Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Gyventojų pajamų mokestis 2012 metais

Gyventojų pajamų mokestis 2012 metais

LŽŪKT informacija


2012-03-26

 

Gyventojų pajamų mokestį moka gaunantys pajamų. Tačiau žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys šį mokestį moka tuomet, kai gauna ne tik apmokestinamųjų žemės ūkio pajamų, bet ir yra PVM mokėtojai.

Mokesčio tarifas žemės ūkio veiklos pajamoms yra 5 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. analogiškas, kaip ir kitiems individualia veikla užsiimantiems gyventojams, išskyrus laisvųjų profesijų gyventojus.

Ūkininkai, skaičiuodami gyventojų pajamų mokestį (GPM), iš pajamų atima išlaidas, todėl yra labai svarbu žinoti, kokias pajamas ir išlaidas galima priskirti atitinkamai prie žemės ūkio veiklos pajamų ir išlaidų.

Žemės ūkio veiklos pajamas galima apibūdinti kaip pajamas, gautas iš pagamintų žemės ūkio produktų ir iš jų gautų maisto ar ne maisto produktų realizavimo, taip pat ir paslaugų teikimo žemės ūkiui. Kitos pajamos – tai pajamos, gautos suteikus paslaugas arba realizavus produktus, nesusijusius su žemės ūkio veikla, pavyzdžiui, metalo laužo pardavimo ar sniego valymo pajamos. Apskaitant žemės ūkio veiklos pajamas, patartina remtis ne tik GPM įstatymu, bet ir šiais žemės ūkio ministro patvirtintais įsakymais:

  • 2003 m. vasario 26 d. Nr. 3D - 66, kuriame pateikiama pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika;
  • 2010 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-414, kuriame pateikiamas paslaugų žemės ūkiui sąrašas.

Kalbant apie žemės ūkio veiklos išlaidas, reikia pabrėžti, kad jų priskyrimas leidžiamiems atskaitymas yra reglamentuotas GPM įstatymo 18 straipsnyje. Leidžiamais atskaitymais laikomos tokios išlaidos, kurios yra įprastinės ir būtinos vykdyti žemės ūkio veiklai. Kitaip tariant, išlaidos, nesusijusios su gyventojo vykdoma žemės ūkio veikla, negali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Apie leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus galima sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje, taip pat finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 25 d. išleistame įsakyme Nr. 303, kuriame pateikiamas išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymas tvarkos aprašas.

Skaičiuojat GPM, pravartu žinoti, kas priskiriama prie neapmokestinamųjų pajamų. Tai gyventojo pajamos, kurios neapmokestinamos GPM. Prie jų priskiriamos pensijos, stipendijos, pašalpos, draudimo išmokos ir kt. Plačiau apie tai –  GPM įstatymo 17 straipsnyje.

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308 pateikti ir sumokėti apskaičiuotą GPM nuo gautų apmokestinamųjų pajamų iš žemės ūkio veiklos privaloma iki gegužės 1 dienos

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5