Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kaip apskaičiuoti ilgalaikio turto pasigaminimo PVM

Kaip apskaičiuoti ilgalaikio turto pasigaminimo PVM

Rita Dabkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2011-06-20

 

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų žaliavų bei medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis  ir įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas – naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas.

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu taip pat laikomas pastato, naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas. Nesvarbu, ar šis pastatas priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise, ar naudojamas kitais pagrindais. Taip pat  nesvarbu, ar pastatą PVM mokėtojas pagerino savo jėgomis, ar įsigydamas paslaugų iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM turi būti apskaičiuojamas:

 • pasigaminus kilnojamąjį ilgalaikį turtą;
 • pasistačius pastatą ar kitą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą;
 • atlikus pastato esminį pagerinimą.

Esminiu pagerinimu laikomi pastato statybos darbai, kurie pailgina jo naudingo tarnavimo laiką arba pagerina naudingąsias savybes. Fizinis asmuo,  PVM mokėtojas, atliekantis pastato remontą ar rekonstrukciją, pats turi įvertinti, ar šis remontas laikytinas pastato esminiu pagerinimu, ar ne, t. y. ar jam atsiranda prievolė apskaičiuoti nuo šio atlikto remonto (rekonstrukcijos) darbų pardavimo PVM, ar ne. Vertinant statybos darbus, neturi būti atsižvelgiama į tokių darbų vertę, o  turi būti sprendžiama, ar tie darbai faktiškai pailgino pastato naudingo tarnavimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes.

Jei fizinis asmuo, PVM mokėtojas, ilgalaikiam turtui pasigaminti ar esminiam pagerinimui atlikti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumas įtraukė į PVM atskaitą, tai pasigaminęs ilgalaikį turtą ar atlikęs esminį pagerinimą, jis  nuo to turto savikainos turi apskaičiuoti pardavimo PVM. Šio mokesčio suma apskaičiuojama tą mokestinį laikotarpį,  per kurį PVM mokėtojas šį turtą  pradeda naudoti savo ekonominėje veikloje. Jei PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ar iš esmės pagerino pastatą, ir pirkimo PVM sumos neįtraukė į PVM atskaitą, tai nuo tokio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo vertės pardavimo PVM neskaičiuojamas. Ilgalaikio materialaus  turto pasigaminimas, atliktas pastato esminis pagerinimas  įforminamas  PVM sąskaita faktūra, kurioje privaloma nurodyti:

 • PVM sąskaitos faktūros  išrašymo datą;
 • PVM sąskaitos faktūros  seriją ir numerį, leidžiančius identifikuoti PVM  sąskaitą faktūrą;
 • prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodą;
 • prekių pavadinimą;
 • tiekiamos prekės vieneto kainą (be PVM);
 • prekių apmokestinamąją vertę;
 • PVM tarifą ir PVM sumą nacionaline valiuta;
 • ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimą.

Nuo pasigaminto ilgalaikio turto savikainos apskaičiuota PVM suma „PVM deklaracijoje“ įrašoma kaip pardavimo PVM suma ir, jei pasigamintas turtas skirtas naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai ta pati PVM suma įrašoma toje pačioje „PVM deklaracijoje“ ir kaip pirkimo PVM suma.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pasigaminęs ilgalaikį turtą, skirtą naudoti savo mišrioje veikloje, turi apskaičiuoti PVM nuo visos šio turto pasigaminimo savikainos, bet gali į PVM atskaitą įtraukti tik tą ilgalaikio turto pasigaminimo PVM sumos dalį, kuri proporcingai tenka vykdomai mišriai veiklai, kurios įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5