Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Valstybinis socialinis draudimas 2015 metais

Valstybinis socialinis draudimas 2015 metais

Simona Andruškaitė-Krasauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ekonomikos konsultantė


2015-02-10

 

Drausdamiesi valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) ir mokėdami VSD įmokas ūkininkai įgyja teisę į senatvės, prarasto darbingumo, motinystės ir tėvystės socialines išmokas. Valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) privalomai draudžiami ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis yra 4 EDV arba didesnis. Taip pat galima draustis savanoriškai, jei ūkininko ūkio valdos dydis mažesnis negu 4 EDV.

Ūkininkas VSD įmokų gali nemokėti, jei gauna socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją, šalpos pensiją, socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją, ir jei ūkio valdos EDV lygus 14 EDV arba mažesnis.

VSD įmokų dydis

Nuo 2015 m. sausio 1 d. minimaliajai mėnesinei algai padidėjus iki 300 eurų, o bazinei pensijai iki 105 eurų, keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų įmokų suma. Asmenų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamas VSD įmokų dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. yra 85,5 euro.

Jei asmuo kaupia pensiją papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas mokėdamas savo lėšomis, įmokos dydis – 88,5 euro.

Jei asmuo yra PVM mokėtojas, VSD įmokas apskaičiuoja ir sumoka nuo jo paties pasirinktos sumos, tačiau ne mažesnės kaip MMA (t. y. mėnesinė įmoka ne mažesnė kaip 85,5 Eur) ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis (t. y. mėnesinė įmoka ne didesnė kaip 122,8 euro).

Metinė VSD įmoka

Metinė VSD įmokos suma skaičiuojama nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Ūkininkai PVM mokėtojai VSD įmokas skaičiuoja nuo ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, tačiau ne mažesnių negu 12 MMA (3600 Eur) ir ne didesnių negu 12 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos (5172 Eur).

Ūkininkų ne PVM mokėtojų VSD įmokų bazė – 12 MMA (3600 Eur). Nustatytas VSD įmokos tarifas – 28,5 proc. apmokestinamųjų pajamų. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pensijų kaupimo fonde galima savanoriškai kaupti papildomai 1 proc. įmoką. Taigi ūkininkas ne PVM mokėtojas per metus sumokės 1026 Eur VSD įmoką, o ūkininkas PVM mokėtojas mokės ne mažiau negu 1026 Eur ir ne daugiau kaip 1474,02 euro.

Pavyzdys. Ūkininkas, kurio ūkio valdos dydis daugiau kaip 4 EDV ir yra PVM mokėtojas, gavo 100000 Eur pajamų ir patyrė 70 000 Eur išlaidų toms pajamoms uždirbti. Per metus jis sumokėjo 1026 Eur VSD įmokų. Skaičiuojame apmokestinamąsias pajamas: 100000 – 70000 = 30000 Eur. Kadangi ši suma viršija 5172 Eur, bus skaičiuojama: 5172*0,285 = 1 474,02 Eur; papildomai reikės mokėti: 1474,02 – 1026 = 448,02 euro.

Jei tas pats ūkininkas gautų 71000 Eur pajamų, atitinkamai būtų skaičiuojama: 71000 – 70000 = 1000 eurų. Gauta apmokestinamųjų pajamų suma yra mažesnė negu 12 MMA (3 600 Eur), todėl ūkininkui PSD įmokos papildomai mokėti nereikės.

VSD įmokų sumokėjimo terminai

Ūkininkai ne PVM mokėtojai VSD įmokas moka kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Ūkininkai PVM mokėtojai jas privalo sumokėti kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, o PVM mokėtojai VSD įmokas moka kas mėnesį (savo pasirinktą sumą) ir metų gale perskaičiuoja įmokų dydį nuo apmokestinamųjų pajamų. Įmokos kodas – 295.


 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5