Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Nuo spalio PVM registrai VMI teikiami i.SAF sistemoje

Nuo spalio PVM registrai VMI teikiami i.SAF sistemoje

Ieva Buzienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-10-12

 

Nuo 2016 m. spalio 1 d. visi apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, privalės i.SAF sistemoje teikti PVM registrus be išankstinio VMI nurodymo.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, įskaitant:

 • už prekių ir / ar paslaugų pardavėją pirkėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų teikiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, teikiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus;
 • gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių atsigabenimas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis yra įformintas sumokėtas avansas.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos per laikotarpį apmokestinamojo asmens išrašytos prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant:

 • pardavėjo vardu pirkėjo ar trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • Išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
 • Privatiems poreikiams sunaudotoms prekėms (paslaugoms) įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimui įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo tikslais, neatsižvelgiant į tai, ar toje valstybėje narėje, į kurią prekės yra pervežamos, apmokestinamasis asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis yra įformintas gautas avansas.

Į registrą netraukiami kasos kvitai, sąskaitos faktūros, pajamų orderiai, buhalterinės pažymos.

Ir gaunamų, ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių ir PVM neapmokestinamų draudimo paslaugų įsigijimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.

Ir gaunamų, ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma apmokestinamojo asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, tipas, išrašymo data, serija ir numeris, PVM klasifikatoriaus kodas.

Registrų pateikimas galimas įvedant duomenis i.SAF sistemoje arba įkeliant paruoštą XML failą.

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

 • kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 dienos;
 • kalendorinio pusmečio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
 • nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos;
 • išsiregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos.

Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, 2016 m. spalio mėnesio mokestinio laikotarpio pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 21 d.

Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, 2016 m. spalio–gruodžio mėnesių pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 20 d.

Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais ir pasirinkę taikyti kitokį mokestinį laikotarpį, mokestinio laikotarpio, kuris prasideda iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos ir baigiasi po spalio 1 dienos, pirmuosius registrus privalo pateikti per 20 dienų po to laikotarpio pabaigos.

Apie nustatytus galimus neatitikimus, registrus teikiantis apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, bus informuojamas i.SAF.

Naudinga vaizdo informacija

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5