Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Keičiasi Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos ir jos priedų užpildymo bei pateikimo taisyklės

Keičiasi Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos ir jos priedų užpildymo bei pateikimo taisyklės

Vilma Liudvinavičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2016-09-21

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. VA-101 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos ir jos priedų (FR0572A, FR0572U) užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Naujomis taisyklėmis reikės vadovautis deklaruojant 2017 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės apmokestinamosioms pajamoms.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo, per mėnesį išmokėjęs apmokestinamąsias A klasės išmokas, mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos priedus FR0572A, FR0572U teikia iki kito mėnesio 15 dienos. Šioje formoje deklaruojamos per mėnesį išmokėtos apmokestinamosios A klasės išmokos ir nuo jų išskaičiuotas pajamų mokestis.

Pajamų mokesčio sumokėjimo terminai:

  • nuo išmokų, išmokėtų iki mėnesio 15 d., išskaičiuotas GPM turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio 15 d.;
  • nuo išmokų, išmokėtų po mėnesio 15 d., išskaičiuotas GPM turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

Formoje FR0572 deklaruojamas pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti sumokamas pagal įmokų kodus:

  • 1311 – nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų;
  • 1144 – nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas);
  • 1421 – nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų.

Deklaraciją FR0572 sudaro pagrindinė dalis, kurioje įrašoma bendra išmokėtų išmokų suma ir išskaičiuotas GPM, bei priedai:

  • FR0572A – pildomas, kai nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokamos kitos, nei su darbo santykiais susijusios, apmokestinamosios A klasės išmokos (patalpų ar automobilių nuoma, dovanos, palūkanos už suteiktas paskolas);
  • FR0572U – pildomas, kai nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokamos išmokos už jų parduotą kilnojamąjį Lietuvoje registruotą turtą, nekilnojamąjį daiktą esantį Lietuvoje, individualios veiklos pajamos už apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Svarbiausi pakeitimai

Nuo 2017 m. reikės teikti tik pagrindinį FR0572 deklaracijos lapą, kuriame deklaruojamos tik bendros gyventojams išmokėtų A klasės pajamų sumos, t. y. nebereikės pildyti deklaracijos FR0572 formos priedų FR0572A ir FR0572U. Duomenys apie kiekvienam gyventojui išmokėtas pajamas bus deklaruojami metinėje A klasės pajamų deklaracijoje FR0573. 

Pagal naująsias taisykles teikti tuščias deklaracijas turės visi Lietuvos ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines.

Pavyzdžiui, FR0572 kas mėnesį turės teikti individualios įmonės ir mažosios bendrijos, kurios neturi samdomų darbuotojų, paprastai nemoka A klasės išmokų gyventojams ir niekada tokios deklaracijos VMI neteikė. Deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir GPM deklaruoti, turės būti įrašytas 0.

Atkreipiame dėmesį, kad tikslindami 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formų duomenis, mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės užpildyti ir pateikti deklaracijos FR0572 formą su jos FR0572A ir FR0572U priedais.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5