Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Fizinio asmens bankrotas – galimybės ir pasekmės

Fizinio asmens bankrotas – galimybės ir pasekmės

Giedrius Sitavičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių rajono biuro ūkio apskaitos konsultantas


2013-04-18

 

Nuo šių metų kovo 1 d. įsigaliojo Fizinio asmens bankroto įstatymas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja apie savo negalėjimą grąžinti skolų, negebėjimą vykdyti įsipareigojimų. Pagrindinis bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (ir gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, per tam tikrą laikotarpį (iki 5 metų) atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo. Kurie iš Lietuvoje pagrindinių turtinių interesų turinčių fizinių asmenų galės pasinaudoti šia galimybe, ar bankroto procedūrą bus paprasta įgyvendinti ir kokios jo teisinės pasekmės?

Prašyti iškelti bankroto bylą galės ne visi bankrutuojantys

Priimti sprendimą bankrutuoti ir prašyti iškelti bankroto bylą galės tik sąžiningi fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla. Nustačius, kad bankrutuojantis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo tapo nemokus dėl savo nesąžiningų veiksmų ar žalingų įpročių, taip pat paaiškėjus, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų sistemai, pradėtas fizinio asmens bankroto procesas bus nutrauktas, o pasinaudoti šia įstatymo teikiama galimybe jam bus uždrausta 10 metų.

Svarbus ir tas faktas, kad prašyti bankroto bylos iškėlimo galės tas fizinis asmuo, kurio skoliniai įsipareigojimai viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas, yra pradelsti ir jis nepajėgus jų įvykdyti.

Sprendimą priima teismas

Fizinis asmuo, nusprendęs paskelbti savo bankrotą, privalo ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu apie tai pranešti visiems savo kreditoriams. Kreipiantis į teismą, jis turi pateikti finansinius duomenis apie savo turtą ir turimus įsipareigojimus: detalų turimo turto aprašą, kreditorių ir skolininkų sąrašą, informacija apie gaunamas ir numatomas gauti pajamas ir pan. Teismas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, informuoja viešuosius registrus, antstolius ir kredito įstaigas. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo pareiškimo priėmimo dienos.

Teismui priėmus sprendimą iškelti prašančiam asmeniui bankroto bylą, toliau veiklą vykdo teismo paskirtas bankroto administratorius, kuris disponuoja nuo pat proceso pradžios iki pabaigos visu bankrutuojančio asmens turtu ir gaunamomis lėšomis (darbo užmokestis ir kt.). Taigi, bankrutuojantis asmuo turės lėšų tik einamiesiems poreikiams ir jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti. Konkreti suma, kuri būtų paliekama bankrutuojančiam asmeniui, įstatyme nenumatyta. Kiekvienu atveju tai vertinama atskirai. Visas bankroto procedūras, plano įgyvendinimą, įskaitant ir asmens turto pardavimą, organizuoja bankroto administratorius. Jis bankroto proceso metu įgyvendinimo planą gali tikslinti atsižvelgdamas į bankrutuojančio asmens pajamas, pasikeitusią finansinę situaciją ar dėl kitų aplinkybių. Nuslėpus tokią informaciją nuo bankroto administratoriaus, rizikuojama visu bankroto procesu, nes administratorius turės teisę kreiptis dėl bylos nutraukimo. Bankroto byla galės būti nutraukiama ir tais atvejais, jei itin pagerės bankrutuojančio asmens finansinė padėtis (gaus neplanuotai dideles pajamas, laimės loterijoje ar pan.), taigi kreditoriai turės galimybę nuolat stebėti asmens finansinę situaciją ir atitinkamai reaguoti.

Reikia žinoti apie pasekmes

Iškėlus bankroto bylą, galimos kai kurios nemalonios pasekmės, apie kurias reikia žinoti, t. y.  gali būti parduotas fizinio asmens nuosavybės teise valdomas turtas, bankrutavęs asmuo, nepranešęs kreditoriams, negali suteikti ir gauti paskolų. Be to, negalima kurį laiką užimti tam tikrų pareigų, steigti ar valdyti juridinį asmenį, neretai ir visuomenėje toks asmuo praranda pasitikėjimą.

Taigi, kiekvienas fizinis asmuo, ketinantis pasinaudoti Fizinio asmens bankroto įstatymu,  turėtų gerai pasvarstyti ir įvertinti visus šios procedūros pliusus ir minusus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5