Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Valstybinis socialinis draudimas 2012 metais

Valstybinis socialinis draudimas 2012 metais

LŽŪKT informacija


2012-08-09

 

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas privalo mokėti ūkininkai ir jų partneriai, t. y. tie žemdirbiai, kurių ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 4 EDV. Mokėdami VSD įmokas, ūkininkai ir jų partneriai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Socialinį draudimą organizuoja valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, vadinasi, VSD įmokas reikia mokėti Sodrai.

VSD įmokos skaičiuojamos pagal tarifą, kuris lygus 28,5 proc., tačiau įmokų dydis priklauso nuo to, ar žemės ūkio veiklos pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu:

 • Jei pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokų baze laikoma 12 minimaliųjų mėnesinių algų suma. Tai reiškia, kad ūkininkai ir jų partneriai kas mėnesį turi mokėti:
  • nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d. po 228 Lt (800 Lt x 28,5 proc.)
  • nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. po 242,25 Lt (850 Lt x 28,5 proc.)
 • Jei pajamos mokestiniu laikotarpiu apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų suma. Tačiau ta suma negali būti mažesnė negu 12 minimaliųjų mėnesinių algų ir ne didesnė negu 12 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, t. y. ne mažesnė nei 9850 Lt = (800 Lt x 7) + (850 x 5) ir ne didesnė nei 17856 Lt = 1488 Lt x 12.  Vadinasi, ūkininkai ir jų partneriai kas mėnesį turi mokėti:
  • nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d. po 228 Lt (800 Lt x 28,5 proc.)
  • nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. po 242,25 Lt (850 Lt x 28,5 proc.)

O metų gale tokie ūkininkai dar privalės perskaičiuoti įmokų dydį pagal gautas apmokestinamąsias pajamas ir sumokėti susidariusį skirtumą.

VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Minėtas VSD įmokų skirtumas, susidaręs metų pabaigoje, turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos, t. y. iki gegužės 1 d. Įmokos kodas – 295. Jį reikia nurodyti tiek mokant mėnesines VSD įmokas, tiek mokant metų gale susidariusį skirtumą.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių žemės ūkio valdos dydis yra lygus 14 EDV arba mažesnis, VSD įmokų gali nemokėti, kai:

 • gauna senatvės ar invalidumo pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar invalidumo pensiją iš ES valstybės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5