Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > PVM mokestinis laikotarpis, įsigyjant prekių iš ES

PVM mokestinis laikotarpis, įsigyjant prekių iš ES

LŽŪKT informacija


2011-10-11

 

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-75 84 straipsnio 4 dalį numatyta, kad fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčių administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį. Tačiau, vadovaujantis PVM įstatymo 84 straipsnio 7 dalimi, ši nuostata netaikoma PVM mokėtojams, kurie įsigyja prekių iš kitų ES valstybių narių.

Tai reiškia, kad PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis ir kurie per  šį laikotarpį įsigyja prekių iš kitų ES šalių, privalo mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį (ne kalendorinį pusmetį). Tokie PVM mokėtojai turi pateikti ne tik to mėnesio, kurį įsigijo prekių iš kitų ES narių, PVM deklaracijas, bet ir visų kalendorinių, pusmečio, mėnesių deklaracijas.

Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo apskaičiuotų delspinigių ar jų dalies, jeigu:

  • yra šio įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas, t. y.  jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nekaltas dėl padaryto pažeidimo arba jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti; 
  • kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ar socialiniu požiūriu (113 str. 1 dalies 3 punktas).

Taigi pagal pateiktą pavyzdį mokesčių mokėtojas nekaltas, kad mokesčių nesumokėjo laiku, todėl galima atleisti jį nuo priskaičiuotų delspinigių pagal Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 dalį ir 141 str. 1 dalį. Reikėtų žinoti, kad tokiu atveju PVM mokėtojas vietos mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos prašymą atleisti jį nuo priskaičiuotų delspinigių.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5