Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitus

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitus

Gražina Poškienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro ekonomikos konsultantė


2013-05-13

 

Galimybė samdytis laikinus pagalbininkus žemės ūkio darbams įsigaliojo nuo šių metų balandžio 1 dienos. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitus sudarys sąlygas nekvalifikuotiems ar žemos kvalifikacijos asmenims dirbti pagal paslaugų kvitus žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose. Tikimasi, kad tai padės padidinti užimtumą, sumažės nelegalaus darbo atvejų.

Teisės aktai, reglamentuojantys Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, teikiamas pagal paslaugų kvitus:

 • LR Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikiamo pagal paslaugų kvitą įstatymas (Žin., 2012, Nr. 136-6965).
 • LR Vyriausybės nutarimas „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias teikia paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo” (Žin., 2013, Nr. 29-1398).
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-74/ 3D-140 ,,Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 22-1098).
 • Fondo valdybos prie SADM direktoriaus 2013-03-28 įsakymas Nr. V-173 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos” (Žin., 2013, Nr. 34-1680).
 • Fondo valdybos prie SADM direktoriaus 2013-03-06 įsakymas Nr. V-123 „Dėl duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 28-1374).

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos

1. Kaip ir kur galima įsigyti paslaugų kvitus?

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos organizuoja paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą bei atlieka funkcijas, susijusias su sveikatos draudimo įmokų surinkimu. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelės (toliau – Paslaugų kvitų knygelės) parduodamos visuose Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.
 • Paslaugų kvitų knygelės kartu su sąrašu, asmenims išduodamos pagal pateiktus apmokėjimo dokumentus (banko pavedimo ar elektroninės bankininkystės pavedimo kopija su banko žyma, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Perlo paslaugos" terminalų ar kitų terminalų apmokėjimo dokumentai (kvitai), Paslaugų kvitų knygelę atsiimančiam asmeniui pasirašius Paslaugų kvitų išdavimo žurnale.
 • Paslaugų kvitų knygelės kaina ir sąskaitos skelbiamos Fondo valdybos interneto svetainėje.

Paslaugų kvitų knygelės kaina – 5,75 Lt su PVM.

Už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles turi būti sumokėta į Fondo valdybos sąskaitą nurodant mokėjimo kodą – 400.

2.  Kas gali įsigyti paslaugų kvitus ir kokios yra jų pareigos?

Kvitus gali gauti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar miškininkystės veikla. Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos (buveinės) adresą privalo:

 • kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų maksimalaus 60 dienų per kalendorinius metus paslaugų teikimo termino;
 • teikti Fondo valdybos teritoriniams skyriams duomenis apie asmenų per mėnesį suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus;
 • sumokėti paslaugų teikėjui kvite nurodytą atlygį pasibaigus dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė;
 • sumokėti už paslaugų teikėją PSD įmokas – 9 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos, įmokos kodas – 352.

3. Kokius duomenis ir kada reikia teikti Fondo valdybos teritoriniams skyriams?

 • Draudėjas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos, privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui apibendrintą informaciją apie asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, užpildydamas PKV pranešimą už praėjusį mėnesį.
 • Pranešimas pildomas apie visus paslaugų teikėjus, praėjusį kalendorinį mėnesį teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, nurodant konkrečias šių paslaugų teikimo dienas, apibendrintas kalendorinio mėnesio pajamų ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

PKV pranešimai gali būti teikiami šiais būdais:

 • siunčiant elektroninį dokumentą (pasirašytą el. parašu) arba rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu) per EDAS ar per EGAS;
 • pateikiant rašytinį dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;
 • siunčiant rašytinį dokumentą registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyto termino paskutinė diena.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5