Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Žemės įsigijimo išlaidų apskaita

Žemės įsigijimo išlaidų apskaita

Ramunė Sinkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Marijampolės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2011-04-26

 

Žemė – pagrindinė gamybos priemonė žemės ūkyje. Norint sėkmingai plėtoti žemės ūkio veiklą, pavyzdžiu, didinti gamybos apimtis, veikiausiai, teks įsigyti žemės. Tik ar žemės ir su jos įsigijimu susijusias išlaidas (mokėjimai už žemės matavimą, vertinimą, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, žemės pirkimo sutarties rengimą ir tvirtinimą bei visų kitų reikalingų dokumentų rengimą) bus galima priskirti žemės ūkio veiklos leidžiamiems atskaitymams?

Pagal ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijas nusidėvėjimas žemei neskaičiuojamas, t. y. žemės įsigijimo išlaidų negalima atimti iš individualios veiklos pajamų palaipsniui ją nudėvint.

Pagal 2010 m. lapkričio 23 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1152, kurio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, žemės pardavimo pajamos nepriskiriamos individualios veiklos pajamoms ir turi būti apmokestintos kaip ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos. Vadinasi, su žemės pardavimu susijusios išlaidos turi būti apskaičiuojamos pagal taisykles, taikomas ne individualios veiklos turto pardavimui, t. y. pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo19 straipsnį.

Pagal šio straipsnio nuostatas, pardavus turtą, šiuo atveju – žemę, iš gautų žemės pardavimo pajamų gali būti atimta tos žemės įsigijimo kaina ir su jos įsigijimu bei pardavimu patirtos išlaidos (mokėjimai už žemės matavimą, vertinimą, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, žemės pirkimo sutarties rengimą ir tvirtinimą bei visų kitų reikalingų dokumentų rengimą). Tai reiškia, kad išlaidos, kurios yra privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, gali būti atimtos tik iš žemės pardavimo pajamų ją pardavus ir negali būti priskirtos žemės ūkio veiklos leidžiamiems atskaitymams.

Reikėtų paminėti, kad palūkanos už paskolą žemės sklypui įsigyti, kuris priskiriamas ir naudojamas vykdomoje žemės ūkio veikloje, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Prie jų taip pat galėtų būti priskirtos išlaidos, susijusios su nuomojamos žemės registravimu Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, jeigu nuomojama žemė bus priskirta ir naudojama žemės ūkio veikloje.

Taigi, tiek pats nuomos mokestis, tiek kitos būtinos ir įprastinės su nuoma susijusios išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5