Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Išregistravimas iš PVM mokėtojų: kada, kaip ir ką pateikti VMI

Išregistravimas iš PVM mokėtojų: kada, kaip ir ką pateikti VMI

Lina Kavaliauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-10-31

 

Ūkininkams dažnai neaišku, ką daryti, norint išsiregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM) mokėtojų. Kada galima išsiregistruoti ir ką reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Pirmiausiai reikia žinoti, kad iš PVM mokėtojų išsiregistruoti galima tada, kai:

 • vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas bendra atlygio suma per paskutinius 12 mėnesių yra mažesnė kaip 45 000 Eur;
 • neketinama vykdyti veiklos;
 • pabaigiama veikla dėl likvidavimo ar  reorganizavimo;
 • iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 Eur.

Vadovaudamasis šiomis sąlygomis, ūkininkas gali pateikti prašymą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų / papildyti / keisti registrinius duomenis FR0388 formą. Šis prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) portalo Mano VMI srityje, tiesiogiai teritoriniame VMI skyriuje arba paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos. Paprastai per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos yra priimamas sprendimas asmenį išregistruoti iš PVM mokėtojų.

Gavęs sprendimą dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų, ūkininkas per 20 dienų po jo išregistravimo iš PVM mokėtojų, turi pateikti paskutinę FR0600 deklaraciją. Šioje PVM deklaracijoje išregistruotas iš PVM mokėtojų asmuo apskaičiuoja ir deklaruoja savo paskutines prievoles, susijusias su PVM apskaičiavimu už laikotarpį, likusį nuo paskutinio mokestinio laikotarpio, už kurį buvo pateikta mokestinio laikotarpio PVM deklaracija, iki išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos parduotas prekes ir suteiktas paslaugas.

Be to, vadovaudamasis PVM įstatymo 66 ir 67 straipsniais, ūkininkas turi  patikslinti į PVM atskaitą įtrauktą pirkimo PVM prekių ir / arba  paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kuris  nebebus panaudotos PVM apmokestinamoje veikloje. Kitaip tariant, ūkininkas privalo patikslinti PVM atskaitą ir grąžinti į biudžetą PVM arba sumažinti gautiną PVM sumą, jei:

 • išregistravimo iš PVM mokėtojų dieną sandėlyje yra likusių nepanaudotų atsargų, įsigytų su PVM;
 • iki išregistravimo iš PVM mokėtojų yra sunaudotos įsigytos ar pasigamintos atsargos kitų metų derliui ar kitoms pajamoms gauti ateityje;
 • yra likusi savos gamybos produkcija (PVM atskaita skaičiuojama nuo savikainos);
 • yra įsigytas ilgalaikis turtas, kuris yra neišlaikytas 5 ar 10 metų.

Pavyzdys:

Ūkininkas išregistruotas iš PVM mokėtojų registro nuo 2016 m. spalio 8 dienos. Ūkyje 2016 m. rugsėjo 30 dieną buvo:

 • nepanaudotų atsargų likutis, kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, už 2000 Eur, PVM suma 420 Eur;
 • sunaudota atsargų žieminiams pasėliams, kurių pirkimo PVM buvo įtraukta į PVM  atskaitą, už 1000 Eur, PVM suma 210 Eur, ir savos gamybos sėklos, kurios savikaina 500 Eur;
 • pavasarinei sėjai? palikta savos gamybos sėklos, kurios savikaina 800 Eur;
 • traktorius, įsigytas 2014 m. sausį už 30000 Eur, PVM 6300 Eur, kurio pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą.

Ūkininkas, išsiregistravęs iš PVM mokėtojų, ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 28 dienos turi pateikti paskutinio laikotarpio (nuo 2016-10-01 iki 2016-10-08) PVM deklaraciją, kurioje be apskaičiuotos per šį laikotarpį pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų mokėtinos PVM sumos turi būti patikslinta aukščiau nurodyto turto pirkimo PVM atskaita. Tokiu atveju, patikslintą PVM atskaitos sumą sudaro:

 • 2016-10-08 nepanaudotų atsargų likučio patikslinta (atstatyta) visa šiam likučiui tenkanti PVM suma – 420 Eur;
 • sąnaudų, skirtų PVM neapmokestinamų pajamų gavimui ateityje, tenkanti PVM suma – 315 Eur (210 + (500x0,21));
 • 2016-10-08 turimoms savos gamybos atsargoms, kurių savikainos skaičiavimui buvo priskirtos PVM apmokestinamos atsargos, tenkanti PVM suma 168 Eur (800 x 0,21);
 • traktoriaus pirkimo PVM sumos dalis, tenkanti laikotarpiui nuo išsiregistravimo iš PVM mokėtojų momento iki šio traktoriaus pirkimo PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Vadovaujantis PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatomis, traktoriaus PVM atskaita tikslinama 5 metus, tai patikslinama PVM atskaita tenkanti 2 metams ir 9 mėnesiams, t. y. 33 mėnesiams, (5 metai – 2 metai ir 3 mėnesiai, t. y. laikotarpis nuo traktoriaus įsigijimo iki išsiregistravimo iš PVM mokėtojų momento).

Patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 6300/(5x12) x 33 = 3 465 Eur.

Ūkininkas į paskutinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį įrašo visą patikslintą PVM atskaitos sumą su minuso ženklu -4368 Eur (420+315+168+3465). Taigi, išsiregistravus iš PVM mokėtojų, ūkininkas turi patikslinti (atstatyti) PVM atskaitą 3465 Eur ir šia suma padidinti į biudžetą mokėtiną sumą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5