Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > PVM atskaita įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą

PVM atskaita įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą

Rita Dabkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2011-06-06

 

Kiekviena įmonė ar fizinis asmuo, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, valdo didesnį ar mažesnį turtą. Teisingas jo naudojimas, skirstymas, vertinimas ir nudėvėjimas nulemia veiklos sėkmę.

Visas fizinio asmens turimas ir ekonominėje veikloje naudojamas turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį. Pagrindinis skirstymo požymis – jo sunaudojimas per tą laikotarpį, per kurį uždirbamos pajamos. Ilgalaikiu laikomas turtas, kuris ilgiau kaip vienus metus naudojamas ūkio pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir jo kaina yra ne mažesnė už kiekvienai turto grupei nustatytą minimalią kainą. Šio ilgalaikio turto įsigijimo kaina į vieneto sąnaudas įskaitoma dalimis per to turto nudėvėjimo laikotarpį.

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, ilgalaikis turtas, kuris yra jo nuosavybė, neišvengiamai gali būti panaudotas tiek jo asmeniniams poreikiams tenkinti, tiek jo vykdomai ekonominei veiklai. Tad kai ilgalaikį turtą įsigyja fizinis asmuo, visų pirma būtina atskirti to turto naudojimą privatiems poreikiams, t. y. ne ekonominei veiklai, ir ekonominei veiklai.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kaip ir bet kuris PVM mokėtojas, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių ar paslaugų pirkimo PVM, jeigu šios prekės ir  paslaugos skirtos naudoti to fizinio asmens:

  • PVM apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui;
  • prekių tiekimui ar paslaugų teikimui už Lietuvos teritorijos ribų tuo atveju, jei toks prekių tiekimas būtų apmokestinamas, jeigu vyktų Lietuvoje.

Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, iš kitų PVM mokėtojų įsigijo prekių, skirtų kitoms PVM apmokestinamoms prekėms gaminti arba PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti, tai jis turi teisę įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.

Fizinis asmuo savo vykdomai ekonominei  veiklai gali priskirti šias ilgalaikio materialiojo turto rūšis: gyvenamąjį pastatą, butą ar kitą statinį; mašinas ir įrengimus; ūkinį inventorių; baldus; kompiuterinę techniką; krovininius automobilius, autobusus, priekabas ir puspriekabes; traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas; lengvuosius automobilius, kurių atskaita, nėra apribota; mobiliojo ryšio priemones ir kt.

Maksimali ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM dalis, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą,  jei turtas skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti, yra 100 procentų.

Tačiau tokio ilgalaikio turto, kaip gyvenamojo namo ar buto, kuriame fizinis asmuo ir gyvena, ir vykdo ekonominę veiklą, jokia pirkimo PVM dalis negali būti atskaityta. Tik tuo atveju, jeigu gyvenamasis pastatas ar kitas statinys yra skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti,  jo pirkimo PVM suma gali būti traukiama į PVM atskaitą.

Su gyvenamuoju namu ar statiniu susijusių prekių ir paslaugų pirkimo PVM maksimali dalis, jei šis namas ar  statinys skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti,  yra 100 proc., kitais atvejais – 50 procentų.

Su lengvuoju automobiliu susijusių prekių ar paslaugų pirkimo arba importo PVM maksimali dalis, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą, yra 50 procentų. Taigi, jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, yra įsigijęs lengvąjį automobilį, nors  pirkimo PVM už įsigytą lengvąjį automobilį atskaityti negalėjo, bet jei  šį automobilį naudoja savo ekonominėje veikloje, tai į PVM atskaitą jis gali traukti  iki  50 proc. prekių ir paslaugų, skirtų šio automobilio eksploatavimui ar remontui (degalų, atsarginių dalių ir kt.), pirkimo PVM sumos.

Fizinio asmens įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su ilgalaikiu materialiuoju turtu (išskyrus gyvenamąjį pastatą ar kitą statinį, lengvąjį automobilį), atskaitoma pirkimo PVM dalis negali viršyti paties ilgalaikio turto atskaitomos pirkimo PVM dalies. Pavyzdžiui, jeigu krovininių automobilių, naudojamų ne vien ekonominei veiklai vykdyti, maksimali atskaitoma pirkimo PVM sumos dalis yra 90 proc., tai ir degalų, sunaudotų šiems krovininiams automobiliams, maksimali atskaitoma pirkimo PVM dalis negali būti didesnė kaip 90 procentų.

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto inventoriaus (garso ir vaizdo aparatūros, kopijavimo aparatų ir kt.) ir baldų pirkimo PVM suma  gali būti atskaitoma, jei baldai ir inventorius laikomi ekonominei veiklai vykdyti skirtoje patalpoje.

Reikia nepamiršti, kad fizinis asmuo, PVM mokėtojas, įsigyto ilgalaikio materialaus turto priskyrimą ekonominei veiklai vykdyti turi deklaruoti vietos mokesčių administratoriui, pateikdamas užpildytą FR0457 formą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5