Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Privalomasis sveikatos draudimas 2014 metais

Privalomasis sveikatos draudimas 2014 metais

Agnė Jurkėnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-02-05

 

Privalomasis sveikatos draudimas (toliau – PSD) – tai visų Lietuvoje nuolat gyvenančių ir dirbančių gyventojų privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kaupiamos valstybės biudžeto Privalomojo sveikatos draudimo fonde. Tai tarsi tam tikra garantija, kad prireikus, sveikatos priežiūros išlaidos bus kompensuojamos iš šio fondo.

Ūkininkų ir kitų, žemės ūkio veiklą vykdančių, gyventojų PSD įmokos dydis, lengvatos, mokesčio administratorius priklauso nuo žemės ūkio valdos (ūkio) dydžio (toliau – EDV) ir nuo to ar yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas ar ne.

*Metų gale turi būti perskaičiuojamos PSD įmokos nuo apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų), gautų per ataskaitinius metus, ir susimokėti susidariusį skirtumą. Svarbu tai, kad įmokas reikia paskaičiuoti nuo sumos, ne mažesnės kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų (12 000 Lt) ir ne didesnė kaip 12 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos (17 856 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, sveikatos draudimo įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Pavyzdys. Jei ūkininkas (PVM mokėtojas) gavo 100 000 Lt apmokestinamųjų pajamų, patyrė 70 000 Lt išlaidų toms pajamoms uždirbti, kas mėnesį mokėjo po 90 Lt PSD įmoką, žemės ūkio valdos dydis yra 13 EDV, tuomet PSD įmoka nuo apmokestinamųjų pajamų būtų apskaičiuojama taip: 100 000 - 70 000 = 30 000 Lt, 17 856 x 0.09 = 1607,04 Lt, 1607,04 – 1080 = 527,04 Lt. Taigi ūkininkui dar reikės sumokėti 527,04 Lt nuo apmokestinamųjų pajamų.

Tuo atveju, jei minėtasis ūkininkas gauna ne 100 000 Lt, o 85 000 Lt apmokestinamųjų pajamų, skaičiavimas atliekamas analogiškai, tik PSD įmokos suma skaičiuojama ne nuo patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos, o nuo susidariusio skirtumo tarp apmokestinamųjų pajamų ir išlaidų, toms pajamoms uždirbti, 85 000 – 70 000 = 15 000 Lt, 15 000 x 0,09 = 1350 Lt, 1350 – 1080 = 270 Lt. Šiuo atveju ūkininkui dar reikės sumokėti 270 Lt PSD įmoką.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5