Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Valstybinis socialinis draudimas 2016 metais

Valstybinis socialinis draudimas 2016 metais

Nijolė Muzikevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-01-05

 

Apsidraudę valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) ir mokėdami VSD įmokas, ūkininkai įgyja teisę į senatvės, prarasto darbingumo, motinystės ir tėvystės socialines išmokas.

VSD privalomai draudžiami ūkininkai, kai ūkininkų bei jų partnerių žemės ūkio valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra lygus 4 EDV arba didesnis, jie laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu. Jei ūkininko ūkio valdos dydis mažesnis nei 4 EDV, ūkininkas gali draustis savanoriškai. 

Ūkininkai ir jų partneriai valstybinio socialinio draudimo mokesčio nemoka, jei gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą; gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, ūkininkai ir jų partneriai, kurių žemės ekonominis dydis už praėjusius mokestinius metus yra mažesnis nei 14 EDV.

VSD įmokų dydis

Minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 350 eurų, nustatytas minimalus valandinis atlygis – 2,13 euro. Draudžiamos pajamos – 445 eurai. Taigi didėjantis minimalus darbo užmokestis koreguoja VSD įmokas. Asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamas VSD įmokų dydis nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 99,75 eurai (350 eurai x 28,5 proc.).

Jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas papildomas įmokas savo lėšomis, įmokos dydis yra – 106,75 eurai (350 x 30,5 proc.).

Jei asmuo yra PVM mokėtojas, VSD įmokas apskaičiuoja ir sumoka nuo jo paties pasirinktos sumos, tačiau ne mažesnės kaip MMA (t. y. mėnesinė įmoka ne mažesnė kaip 99,75 euro) ir ne didesnė kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis (t. y. mėnesinė įmoka ne didesnė kaip 126,83 euro).

Metinė VSD įmoka

Metinė VSD įmokos suma skaičiuojama nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus PSD ir VSD įmokų). Ūkininkai, PVM mokėtojai, VSD įmokas skaičiuoja nuo ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, tačiau ne mažesnių negu 12 MMA (4200 Eur) ir ne didesnių negu 12 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos (5340 Eur).

Ūkininkų, ne PVM mokėtojų, VSD įmokų bazė – 12 MMA (4200 Eur). Nustatytas VSD įmokos tarifas – 28,5 proc. apmokestinamųjų pajamų. Taigi ūkininkas, ne PVM mokėtojas, per metus sumokės 1197 Eur VSD įmoką, o ūkininkas, PVM mokėtojas, mokės ne mažiau negu 1197 Eur ir ne daugiau kaip 1521,96 euro.

Jeigu veikla vykdyta ne visus metus, įmokos skaičiuojamos nuo jų bazės, nustatytos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Pavyzdys. Ūkininkas, kurio valdos dydis daugiau kaip 4 EDV ir yra PVM mokėtojas, gavo 120000 Eur pajamų ir patyrė 80000 Eur išlaidų toms pajamoms uždirbti. Per metus jis sumokėjo 1197 Eur VSD įmokų. Skaičiuojame apmokestinamąsias pajamas 120000 – 80000 = 4000 Eur. Kadangi ši suma viršija 5340 Eur, bus skaičiuojama 5340 x 0,285 = 1521,90 Eur, papildomai reikės mokėti 1521,90 – 1197 = 324,90 euro.

Jei tas pats ūkininkas gautų 83000 Eur pajamų, atitinkamai būtų skaičiuojama: 83000 –80000 = 3000 eurų. Gauta apmokestinamųjų pajamų suma bus mažesnė negu 12 MMA (4200 Eur), todėl ūkininkui VSD įmokos papildomai mokėti nereikės.

VSD įmokų sumokėjimo terminai

VSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.

Apskaičiuotą VSD įmoką nuo mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų reikia sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo dienos. VSD įmokų kodas – 295.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5