Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > PVM lengvata žemės ūkio produkcijos tiekėjams

PVM lengvata žemės ūkio produkcijos tiekėjams

Daiva Karklelienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavomo tarnybos Kelmės r. konsultavimo biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-06-22

 

Ūkininkai ir žemės ūkio veikla užsiimančios įmonės neretai susiduria su problema, kai ne laiku atsiskaitoma už parduotą produkciją. Įprastai PVM mokestis paremtas kaupimo principu, t. y.  apskaičiavimo ir deklaravimo momentą lemia faktinis produkcijos tiekimo momentas ir PVM sąskaitos išrašymo data, o ne pinigų srautai.

PVM įstatymas numato galimybę kai kurių prekių ir paslaugų pardavimui taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką.

Kas gali pasinaudoti šia galimybe

Visi PVM mokėtojai, parduodantys žemė ūkio produkciją, turi teisę pasirinkti specialią PVM apmokestinimo momento nustatymo tvarką, kai PVM galima apskaičiuoti  ir deklaruoti tik gavus pinigus už parduotą produkciją. Jei pinigai mokami dalimis, tai ir PVM apskaičiuojamas bei deklaruojamas dalimis. Šia lengvata turi teisę pasinaudoti tiek fiziniai asmenys (ūkininkai), tiek juridiniai asmenys (žemės ūkio įmonės, kooperatyvai).

Įsiregistravimo tvarka

PVM mokėtojai, pageidaujantys taikyti specialų apmokestinimą, privalo su laisvos formos prašymu kreiptis į AVMI. Prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki to mokestinio laikotarpio, nuo kurio bus pradėta taikyti lengvata. Prašyme būtina nurodyti PVM mokėtojo pavadinimą, PVM kodą, adresą, tel. Nr., PVM mokestinį laikotarpį ir datą, nuo kurios pageidaujama taikyti specialų apmokestinimo momentą. AVMI atstovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išduoda FR0546 formos pažymą. Nusprendus atsisakyti šios apmokestinamo tvarkos, bus galima padaryti ne anksčiau kaip po 24 mėn. nuo įsiregistravimo pradžios.

Teisingas dokumentų įforminimas

Pasirinkus specialią PVM apmokestinimo momento nustatymo tvarką, labai svarbu teisingai įforminti produkcijos pardavimą. Ši prievolė tenka žemės ūkio produkcijos pirkėjui išrašant pirkimo PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Žemės ūkio produkcijos pardavėjas privalo laiku informuoti supirkėją apie jam taikomą specialią apmokestinimo tvarką (galima pateikti pažymos FR0546 apie įsiregistravimą kopiją). Šiuo atveju, kai prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti PVM atsiranda gavus pinigus už patiektas prekes, išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti įrašyta nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“.

Pirkėjas, sumokėjęs visą arba dalį atlygio, šį mokėjimą privalo įforminti apskaitos dokumentu, kurio antrasis egzempliorius atiduodamas produkcijos tiekėjui. Jame turi būti visi privalomi rekvizitai:

  • tiekėjo PVM kodas, pavadinimas ir kodas, jei fizinis asmuo – vardas, pavardė.
  • pirkėjo PVM kodas, pavadinimas ir kodas, jei fizinis asmuo – vardas, pavardė.
  • PVM sąskaitos faktūros, už kurią apmokama, numeris, data ir serija.
  • apmokama suma.

Šio dokumento pagrindu produkcijos tiekėjas apskaičiuoja ir deklaruoja PVM, o pirkėjas įtraukia į atskaitą žemės ūkio produkcijos pirkimo PVM (tik tą dalį, už kurią sumokėjo).

Pavyzdys. Ūkininkas, pasirinkęs specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, 2013 m. rugsėjį pardavė grūdus perdirbimo įmonei, kuri 2013 m. rugsėjo 30 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Įmonė už grūdus 2013 m. spalio mėn. sumokėjo 10000 Lt (su PVM) ir lapkričio – 15000 Lt (su PVM). Ūkininkui atsiranda prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti PVM atitinkamai spalio mėn. – 1735,54 Lt ir lapkričio mėn. – 2603,31 litų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5