Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Neapmokestinamas pajamų dydis 2016 metais

Neapmokestinamas pajamų dydis 2016 metais

Diana Puodžiukienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-02-04

 

Neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (pavyzdžiui, darbo užmokestis su priedais ir priemokomis). LR Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 20 ir 21 straipsnio pataisas.

Šiame straipsnyje bus aptariami minėto įstatymo 20 straipsnyje numatyti NPD dydžiai, kurie atimami iš pajamų sumos, prieš išskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.

Mėnesinis NPD

Nuo 2016 m. sausio 1 d. taikytinas NPD yra didinamas nuo 166 Eur iki 200 Eur. Maksimalus 200 Eur NPD yra taikomas, jei visą 2016 m. mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), kuri nuo 2016 m. pradžios padidinta iki 350 Eur. Pagrindinis NPD atitinkamai mažinamas, laikantis principo, kad didėjant pajamoms, išskyrus riboto darbingumo asmenims, NPD mažėja ir yra apskaičiuojamas pagal nustatytą formulę:

Pavyzdys. Gyventojo 2016 m. mėnesio darbo užmokestis yra 360 Eur. Jam taikytinas mėnesio NPD yra 196,60 Eur, apskaičiuotas taip:

360 eurų – 350 eurų, MMA, galiojantis 2016 m. sausio 1 d., = 10 eurų;
10 eurų x 0,34 koeficientas = 3,40 eurų;
200 eurų – 3,40 eurų = 196,60 eurų.

Jei atlyginimas yra 938,23 Eur ar didesnis, NPD nebetaikomas.

Svarbu įsidėmėti, kad tuomet, jei MMA einamaisiais metais pasikeistų, NPD apskaičiavimas nesikeistų, nes maksimali 200 Eur suma yra nekintamas dydis, kuris gali pasikeisti tik tada, jei įvykdomas pakitimas GPMĮ 20 str. 1 dalyje.

Papildomas mėnesio NPD

Mokestinė lengvata tėvams – dvigubai didinamas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (toliau – PNPD) už kiekvieną vaiką (savo ar įvaikintą) iki 18 m. ir vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą – nuo 60 Eur iki 120 Eur.

Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas tėvų pasirinktoje pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimo vietoje, pasirinktu santykiu, kadangi nebūtinai PNPD yra dalinamas abiems tėvams per pusę. Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas, jam taikomas visas PNPD.

Mėnesio NPD riboto darbingumo asmenims

Remiantis priimtomis pataisomis, neįgaliesiems gyventojams, priklausomai nuo neįgalumo laipsnio, individualus NPD didinamas:

  • nuo 235 Eur iki 270 Eur, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių arba sunkus neįgalumo lygis;
  • nuo 175 Eur iki 210 Eur, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Riboto darbingumo asmenims 210 Eur arba 270 Eur mėnesio NPD taikomi, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio yra mėnesio darbo užmokestis.

Metinis NPD

Metinis NPD turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į su darbo santykiais susijusių pajamų ir į gautą bendrą metinių apmokestinamųjų pajamų, kurioms nustatytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumą. Išimtis taikoma tik apmokestinamosioms pajamoms priskirtoms išmokoms, išmokėtoms pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, ir kurios neviršija sumokėtų įmokų sumos. Minėtos išmokos į metinių pajamų sumą neįskaičiuojamos.

2400 Eur (2015 m. buvo – 1 992 Eur) yra maksimalus metinis NPD, taikytinas asmenims, kurių metinių pajamų suma neviršys 12 MMA sumos. Toks metinis NPD taikytinas asmenims, kurių 2016 m. gautų metinių pajamų suma bus ne didesnė kaip 4200 Eur (350 Eur × 12 mėn.).

Gyventojams, kurie gauna didesnes metines pajamas, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Pavyzdys. Gyventojo 2016 m. pajamos yra 4320 Eur. Jam taikytinas metinis NPD yra 2359,20 Eur, apskaičiuotas taip:

4 320 eurų – 4 200 eurų, MMA, galiojantis 2016 m. sausio 1 d., = 120 (eurų);
120 eurų x 0,34 koeficientas = 40,80 eurų;
2 400 eurų – 40,80 eurų = 2 359,20 eurų.

Metinis NPD 2016 m. yra lygus 0, kai gyventojo gautų metinių pajamų suma yra 11259 Eur (938,23 Eur × 12 mėn.) ar dar didesnė.

Būtina akcentuoti, kad metinis NPD gali būti mažesnis arba net visai nebepriklausyti dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu darbo užmokestis gaunamas iš kelių darbdavių, jeigu yra vienkartinio pobūdžio iš darbdavio gaunamos premijos, priedai, priemokos ir dėl kitokių aplinkybių.

Kalendoriniams metams pasibaigus, gyventojams nustatyta pareiga perskaičiuoti metinį NPD, deklaruoti metines pajamas ir primokėti pajamų mokestį. 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5