Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Paramai neatlygintinai perduotų žemės ūkio produktų apmokestinimas PVM

Paramai neatlygintinai perduotų žemės ūkio produktų apmokestinimas PVM

Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro ekonomikos konsultantė


2016-07-18

 

Ūkininkas ar kitas žemės ūkio subjektas, ketindamas neatlygintinai teikti paramą perduodamas žemės ūkio produktus, turėtų žinoti, kad kai kuriais atvejais gali būti apmokestintas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Plačiau paanalizuosime apmokestinimo PVM ypatumus bei apmokestinimo sąlygas.

Remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas už atlygį, vykstantis šalies teritorijoje, kai teikimą atlieka apmokestinamasis asmuo vykdydamas ekonominę veiklą.

Prekių teikimui už atlygį priskiriamas ir prekių suvartojimas PVM mokėtojo saviems poreikiams tenkinti, kai PVM mokėtojo disponuojama prekė, kurios pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą, perduodama neatlygintinai, perduodant asmeniui teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkui, arba sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM negalėtų atskaityti.

Remiantis minėtu išaiškinimu galima daryti išvadą, kad PVM mokėtojas kitam asmeniui perdavęs neatlygintinai žemės ūkio produktus (toliau – prekes), kuriuos pats užaugino ar pasigamino, o šioms prekėms užauginti sunaudotų kitų prekių (pvz., sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių) ir (arba) paslaugų (pvz., žemės arimo, kultivavimo, derliaus nuėmimo ir kt.) darbų pirkimo ir (arba) importo PVM  ar jo dalį buvo įtraukęs į PVM atskaitą. Tokį prekių perdavimą taip pat turėtų laikyti PVM objektu ir nuo perduodamų prekių savikainos, išskyrus PVM, paskaičiuoti pardavimo PVM, kurį turi sumokėti į biudžetą.

Ūkininkui verta žinoti, kad jeigu jis, kaip PVM mokėtojas, įsigytų prekių pirkimo (importo) PVM ar jo dalies netraukė į PVM atskaitą, tai neatlygintinai perdavus kitam asmeniui tokias prekes papildomų PVM prievolių neatsiranda ir skaičiuoti bei mokėti pardavimo PVM nereikia.

Įforminant prekių suvartojimą PVM mokėtojo asmeniškiems poreikiams, turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti nurodoma, kad prekės buvo suvartotos saviems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojas turi galimybę visus per PVM mokestinį laikotarpį įvykusius prekių tiekimo atvejus įforminti viena PVM sąskaita faktūra.

Atvejai, kai paramai perduoti žemės ūkio produktai neapmokestinami PVM

PVM įstatyme yra nurodytos išimtys, kada PVM mokėtojui, neatlygintai paramai perdavus prekes,  neprivaloma apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM bei tikslinti PVM atskaitos:

Atitinkant aukščiau išvardintas sąlygas, prekės yra laikomos perduotomis ir sunaudotomis kaip nedidelės vertės dovanos. Ar objektas, kuriam norima neatlygintinai paramai perduoti prekes, gali būti paramos ar labdaros gavėjas, nustato Labdaros ir paramos įstatymas. Ši informacija pateikta lentelėje apačioje.


* Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys turintys paramos gavėjo statusą

PVM mokėtojas, perdavęs neatlygintinai prekes paramai, net ir tuo atveju, jei įsigytų prekių (o jeigu prekė užauginta, jai užauginti sunaudotų kitų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą, neprivalo skaičiuoti pardavimo PVM ar tikslinti PVM atskaitos, jei prekės perduodamos laikantis aukščiau nurodytųjų apribojimų.

1 pavyzdys. Ūkininkas, PVM mokėtojas, pagal sutartį su paramos gavėju (labdaros ir paramos fondu) du kartus per mėnesį pristato užaugintų vaisų ir uogų po 200 eurų, kurie, kaip nustatyta sutartyje, turi būti išdalinti neįgaliesiems (pagal Labdaros ir paramos įstatymą esantiems labdaros gavėjais). Parama skirstoma 20 neįgaliųjų. Vienam neįgaliajam per kalendorinį mėnesį suteiktos labdaros vertė – 20 eurų ((200 x 2)/20). Ūkininko labdaros ir paramos fondui atiduotos prekės, kai vieno labdaros gavėjo gautų prekių apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 75 eurų per mėnesį, nelaikoma prekių suvartojimu ūkininko privatiems poreikiams tenkinti, todėl nuo jų vertės pardavimo PVM neskaičiuojamas, neatsižvelgiant, kad vaisiams ir uogoms užauginti kitų prekių ir paslaugų pirkimo PVM ūkininkas buvo įtraukęs į PVM atskaitą.

Šiuo konkrečiu atveju paramos gavėjas turi raštu įsipareigoti paramos teikimo sutartyje ar kitame  paramos ar labdaros perdavimo faktą patvirtinančiame laisvos formos dokumente, kad kiekvienas labdaros gavėjas gaus prekių ne daugiau kaip už 75 eurų per kalendorinį mėnesį.

2 pavyzdys. Ūkininkas, PVM mokėtojas, remdamas mokyklą, neatlygintinai perdavė savo išaugintų bulvių ir morkų už 120 eurų. Daržovės bus naudojamos gaminant maistą vaikams našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams. Kadangi perduotų kaip parama daržovių apmokestinamoji vertė neviršija 145 eurų per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį šis ūkininko nemokamas daržovių perdavimas nelaikomas prekių suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti.  Pardavimo PVM nebus skaičiuojamas, neatsižvelgiant, kad daržovėms užauginti kitų prekių ir paslaugų pirkimo PVM ūkininkas buvo įtraukęs į PVM atskaitą. Jeigu ūkininkas būtų neatlygintinai perdavęs bulvių ir morkų ne už 120 eurų, o už 200 eurų, tai daržovių perdavimas būtų laikomas ūkininko prekių suvartojimu saviems poreikiams tenkinti ir apmokestinamas PVM mokesčiu.

Būtina paminėti – jeigu bendra PVM mokėtojo per mokestinį laikotarpį paramai perduotų prekių apmokestinamoji vertė viršija 145 eurus, bet kiekvienam konkrečiam paramos gavėjui paramai perduotų prekių apmokestinamoji vertė šios ribos neviršija, tai toks prekių perdavimas nėra laikomas suvartojimu mokėtojo saviems poreikiams tenkinti.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5