamas ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui,  VSD įmokas mokamos kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos. Šių įmokų neprivalo mokėti patalpų nuomos verslo liudijimus įsigiję gyventojai. Tačiau tokiu atveju  patalpos turėtų būti gyvenamosios paskirties.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas

Įsigijus individualios veiklos verslo liudijimus, būtina mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurių dydis yra fiksuotas, t. y. 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, ir mokamos kas mėnesį.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. PSD įmoka yra 27 Eur (9 procentai × 300 Eur), o metinė PSD įmokų suma – 324 Eur (27 Eur × 12 mėn.). Asmenims, vykdantiems individualią veiklą įsigijus verslo liudijimus, patenkantiems į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) gaunantiems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų,  PSD įmokos mokamos tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis galioja verslo liudijimas, o dienos įmoka apskaičiuojama proporcingai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5