Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų apmokestinimo naujovės

Netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų apmokestinimo naujovės

Audronė Korsakienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ekonomikos konsultantė


2014-04-23

 

Netauriųjų metalų laužas yra netauriųjų metalų dirbiniai, netinkami naudoti pagal paskirtį, nes yra nusidėvėję, sulūžę ar kitaip sugadinti, taip pat atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamybos arba mechaninio apdorojimo metu. Gyventojai, turėję ar planuojantys turėti ne individualios veiklos netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, turėtų atkreipti dėmesį, kad  nuo 2014 m. iš esmės pasikeitė šios veiklos pajamų apmokestinimo tvarka.

Pakeitimai įsigaliojo 2013 m. gruodžio 12 d. priėmus LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 17, 19, 21, 22 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XII-663. Minėtu įstatymu vietoj buvusio 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifo, apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas iš netauriųjų metalų laužo pardavimo veiklos, taikomas 5 proc. tarifas.

Pasikeitus GPM tarifui, nuo 2014 m. gautoms netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms nebetaikomas 8000 Lt neapmokestinamasis dydis, o gautos pajamos apmokestinamos nuo pirmo lito. Be to, iš gautų pardavimo pajamų negali būti atimta tokio turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad iki šių metų gegužės 1 d. pateikiant GPM308 formos deklaraciją apie pajamas, gautas per 2013 m., taikoma anksčiau galiojusi tvarka.

Pavyzdžiai:

  • Nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2013 m. gavo 11000 Lt netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, patyrė 1500 Lt su minėto turto įsigijimu susijusių išlaidų. Gyventojui buvo išmokėta suma – 9350 Lt, o 1650 Lt GPM išskaičiavo ir už gyventoją sumokėjo metalo laužo supirkėjas (11000 Lt x 15 proc.). Iki 2014 m. gegužės 1 d. pateikus GPM308 formos deklaraciją, atsiranda galimybė susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio: 1650 Lt – (11000 Lt – 1500 Lt – 8000 Lt) x 15 proc.= 1425 Lt. Po sumokėto GPM perskaičiavimo  gyventojo gauta pinigų suma už netauriųjų metalų laužo pardavimą padidės 1425 Lt ir iš viso bus 10775 Lt.
  • Nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2014 m. planuoja gauti 11000 Lt netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, patirti 1500 Lt su minėto turto įsigijimu susijusių išlaidų. Pagal naują nuo 2014 m. įsigaliojusią apmokestinimo tvarką gyventojui būtų išmokėta 10450 Lt, 550 Lt GPM, išskaičiuotų ir už gyventoją sumokėtų metalo laužo supirkėjo (11000 Lt x 5 proc.). GPM308 formos deklaraciją pateikus iki 2015 m. gegužės 1 d., galimybė perskaičiuoti pajamų mokestį panaikinama, todėl gyventojo gauta pinigų suma už netauriųjų metalų laužo pardavimą nepasikeistų.

Vadovaujantis GPM įstatymo 22 straipsniu, gyventojo pajamos, gautos už netauriųjų metalų laužo pardavimą, priskiriamos A klasės pajamoms. Taigi, pajamų mokestį nuo šios rūšies pajamų apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į biudžetą sumoka išmokas gyventojui išmokantis asmuo, o ne šias pajamas gavęs gyventojas.

Per 2014 m. jau gavę ar planuojantys gauti ne individualios veiklos netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, turėtų atkreipti dėmesį į išskaičiuoto GPM tarifo dydį ir teisingumą, nes galimybė kreiptis dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo panaikinta.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5