Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimas

Nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimas

Mindaugas Gečys
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų r. biuro ūkio apskaitos konsultantas


2016-10-03

 

Neretai ūkininkai nuomoja nekilnojamąjį turtą juridiniams asmenims, todėl dažnai kyla klausimas dėl turto nuomos apmokestinimo – kas ir kokius mokesčius turi mokėti?

Su nekilnojamojo turto nuoma susiję mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis ir nekilnojamojo turto mokestis.

Pridėtinės vertės mokestis

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ) nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.

Nekilnojamojo turto nuomos paslaugų apmokestinimą PVM reglamentuoja PVMĮ 31 straipsnis. Jame nurodyta, kad PVM neapmokestinama kitų, nei gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, išskyrus: bet kokių transporto priemonių, stovėjimo saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma ir bet kokių įrenginių ar įrangos (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką, nuoma.

Pavyzdys:

  • Ūkininkas išnuomoja grūdų sandėlį – sandoris PVM neapmokestinamas.
  • Ūkininkas išnuomoja technikos stovėjimo, saugojimo aikštelę – sandoris PVM apmokestinamas, reikia skaičiuoti PVM.
  • Ūkininkas nuomoja grūdų sandėlyje stovinčia grūdų valomąją – nuomojama įranga, sandoris apmokestinamas PVM. 

Ūkininkas, PVM mokėtojas, turi teisę pasirinkti, ar skaičiuoti PVM už nekilnojamojo daikto nuomą, kuri pagal įstatymą PVM neapmokestinama, jeigu  turtas nuomojamas  juridiniam asmeniui, PVM mokėtojui. Jeigu turtas nuomojamas ne PVM mokėtojui ar fiziniam asmeniui, pasirinkti negalima – nuoma tuomet neapmokestinama PVM.

Kai sudaromi sandoriai dėl įrangos nuomos arba mišrūs, kai nuomojamos patalpos ir įranga, kai didesnę sandorio vertės dalį sudaro įrangos nuoma, tokie sandoriai PVM apmokestinami.

Pavyzdžiai:

  • Ūkininkas nuomoja grūdų sandėlį uždarajai akcinei bendrovei, PVM mokėtojai – sandoris PVM neapmokestinamas. Kadangi nuomojama juridiniam asmeniui, ūkininkas gali pats nuspręsti, ar skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį.
  •  Ūkininkas pagal vieną sutartį nuomoja grūdų sandėlį ir jame esančią įrangą (grūdų valomąją, svarstykles, grūdų malūną). Už sandėlį sutarta nuomos kaina 700 Eur, už įrangą – 1000 Eur. Nuomininkas žemės ūkio bendrovė, PVM mokėtoja, – sandėlio nuoma neapmokestinama PVM, o įrangos nuoma apmokestinama. Kadangi tai yra vienas sandoris, o įrangos nuoma sudaro didesnę dalį, už visą sumą reikia skaičiuoti PVM.

Gyventojo pajamų mokestis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, turto nuomos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Kai gyventojas juridiniam vienetui nuomoja turtą už atlygį, gautos nuomos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms. Juridinis asmuo, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį. Sumokėtą pajamų mokestį juridinis asmuo turi deklaruoti Mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje FR0572.

Ūkininkas, deklaruodamas savo ūkio žemės ūkio veiklos pajamas, turi deklaruoti ir turto nuomos pajamas, ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį.

Pavyzdys. Ūkininkas išnuomojo sandėlį akcinei bendrovei už 500 Eur. Bendrovė turi išskaičiuoti pajamų mokestį (75 Eur) ir jį sumokėti mokesčių inspekcijai, o ūkininkui turės sumokėti 425 Eur.

Nekilnojamojo turto mokestis

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą (NTMĮ), nekilnojamojo turto mokestį (NTM) moka nekilnojamojo turto savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys.

NTM už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui, tuo laikotarpiu moka juridinis asmuo, o fizinis asmuo, nuomojantis turtą, nuo NTM yra atleidžiamas.

Pagal NTMĮ 7 str. 9 punktą juridinis asmuo atleidžiamas nuo NTM, jeigu daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos.

Pavyzdys. Ūkininkas, PVM mokėtojas, gamybinį pastatą nuomoja juridiniam asmeniui, PVM mokėtojui, už 2000 Eur dviejų mėnesių laikotarpiui. Ūkininkas gali pasirinkti, ar sandorį apmokestinti PVM. Taigi, ūkininkas priskaičiavo PVM 420 Eur, viso sandėrio vertė 2420 Eur. GPM už ūkininką turi sumokėti ir išskaičiuoti nuomininkas (GPM = 2000 x 15 % = 300 Eur). Už nuomą įmonė turės sumokėti ūkininkui 2420 – 300 = 2120 Eur. NTM sumoka juridinis asmuo, kuris nuomojasi pastatą, pagal toje savivaldybėje nustatytą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5