Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kaimo turizmas: ką turi žinoti ūkininkai

Kaimo turizmas: ką turi žinoti ūkininkai

Sigita Žekaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-09-26

 

Dažnas ūkininkas šalia pagrindinės žemės ūkio veiklos papildomai teikia apgyvendinimo, kaimo turizmo, renginių organizavimo ir kitas su kaimo turizmu susijusias paslaugas. Kaip jos apmokestinamos?

Pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių ūkininkai, turintys teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas gyvenamosios paskirties patalpas, jų grupę, sodybą, vasarnamį, turistinę stovyklavietę ir atitinkantys LR turizmo įstatyme nustatytus privataus apgyvendinimo reikalavimus, priskiriami privataus apgyvendinimo teikėjams.

Norintys teikti šias paslaugas fiziniai asmenys ir (ar) ūkininkai, privalo individualią veiklą registruoti mokesčių mokėtojų registre (toliau – registre) ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Ūkininko vykdoma individuali veikla gali būti sustabdoma motinystės ar tėvystės atostogų metu. Apie veiklos sustabdymą ir kitus duomenų pasikeitimus privaloma pranešti registrui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. Individualios veiklos nutraukimas registruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Gyventojų pajamų mokestis

Įregistravus apgyvendinimo, turizmo ar kitą individualią veiklą, ūkininkui atsiranda prievolė deklaruoti gautas pajamas metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308) ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Ūkininkai, kurie yra registruoti PVM mokėtojais ir veikloje naudoja ilgalaikį turtą bei vykdantys individualią veiklą, pajamas pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą, kiti fiziniai asmenys (ne PVM mokėtojai, veikloje nenaudojantys ilgalaikio turto) – pagal pinigų apskaitos principą. Apgyvendinimo individualios veiklos pajamos apmokestinamos  5 proc. pajamų mokesčio tarifu. Apskaičiuoti individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas galima  dviem būdais:

  1. Individualios veiklos pajamos – leidžiami atskaitymai = apmokestinamosios pajamos
    Šiuo atveju leidžiamiems atskaitymams priskiriamos įprastinės šiai veiklai išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamų uždirbimu. Visos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, numatytus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose
  2. Individualios veiklos pajamos – leidžiami atskaitymai (skaičiuojant šiuo būdu, leidžiamiems atskaitymams priskiriama lygiai 30 proc. uždirbtų individualios veiklos pajamų) = apmokestinamosios pajamos.

Šiuo atveju neprivaloma kaupti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

PAVYZDYS. Ūkininkas teikdamas kaimo turizmo paslaugas, per metus gavo 17 000,00 Eur pajamų, patyrė 5 000,00 Eur leidžiamiems atskaitymams priskiriamų išlaidų.
Pirmuoju atveju GPM = (17000,00 - 5000,00) x 5 proc. = 600,00 Eur.
Antruoju atveju (jeigu nebūtų išlaidas pagrindžiančių dokumentų) GPM = (17000,00 - (17000,00 x 30 proc. )) x 5 proc. = 595,00 Eur.

Pridėtinės vertės mokestis

Pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas nuo 2015 sausio 1 dienos apgyvendinimo paslaugoms taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. Pagal LR turizmo įstatymą apgyvendinimo paslauga – tai savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius. 9 proc. PVM tarifas taip pat taikomas nakvynės ir pusryčių paslaugai, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai, nepriklausomai, ar pusryčių kaina PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma kartu su nakvynės kaina, ar išskiriama atskira eilute.

Visos kitos su kaimo turizmu susijusios paslaugos,  t. y. sveikatinimo, dviračių, baidarių ar kitų įrengimų nuoma, kelionių, renginių organizavimo, patalpų nuomos, nepriskiriamos apgyvendinimo paslaugoms, apmokestinamos 21 proc. PVM tarifu.

PAVYZDYS. Ūkininko kaimo turizmo sodyboje, atitinkančioje LR turizmo įstatyme privačiam apgyvendinimo paslaugų teikėjui nustatytus reikalavimus, organizuojamos vestuvės. Renginiui išnuomojama pokylių salė, teikiamas svečių maitinimas (pietūs, vakarienė), svečių apnakvindinimo ir pusryčių paslauga. Šiuo atveju renginio organizavimo paslauga, pokylio salės nuoma, svečių maitinimas pietumis ir vakariene apmokestinamas taikant 21 proc. PVM tarifą, o svečių apnakvindinimo ir pusryčių paslauga apmokestinama lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5