Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Valstybinis socialinis draudimas 2014 metais

Valstybinis socialinis draudimas 2014 metais

Agnė Jurkėnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-02-06

 

Ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis yra lygus arba didesnis kaip 4 EDV, privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas. Mokėdami šias įmokas ūkininkai įgyja teisę gauti senatvės, netekto nedarbingumo pensiją, motinystės ir tėvystės išmokas. Nuo 2014 m. sausio 1 d. yra nustatytas 29,5 proc. tarifas, jeigu apdraustasis kaupia 1 proc. įmoką pensijų kaupimo fonde, tačiau jeigu asmuo nesinaudoja šia galimybe jam yra taikomas 28,5 proc. VSD tarifas.

1 proc. pensijų įmoką savarankiškai dirbantys asmenys patys (šiuo atveju ūkininkai) turi apskaičiuoti ir pervesti įmoką „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis.

VSD mėnesinės ir metinės įmokos:

  1. Kai ūkininkų ir jų partnerių pajamos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jis per metus privalo sumokėti ne mažiau kaip 3 420 Lt. Ūkininkas privalo sumokėti kiekvieną mėnesį ne mažiau kaip 285 Lt (1 000 x 0,285= 285 Lt), o jeigu moka 1 proc. pensijų įmoką – 295 Lt.
  2. Kai ūkininkų ir jų partnerių pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kas mėnesį yra mokama pasirenkama minimali (285 Lt) arba didesnė mėnesio VSD įmokos suma, tačiau ne didesnė nei 424,08 Lt.

Mokestiniu laikotarpiu socialinio draudimo įmokų bazę sudaro: kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD) suma, tačiau ne mažesnė nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų ir ne didesnė – nei 12 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t. y. ne mažesnė nei 1000 x 12 = 12 000 Lt ir ne didesnė nei 1 488 x 12 = 17 856 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Pavyzdys: Jei ūkininkas (PVM mokėtojas) gavo 100 000 Lt apmokestinamųjų pajamų, patyrė 70 000 Lt išlaidų toms pajamoms uždirbti, kas mėnesį mokėjo po 285 Lt VSD įmoką, o žemės ūkio valdos dydis yra 13 EDV, tuomet VSD įmoka nuo apmokestinamųjų pajamų būtų apskaičiuojama taip: 100 000 - 70 000 = 30 000 Lt, 17 856 x 0,285 = 5088,96 Lt, 5088,96 - 3420 = 1669,96 Lt. Taigi ūkininkui dar reikės sumokėti 1669,96 Lt VSD įmokų nuo apmokestinamųjų pajamų.

Tuo atveju, jei minėtasis ūkininkas gauna ne 100 000 Lt, o 85 000 Lt apmokestinamųjų pajamų skaičiavimas atliekamas analogiškai, tik VSD įmokos suma skaičiuojama ne nuo patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos, o nuo susidariusio skirtumo tarp pajamų ir išlaidų, toms pajamoms uždirbti t.y. 85 000 - 70 000 = 15 000 Lt, 15 000 x 0,285 = 4275 Lt, 4275- 3420 = 855 Lt. Šiuo atveju ūkininkui dar reikės sumokėti 855 Lt VSD įmoką.

Apskaičiuotą VSD įmoką nuo mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų reikia sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo dienos.

Lengvatos. Ūkininkams ir jų partneriams, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už yra lygus 14 EDV arba mažesnis, VSD įmokų galima nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), kai:

  1. Gaunama socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija;
  2. Gaunama šalpos pensija ar šalpos kompensacija, išskyrus šalpos našlaičių pensija;
  3. Gaunama socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija, skirta kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5